Tin tức công ty

Ngày Thống Nhất Nước Đức

Chung

German Unity Day

Các nhà đầu tư và đối tác thân mến!

Đức sẽ tổ chức Ngày Thống nhất Quốc gia (Tag der Deutschen Einheit) vào ngày 3 tháng Mười và giao dịch trên các hợp đồng FDAXZ7 và # DAX30 sẽ bị đóng.

Các hợp đồng này sẽ có sẵn để giao dịch bắt đầu từ ngày 4 tháng Mười.
Hãy lưu ý thông tin này đối với tài khoản khi lên kế hoạch giao dịch của bạn.

Thân ái, Fort Financial Services