Tin tức công ty

Ngày Thống Nhất Nước Đức

Chung

german-day-2018

Kính gửi khách hàng

Vui lòng chú ý rằng ngày 03/10/2018 sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm Thống Nhất Nước Đức ở Đức.

Vào ngày 3 tháng Mười, không có hoạt động giao dịch trên các công cụ từ các sàn giao dịch Đức. Cụ thể, những chỉ số và Tương lai sẽ không được giao dịch như sau: DAX30, FDAX, FGBL, FGBM, FGBS, FESX, FSMI.

NGOẠI HỐI và các công cụ khác sẽ có sẵn để giao dịch như bình thường. Giữ thông tin này trong khi lập kế hoạch giao dịch của bạn!

Trân trọng,
FortFS