เลเวอเรจแบบไม่มีลิมิต

leverage

อะไรคือ unlimited leverage? 

ตามปกติหมายถึงการยืมเงินทุนจากโบรกเกอร์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเทรดในขนาดที่สูงขึ้น และสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มวงเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจนั้นถูกกำหนดโดยโบรกเกอร์อย่างตายตัว และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

แต่ FortFS นำข้อจำกัดออกทั้งหมด!

ลูกค้าของเราสามารถใช้บริการ unlimited leverage จาก FortFS. และนั่นหมายถึงสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้:

 • ใช้เลเวอเรจได้ถึง 1:∞ ;
 • สามารถเทรดได้ด้วยระดับมาร์จิ้นเท่ากับศูนย์;
 • เปิดสถานะเทรดได้มากขึ้น เพื่อรับผลกำไรที่มากขึ้นได้!;

ใช้บริการ

Unlimited leverage ดำเนินการบนข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อจะเริ่มให้ unlimited leverage ทำงาน ต้องเปิดบริการผ่านห้องของเทรดเดอร์ เข้าเมนู Account Settings และเลือกช่อง Endless Leverage
 2. บริการ unlimited leverage ไม่เปิดให้บริการกับบัญชี Newbie, PRO และ S.T.A.R.
 3. สถานะเทรดต้องไม่เปิดนานกว่า 360 นาที ก่อนช่วงเวลาเทรดสิ้นสุดในวันศุกร์ และช่วงเวลาก่อนเปิดตลาดในวันจันทร์สองชั่วโมง
 4. เวลาระหว่างการเปิดสถานะ ต้องมากกว่า 5 นาที ในกรณีที่มีการเปิดสถานะซ้ำก่อนเวลาที่กำหนด เงื่อนไขเลเวอเรจแบบปกติจะถูกใช้กับสถานะเทรดที่เปิดแทน และล็อคกับสถานะเทรดนั้นไว้
 5. จำนวนทั้งหมดของการเปิดสถานะเทรดสำหรับ 1 ตราสารจะต้องไม่เกินกว่า 2 standard หรือ 200 cent lots.
 6. กรณีที่ free funds ในบัญชีน้อยกว่า balance ในบัญชี และสูญเสียไปกับสถานะเทรดที่เปิด (Open PL) มากกว่ามูลค่าของ equity / 2, สถานะเทรดทั้งหมดที่เปิดอยู่จะถูกปรับเลเวอเรจกลับมาเป็นแบบปกติ
  ตัวอย่างเช่น: บัญชีมี balance $ 500 มี การเทรดขนาด 1 lot ที่อยู่บนเงื่อนไข unlimited leverage ถ้ามีการสูญเสียในการเทรดนี้เท่ากับ$ 167 ระดับของบัญชีนี้จะถูกปรับกลับมาเป็นเลเวอเรจแบบปกติ
  การคำนวณสามารถทำได้ดังนี้: ขนาดรวมของ free funds บนบัญชีคือขนาด balance ของบัญชี + Open PL จากสถานะเทรดที่เปิดอยู่ ในกรณีที่สถานะเทรดเริ่มติดลบ Open PL ก็จะลดลงจาก balance ของบัญชี
  ถ้า Open PL เท่ากับ $167 ค่า equity ของบัญชีจะกลายเป็น 500-167 = $ 333 หรือในเวลาเดียวกัน หากเราหาร $ 333 dollars ด้วย 2 เราจะได้ $ 166.5 ซึ่งน้อยกว่า Open PL ปัจจุบันที่เกิดจากสถานะเทรดที่เปิดอยู่ (166.5 น้อยกว่า 167) ดังนั้น เลเวอเรจเริ่มต้นของบัญชีที่ถูกตั้งค่าโดยเทรดเดอร์ไว้จะถูกกลับนำมาใช้กับบัญชี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎนี้จะถูกใช้ในกรณีที่ มีรายการเทรดจำนวนมากเปิดในบัญชีเทรด ในกรณีนี้ Open PL จะคำนวณจากสถานะเทรดทั้งหมดที่เปิดอยู่
 7. โปรโมชั่น unlimited leverage จะไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นของบริษัทได้ : การเปิดใช้งาน unlimited leverage จะไม่สามารถทำได้หากบัญชีของคุณมีการใช้งานโปรโมชั่นอื่นอยู่, เช่นเดียวกันหากคุณมีการเปิดใช้ unlimited leverage ก็จะไม่สามารถเปิดรับโบนัสโปรโมชั่นอื่นได้
 8. มันเป็นไปได้ที่จะปิด unlimited leverage ต่อเมื่อไม่มีสถานะเทรดเปิดอยู่ในบัญชีเทรด
 9. ในการเปิดสถานะเทรดใหม่ คุณจะต้องมีมาร์จิ้น เพียงพอในบัญชีเทรด ซึ่งขึ้นกับจำนวนมาร์จิ้นที่ต้องการในการเปิดสถานะ เมื่อการประมวลผลคำสั่งซื้อสำเร็จ และเงื่อนไขข้อตกลงเป็นไปตามที่กำหนด ระบบ unlimited leverage จะถูกเปิดใช้งานกับคำสั่งดังกล่าว และ supporting margin จะถูกตั้งค่าเป็น 0
 10. ในตอนนี้ unlimited leverage สามารถใช้ได้เฉพาะกับ บัญชีMT4 เท่านั้น

เรายังคงมุ่งพัฒนาเพื่อคุณเสมอ!
FortFS team