CopyTrading

CopyTrading-Partner เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับพันธมิตรให้สามารถแนะนำลูกค้า เพื่อไปใช้บริการทำสำเนาธุรกรรมการเทรดอัตโนมัติ พันธมิตรสามารถเลือกโปรแกรมพันธมิตรที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ โปรแกรมพันธมิตรเพื่อแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการ CopyTrading

วิธีการเข้าร่วม COPYTRADING-PARTNER?

investment-step1

ลงทะเบียนเป็นพันธมิตร

investment-step2

ใช้ลิงก์แนะนำ

investment-step3

แนะนำบริการ CopyTrading

investment-step4

รับค่าคอมมิชชั่น

เงื่อนไขของโปรแกรม CopyTrading-Partner

  1. ใช้ลิงก์แนะนำที่แตกต่างกันไปตามพันธมิตรเพื่อแนะนำลูกค้า
  2. พันธมิตรที่ร่วมงานกับเราอยู่แล้วสามารถใช้ลิงค์พันธมิตรที่ได้รับเพื่อเข้าร่วมโครงการ CopyTrading-Partner
  3. พันธมิตรได้รับผลตอบแทน สำหรับการทำสำเนาธุรกรรมของลูกค้าทุกรายการ โดยไม่คำนึงถึงปริมาณและระยะเวลาของการทำธุรกรรม
  4. พันธมิตรสามารถถอนเงินค่าคอมมิชชั่นจากบัญชีพันธมิตรได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด
  5. จำนวนเงินค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายทั้งหมด และไม่ได้เชื่อมโยงกับจำนวนธุรกรรม ขนาดของเงินฝากของลูกค้า ผลตอบแทนจากการเทรด เป็นต้น
  6. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลตอบแทนของพันธมิตร และจำนวนเงินของค่าคอมมิชชั่น ให้ตรวจสอบที่ส่วน “Partners” ในเว็บไซต์ของเรา