เกี่ยวกับ S.T.A.R.

about star

การลงทุน S.T.A.R. คือ การสร้างรายได้จากสินทรัพย์ระยะสั้นที่ทำให้การลงทุนของคุณโปร่งใสและเป็นธรรม

S.T.A.R. เป็นระบบการจัดการโดยไม่เปิดเผย ที่นำเสนอแก่นักลงทุนรายย่อย ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนด้วยความไว้วางใจต่อผู้จัดการการลงทุน ภายในกรอบของบัญชี ผู้จัดการการลงทุนจะจัดการเงินทุนของนักลงทุน และตามพารามิเตอร์ของบัญชีที่กำหนดไว้ เงินปันผลจะถูกกระจายให้แก่ผู้เข้าร่วมการลงทุน

ประโยชน์หลัก
กำไรจากเงินลงทุนระยะสั้น
ฝาก / ถอนเงินได้สะดวก
ระบบการแบ่งปันผลกำไรที่โปร่งใส
กลไกในการจำกัดการขาดทุน

นักลงทุนแต่ละรายสามารถเลือกผู้จัดการการลงทุนรายหนึ่งหรือมากกว่า จากรายชื่อของบัญชี STAR ซึ่งมีการจัดเรียงตามเกณฑ์ที่ได้รับการกำหนดไว้

นักลงทุน S.T.A.R. สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของการลงทุนแต่ละครั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนการลงทุน หรือเพื่อถอนผฃกำไร ผ่านระบบการชำระเงิน หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร

ผู้จัดการการลงทุนสามารถใช้แพลตฟอร์ม S.T.A.R. เพื่อให้บริการแก่นักลงทุน เพื่อรักษาเงินทุนของตัวเอง และได้รับค่าตอบแทนจากผลกำไรที่เกิดขึ้น

about-star-step1

เลือกผู้จัดการการลงทุน

about-star-step2

ฝากเงิน

about-star-step3

ผู้จัดการลงทุนที่มีกำไร

about-star-step4

การแบ่งปันผลกำไร

บริการ S.T.A.R. มีให้สำหรับผู้จัดการการลงทุนและนักลงทุนเท่านั้น บริษัท FortFS ไม่รับผิดชอบหรือร่วมรับความเสี่ยงทางการเงินใดๆ กับโปรแกรมการ

ลงทุน S.T.A.R บริษัท Fort FS ไม่มีการให้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการการลงทุนและนักลงทุน และไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของผู้จัดการลงทุนและนักลงทุน ผลประกอบการที่ดีก่อนหน้านี้ ไม่ได้รับประกันผลกำไรในอนาคต และไม่ลดความเสี่ยงในการลงทุน

การให้คะแนนบัญชี S.T.A.R.

หัวข้ออายุบัญชี (เป็นวัน)จำนวนเงินลงทุน (USD)จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำผู้จัดการเงินอัตราส่วนประสิทธิภาพ
Pioneer183714848.40250.00500.0041.4625
FORMULA185785323.61100.0076005.4030.6821
Luxembourg203017188.52100.00500.0013.2319
ProfitFx203343289.58100.001000.0010.5213
StepBy5901643.74100.001343.741.2929
rubikon10525259271032.64100.001032.641.1793
Itriad-10502128561000.00100.001000.001.1388
Saxx65910000.00500.0010000.001.1091
Supersonic19461352.08100.00501.001.0448
Ricco994500.00100.00500.001.0000
FFSprofit1952500.00100.00500.000.7273
Calm2325500.00100.00500.000.7007
Calm1329500.00100.00500.000.3442
Calm3325500.00100.00500.000.1260
FixM15hand977500.00100.00500.000.0517
Fxmaster882501.00100.00501.000.0399
v0240fo888500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection401500.00300.00500.000.0249
Ultra16731014.40100.001014.400.0207
Mecury8721200.001000.001200.000.0201
sasakor1715500.00100.00500.000.0142
FxGaruda689500.00100.00500.000.0141
rksl1952600.00100.00600.000.0088
MarsPlus9331000.00500.001000.000.0082
Karni7301953500.00100.00500.000.0071
Bachuna1953500.00100.00500.000.0064
profit1714500.00100.00500.000.0038
urka1952550.00100.00550.000.0032
Kaio1821500.00100.00500.000.0030
GLORIA1753500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor21819500.00100.00500.000.0021
43211716500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1715500.00100.00500.000.0016
magicprofit1745783.00100.00783.000.0014