Tin tức công ty

Christmas Fairy Tale!

Chung

Christmas Fairy Tale

FortFS chúc mừng tất cả các nhà đầu tư trong Giáng sinh sắp tới và thông báo triển khai chương trình khuyến mãi "GIÁNG SINH CỔ TÍCH" hàng năm.

FortFS đang cải thiện các điều kiện của thưởng nạp tiền!
Thưởng được tăng lên đến 150% từ 50%: trong thời gian có hạn này bạn có thể nhận 150% trên số tiền nạp của mình.

Nhanh tay và nhận lợi ích tối đa!
Thưởng có sẵn từ từ ngày 17 tháng 12 năm 2018, đến ngày 18 tháng 1 năm 2019.

Lợi thế của thưởng nạp tiền 150% là gì?

  • Tiền nạp của bạn sẽ hơn con số gấp đôi!
  • Không có giới hạn tối thiểu cho tổng tiền nạp.
  • Có khả năng giao dịch sử dụng khối lượng lot lớn hơn.
  • Thưởng có sẵn cho tài khoản thường và cent.

Thưởng có sẵn cho cả khách hàng mới và khách hàng đã sử dụng dịch vụ.

Để nhận được thưởng này bạn cần phải chọn “thưởng nạp tiền 150%” từ danh mục thưởng trong lúc nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn trên Trader’s cabinet.

Điều khoản khuyến mãi «150% thưởng nạp tiền»

  1. Khuyến mãi có sẵn từ ngày 17 tháng 12 năm 2018, đến ngày 18 tháng 1 năm 2019 (1 tháng).
  2. Khuyến mãi cho phép nhận «Thưởng nạp tiền» 150% trên số tiền nạp của bạn
  3. Để nhận thưởng bạn cần:
  4. Vào cuối khuyến mãi, thưởng có hiệu lực theo «Thưởng nạp tiền» điều khoản.
  5. Vui lòng xem «Thưởng nạp tiền» điều khoản và điều kiện, được xem như cơ sở của khuyến mãi này