Tin tức công ty

Thay đổi mức Hegde Margin

Kính gửi Quý khách hàng,

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bắt đầu từ ngày 21/05/18 các thay đổi mới cho các vị trí hedge toàn phần hoặc một phần sẽ được áp dụng. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực đối với các tài khoản được mở trên MT4 cũng như cho các tài khoản MT5. Tỷ lệ mới của hedged margin bằng 50% (đối với giao dịch cặp tiền tệ) và 100% (đối với phần còn lại của công cụ) của biên độ hợp đồng danh nghĩa cho khối lượng hedge. Nói cách khác, nếu có hai vị trí có cùng khối lượng, một là lệnh mua và thứ hai là lệnh bán được tổng cộng 2 lot, yêu cầu ký quỹ sẽ là 1 lot theo công thức: (1 + 1) * 50 % = 1. Trước đây, số tiền ký quỹ được sử dụng bằng 0.

Dưới đây là một ví dụ nữa: nếu có 1.5 lot là lệnh mua và 0.7 lot khi lệnh bán được đặt theo cùng một hợp đồng, yêu cầu ký quỹ sẽ bằng 1.15 lot theo công thức: (1.5-0.7) + 0.7 * 50%. Trước đây, số tiền ký quỹ được sử dụng là bằng 0.8 lot.

Điều này là do môi trường thị trường nói chung thay đổi và thay đổi điều kiện hoạt động của nhà cung cấp thanh khoản, những người chưa bao giờ cung cấp số dư cho các vị trí hedge (locked). Những thay đổi này ảnh hưởng đến cả hai lệnh mới được đặt trước đó và có thể dẫn đến sự đóng cửa các vị trí bắt buộc ở mức giá hiện tại trong trường hợp không có đủ số dư để giữ các vị thế đó ngay sau khi thay đổi được áp dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc thông tin này vào tài khoản trong quá trình giao dịch của bạn và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để giữ các vị trí hedge trên thị trường, nếu bạn có.