เกี่ยวกับ S.T.A.R.

about star

การลงทุน S.T.A.R. คือ การสร้างรายได้จากสินทรัพย์ระยะสั้นที่ทำให้การลงทุนของคุณโปร่งใสและเป็นธรรม

S.T.A.R. เป็นระบบการจัดการโดยไม่เปิดเผย ที่นำเสนอแก่นักลงทุนรายย่อย ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนด้วยความไว้วางใจต่อผู้จัดการการลงทุน ภายในกรอบของบัญชี ผู้จัดการการลงทุนจะจัดการเงินทุนของนักลงทุน และตามพารามิเตอร์ของบัญชีที่กำหนดไว้ เงินปันผลจะถูกกระจายให้แก่ผู้เข้าร่วมการลงทุน

ประโยชน์หลัก
กำไรจากเงินลงทุนระยะสั้น
ฝาก / ถอนเงินได้สะดวก
ระบบการแบ่งปันผลกำไรที่โปร่งใส
กลไกในการจำกัดการขาดทุน

นักลงทุนแต่ละรายสามารถเลือกผู้จัดการการลงทุนรายหนึ่งหรือมากกว่า จากรายชื่อของบัญชี STAR ซึ่งมีการจัดเรียงตามเกณฑ์ที่ได้รับการกำหนดไว้

นักลงทุน S.T.A.R. สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของการลงทุนแต่ละครั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนการลงทุน หรือเพื่อถอนผฃกำไร ผ่านระบบการชำระเงิน หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร

ผู้จัดการการลงทุนสามารถใช้แพลตฟอร์ม S.T.A.R. เพื่อให้บริการแก่นักลงทุน เพื่อรักษาเงินทุนของตัวเอง และได้รับค่าตอบแทนจากผลกำไรที่เกิดขึ้น

about-star-step1

เลือกผู้จัดการการลงทุน

about-star-step2

ฝากเงิน

about-star-step3

ผู้จัดการลงทุนที่มีกำไร

about-star-step4

การแบ่งปันผลกำไร

บริการ S.T.A.R. มีให้สำหรับผู้จัดการการลงทุนและนักลงทุนเท่านั้น บริษัท FortFS ไม่รับผิดชอบหรือร่วมรับความเสี่ยงทางการเงินใดๆ กับโปรแกรมการ

ลงทุน S.T.A.R บริษัท Fort FS ไม่มีการให้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการการลงทุนและนักลงทุน และไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของผู้จัดการลงทุนและนักลงทุน ผลประกอบการที่ดีก่อนหน้านี้ ไม่ได้รับประกันผลกำไรในอนาคต และไม่ลดความเสี่ยงในการลงทุน

การให้คะแนนบัญชี S.T.A.R.

หัวข้ออายุบัญชี (เป็นวัน)จำนวนเงินลงทุน (USD)จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำผู้จัดการเงินอัตราส่วนประสิทธิภาพ
Pioneer175612845.10250.00500.0034.3544
FORMULA177683576.08100.0074209.0429.8359
Luxembourg194918106.81100.00500.0013.2167
ProfitFx195243840.24100.001000.0010.6747
StepBy5091153.71100.00853.712.4503
Calm3244500.00100.00500.001.8789
Saxx57810000.00500.0010000.001.1091
rubikon1052525845978.31100.00978.311.0600
Itriad-10502127751000.00100.001000.001.0532
Ricco913500.00100.00500.001.0000
Supersonic18651334.07100.00501.000.8382
FFSprofit1871500.00100.00500.000.7273
Calm2244500.00100.00500.000.7007
Calm1248500.00100.00500.000.3442
FixM15hand896500.00100.00500.000.0517
Fxmaster801501.00100.00501.000.0399
v0240fo807500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection320500.00300.00500.000.0249
Ultra15921014.40100.001014.400.0207
Mecury7911200.001000.001200.000.0201
sasakor1634500.00100.00500.000.0142
FxGaruda608500.00100.00500.000.0141
rksl1871600.00100.00600.000.0088
MarsPlus8521000.00500.001000.000.0082
Karni7301872500.00100.00500.000.0071
Bachuna1872500.00100.00500.000.0064
profit1633500.00100.00500.000.0038
urka1871550.00100.00550.000.0032
Kaio1740500.00100.00500.000.0030
GLORIA1671500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor21738500.00100.00500.000.0021
43211634500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1634500.00100.00500.000.0016
magicprofit1664783.00100.00783.000.0014