Tin tức công ty

Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng

Chung

Kính gửi Nhà đầu tư!

time

Xin hãy chú ý rằng Hoa Kỳ bắt đầu Giờ Tiết Kiệm Ánh Sáng vào ngày 12/03/2017. Do đó, CFD EFT, các hợp đồng kỳ hạn CFD Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ se mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ.

CFD Chứng khoán và CFD trên ETF: mở cửa lúc 15:30 - đóng cửa lúc 22:00 (EET)

Kim loại: giao dịch từ  23:00 đến 00:00 (EET)

Dầu WTI: giao dịch từ 23:00 đến 00:00 (EET)

Dầu Brent: giao dịch từ 23:00 đến 02:00 (EET)

Hơn nữa, sự thay đổi thời gian giao dịch đối với các hợp đồng sau: #USA500, #USA100, #USA30, ZN, ZB, YM, NQ, GF, CFD CURRENCIES, CFD ENERGIES, CFD METALS (như MCX exchange), CFD GRAINS, CFD MEATS, CFD SOFTS.

Giao dịch NGOẠI HỐI, trong một thời gian cụ thể, sẽ diễn ra từ 0:00 ngày thừ Hai đến 23:00 vào ngày thứ Sáu.

Quyền chọn nhị phân: giao dịch từ 00:10 ngày thứ Hai đến 22:50 ngày thứ Sáu.

Vui lòng chú ý rằng từ ngày 26/03/2017, lịch giao dịch sẽ quay trở lại như chế độ chuẩn.

Hãy cân nhắc lịch tạm thời này  khi bạn lập kế hoạch giao dịch.

Bất kỳ sự cập nhật nào về thời gian giao dịch sẽ hiển thị tại mục mô tả hợp đồng:

https://www.fortfs.com/vi/conditions/trading_conditions/specifications

*Lịch có thể được sửa đổi theo lịch làm việc của các đối tác và ngân hàng thanh khoản.

Lịch giao dịch tính theo giờ Đông Âu EET (GMT+2)