1000 USD contest

1000 usd contest

เรียน คุณลูกค้า!

จาก ตุลาคม 22 ถึง พฤศจิกายน 01, 2019 ทำภารกิจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ครบ: 1000 USD จะเป็นของ 3 นักเขียนที่มีผลงานดีที่สุด!

4 ภารกิจจะถูกโพสใน Facebook ของเราในวันต่อไปนี้:

 • ภารกิจที่ 1ตุลาคม 22
 • ภารกิจที่ 2 ตุลาคม 25
 • ภารกิจที่ 3 ตุลาคม 29
 • ภารกิจที่ 4 พฤศจิการยน 01

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคุณต้องทำดังต่อไปนี้:

 1. Subscribe ไปยัง official FortFS Telegram channel และ chat; คุณไม่สามารถ unsubscribe จนกระทั่งสิ้นสุดกิจกรรม
 2. รอภารกิจและโพส
 3. ทำสิ่งที่จำเป็นสำหรับภารกิจให้สมบูรณ์

1000 USD จะถูกแบ่งให้กับสามผู้ชนะ:

 • 500 USD สำหรับอันดับ I
 • 300 USD สำหรับอันดับ II
 • 200 USD สำหรับอันดับ III

ผู้ชนะจะได้รับการประกาศผลในวันที่ พฤศจิกายน 06!

ตรวจสอบเงื่อนไขโดยละเอียด!

 1. ช่วงเวลาของกิจกรรม ตุลาคม 22 to November 01, 2019
 2. เงินรางวัลจะเท่ากับ 1000 USD เฉพาะในกรณีที่มีผู้เข้าร่วม 11 คนหรือมากกว่า หากจำนวนผู้เข้าร่วม 10 หรือน้อยกว่าเงินรางวัลคือ 500 USD
 3. ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นสมาชิกของ FortFS group ใน Telegram และ official FortFS channel ใน Telegram
 4. จาก ตุลาคม 22 to พฤศจิกายน 03, ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องทำภารกิจ 4 ภารกิจให้สำเร็จ, ซึ่งภารกิจจะถูกโพสใน official FortFS บน Facebook
 5. วันกำหนดภารกิจ:
  • ภารกิจที่ 1 ตุลาคม 22
  • ภารกิจที่ 2 ตุลาคม 25
  • ภารกิจที่ 3 ตุลาคม 29
  • ภารกิจที่ 4 พฤศจิการยน 01
 6. ภารกิจจะทำได้บน Facebook page ส่วนตัวของคุณเท่านั้น
 7. ภารกิจแต่ละภารกิจจะต้องทำให้สมบูรณ์ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการประกาศใน official FortFS Facebook communities
 8. สิ่งที่จำเป็นสำหรับภารกิจ:
  • ทุกภารกิจจะต้องประกอบด้วย:
   1. ส่วนของบทความ
   2. โลโก้ของ FortFS
  • FortFS โลโก้พร้อมใช้งาน ที่นี่ และ ที่นี่
  • รูปภาพทุกแบบสามารถใช้งานได้ แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เขียน
  • เนื้อหาควรเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • หากผู้เข้าร่วมไม่ได้ปฎิบัติตามกติกา งานของเขาหรือเธอจะถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน
 9. สิ่งจำเป็นต้องมีสำหรับบทความ:
  • เขียนในภาษาอังกฤษ
  • ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ไม่นับช่องว่างอย่างต่ำ 200
  • บทความต้องไม่ซ้ำอย่างน้อย 90% (ตรวจสอบได้จาก: https://www.quetext.com/)
  • ห้ามคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นรวมถึงการทำซ้ำบทความอื่นใด ๆ
  • เนื้อหาจะต้องสะท้อนถึงภารกิจ
  • ข้อความอาจรวมถึงชื่อ บริษัท FortFS
  • ไม่อนุญาตให้กล่าวถึงชื่อของ บริษัท คู่แข่งของ FortFS
 10. Iหากจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 11 คน รางวัล 1000 USD จะถูกแบ่งให้กับ 3 ผู้ชนะด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  • 500 USD สำหรับอันดับ I
  • 300 USD สำหรับอันดับ II
  • 200 USD สำหรับอันดับ III
 11. หากจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 10 คนหรือน้อยกว่ากองทุนรางวัลคือ 500 USD จำนวนเงินจะถูกเครดิตเข้าบัญชีการซื้อขายของผู้ชนะที่เปิดใน FortFS
 12. รางวัลไม่สามารถนำไปใช้กับบัญชี S.T.A.R. หรือบัญชี Newbie จนกว่าจะมีการเทรดจำนวนรวมครบตามที่กำหนด
 13. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถรับรางวัล หากมีการตรวจพบโบนัสและกำไรในทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องจะถูกยกเลิก
 14. หากผู้ชนะไม่สามารถรับรางวัลไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รางวัลจะถูกส่งโดยอัตโนมัติไปยังผู้เข้าร่วมรายต่อไปโดยเลือกแบบสุ่มจากรายชื่อผู้เข้าร่วม
 15. ระยะเวลาการถอนเงินคือ 3 เดือนนับจากวันที่รางวัลถูกฝากเข้าสู่บัญชีเทรด
 16. รางวัลสามารถถอนได้เมื่อขนาดการเทรดรวมผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ บัญชี standard คือ 10 lots ส่วนบัญชี cent คือ - 1000 lots
 17. หลังจากผ่านเงื่อนไขการเทรดครบจำนวนการถอนจะทำได้เฉพาะในส่วนของรางวัลเท่านั้น ส่วนเกินที่เป็นกำไรไม่สามารถถอนได้
 18. ผู้ชนะจะได้รับการประกาศในวันที่พฤศจิกายน 06, 2019
 19. เพื่อรับรางวัล ผู้ชนะจะต้องติดต่อไปยัง FortFS bot ใน Telegram @FortFSbot
 20. รางวัลจะได้รับเครดิตภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากบอทของเราได้รับข้อความโดยตรงจากผู้ชนะ
 21. การตัดสินผู้ชนะจะพิจารณาโดยผู้ดูแลของ FortFS จากความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งอาจไม่ตรงกับความเห็นของผู้เข้าร่วม