เกี่ยวกับ S.T.A.R.

about star

การลงทุน S.T.A.R. คือ การสร้างรายได้จากสินทรัพย์ระยะสั้นที่ทำให้การลงทุนของคุณโปร่งใสและเป็นธรรม

S.T.A.R. เป็นระบบการจัดการโดยไม่เปิดเผย ที่นำเสนอแก่นักลงทุนรายย่อย ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนด้วยความไว้วางใจต่อผู้จัดการการลงทุน ภายในกรอบของบัญชี ผู้จัดการการลงทุนจะจัดการเงินทุนของนักลงทุน และตามพารามิเตอร์ของบัญชีที่กำหนดไว้ เงินปันผลจะถูกกระจายให้แก่ผู้เข้าร่วมการลงทุน

ประโยชน์หลัก
กำไรจากเงินลงทุนระยะสั้น
ฝาก / ถอนเงินได้สะดวก
ระบบการแบ่งปันผลกำไรที่โปร่งใส
กลไกในการจำกัดการขาดทุน

นักลงทุนแต่ละรายสามารถเลือกผู้จัดการการลงทุนรายหนึ่งหรือมากกว่า จากรายชื่อของบัญชี STAR ซึ่งมีการจัดเรียงตามเกณฑ์ที่ได้รับการกำหนดไว้

นักลงทุน S.T.A.R. สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของการลงทุนแต่ละครั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนการลงทุน หรือเพื่อถอนผฃกำไร ผ่านระบบการชำระเงิน หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร

ผู้จัดการการลงทุนสามารถใช้แพลตฟอร์ม S.T.A.R. เพื่อให้บริการแก่นักลงทุน เพื่อรักษาเงินทุนของตัวเอง และได้รับค่าตอบแทนจากผลกำไรที่เกิดขึ้น

about-star-step1

เลือกผู้จัดการการลงทุน

about-star-step2

ฝากเงิน

about-star-step3

ผู้จัดการลงทุนที่มีกำไร

about-star-step4

การแบ่งปันผลกำไร

บริการ S.T.A.R. มีให้สำหรับผู้จัดการการลงทุนและนักลงทุนเท่านั้น บริษัท FortFS ไม่รับผิดชอบหรือร่วมรับความเสี่ยงทางการเงินใดๆ กับโปรแกรมการ

ลงทุน S.T.A.R บริษัท Fort FS ไม่มีการให้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการการลงทุนและนักลงทุน และไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของผู้จัดการลงทุนและนักลงทุน ผลประกอบการที่ดีก่อนหน้านี้ ไม่ได้รับประกันผลกำไรในอนาคต และไม่ลดความเสี่ยงในการลงทุน

การให้คะแนนบัญชี S.T.A.R.

หัวข้ออายุบัญชี (เป็นวัน)จำนวนเงินลงทุน (USD)จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำผู้จัดการเงินอัตราส่วนประสิทธิภาพ
Pioneer156219461.20250.00500.0039.8038
FORMULA158175558.43100.0067546.5526.5319
Luxembourg175418477.77100.00500.0013.2459
ProfitFx175750476.45100.001000.0012.0345
StepBy3151051.83100.001051.831.7039
Calm350500.00100.00500.001.2125
Itriad-10502125801000.00100.001000.001.1130
Saxx38310000.00500.0010000.001.1091
Calm154500.00100.00500.001.0416
Ricco718500.00100.00500.001.0000
rubikon1052525651990.44100.00990.440.9938
Supersonic16701671.86100.00501.000.9791
Calm250500.00100.00500.000.9506
FFSprofit1677500.00100.00500.000.7273
FixM15hand701500.00100.00500.000.0517
Fxmaster606501.00100.00501.000.0399
v0240fo612500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection125500.00300.00500.000.0249
Ultra13981014.40100.001014.400.0207
Mecury5971200.001000.001200.000.0201
sasakor1440500.00100.00500.000.0142
FxGaruda413500.00100.00500.000.0141
rksl1677600.00100.00600.000.0088
MarsPlus6571000.00500.001000.000.0082
Karni7301677500.00100.00500.000.0071
Bachuna1677500.00100.00500.000.0064
profit1438500.00100.00500.000.0038
urka1677550.00100.00550.000.0032
Kaio1545500.00100.00500.000.0030
GLORIA1477500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor21543500.00100.00500.000.0021
43211440500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1439500.00100.00500.000.0016
magicprofit1470783.00100.00783.000.0014