Tin tức công ty

Ngày Lễ Độc Lập

Chung

independence day

Kính gửi khách hàng và đối tác!
Xin lưu ý rằng vào ngày 4 tháng 7 năm 2017, Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày lễ Độc lập. Giao dịch ở Mỹ sẽ bị đóng cửa. Lịch giao dịch của hợp đồng tương lai, chứng khoán Mỹ và CFD sẽ được thay đổi. Xin vui lòng cân nhắc trong khi giao dịch. 
Trân trọng, 
FortFS Team.