Tin tức công ty

Deposit Bonus 120%

Chung

deposit bonus 120%

Kính gửi khách hàng!

FortFS đang cải thiện các điều kiện của thưởng nạp tiền!
Thưởng được tăng lên đến 120% từ 50%: trong thời gian có hạn này bạn có thể nhận 120% trên số tiền nạp của mình.

Nhanh tay và nhận lợi ích tối đa!
Thưởng có sẵn từ từ ngày 23 tháng Mười đến ngày 21 tháng Mười Hai, 2018.

Lợi thế của thưởng nạp tiền 120% là gì?

  • Tiền nạp của bạn sẽ hơn con số gấp đôi!
  • Không có giới hạn tối thiểu cho tổng tiền nạp.
  • Có khả năng giao dịch sử dụng khối lượng lot lớn hơn.
  • Thưởng có sẵn cho tài khoản thường và cent.

Thưởng có sẵn cho cả khách hàng mới và khách hàng đã sử dụng dịch vụ.

Để nhận được thưởng này bạn cần phải chọn “thưởng nạp tiền 120%” từ danh mục thưởng trong lúc nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn trên Trader’s cabinet.

Điều khoản khuyến mãi «120% thưởng nạp tiền»

  1. Khuyến mãi có sẵn từ ngày 23 tháng Mười Một đến ngày 21 tháng Mười Hai, 2018 (1 tháng).
  2. Khuyến mãi cho phép nhận «Thưởng nạp tiền» 120% trên số tiền nạp của bạn
  3. Để nhận thưởng bạn cần:
  4. Vào cuối khuyến mãi, thưởng có hiệu lực theo «Thưởng nạp tiền» điều khoản.
  5. Vui lòng xem «Thưởng nạp tiền» điều khoản và điều kiện, được xem như cơ sở của khuyến mãi này