Tin tức công ty

Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày

Chung

26/03/2017 Châu âu sẽ chuyển sang giờ tiết kiếm ánh sáng ban ngày. Liên quan đến điều này, thời gian của máy chủ sẽ được thay đổi sớm hơn 1 giờ.

time

Sớm, 12/03/2017, Hoa Kỳ thay đổi giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày và với lý do này, lịch giao dịch của các hợp đồng kỳ hạn Mỹ sẽ được điều chỉnh.

Về vấn đề này, sự thay đổi sẽ tác động đến phiên giao dịch của các nhóm hợp đồng kỳ hạn sau:
CFD Chứng Khoán and CFD trên ETF: mở cửa lúc 16:30 – đóng cửa lúc 23:00 (EET)
Kim loại: giao dịch tạm dừng từ 00:00 đến 01:00 (EET)
Dầu WTI: giao dịch tạm dừng từ 00:00 đến 01:00 (EET)
Dầu Brent: giao dịch tạm dừng từ 00:00 đến 03:00 (EET)
Thêm vào đó, sớm hơn 1 giờ đồng hồ, sẽ được thay đổi lại trong thời gian giao dịch của các công cụ sau: #USA500, #USA100, #USA30, ZN, ZB, YM, NQ, GF, CFD Forex, CFD Energy, CFD Cereal, CFD Kim loại (ngoại trừ MCX market), CFD Hàng hóa.

Các giao dịch trong thị trường Forex sẽ bắt đầu vào 00:00 thứ Hai cho đến 23:59 thứ Sáu.
Quyền chọn Nhị phân: thời gian giao dịch từ 00:10 thứ hai đến 22:50 thứ Sáu.
Khung thời gian được thể hiện theo Giờ Đông u EET (GMT+2).
Vui lòng cân nhắc những thay đổi về lịch giao dịch này khi thiết lập kế hoạch giao dịch của bạn.
Thời gian giao dịch được cập nhật sẵn sàng trong các mô tả hợp đồng theo link sau:
https://www.fortfs.com/conditions/trading_conditions/specifications

*Sự thay đổi trong lịch giao dịch có thể xảy ra theo thời gian làm việc của các ngân hàng và đối tác.

Fort Financial Services - Citadel of Trading