สำหรับผู้ดูแล

1. เพื่อใช้บริการ คุณต้องมีบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแล้วกับ FortFS
2. หากต้องการสร้างบัญชี Master จำนวนเงินฝากโดยรวม ที่ไม่รวมถึงจำนวนเงินโบนัส ต้องไม่ต่ำกว่า 100 USD
3. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ติดตาม บริษัทกำหนดมูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำต่อค่าติดตามรายเดือน หารด้วยสิบ ยกตัวอย่างเช่น บัญชี Master กำหนดค่าติดตามรายเดือนไว้ที่ 20 USD มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำจะเท่ากับ 2 standard lots หากบัญชี Masterอยู่ในหน่วยเซ็นต์ มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำจะเท่ากับ: (ค่าติดตามรายเดือน / 10) * 100 ในกรณีตัวอย่างข้างต้น จะเป็นจำนวน 200 micro-lots หากบัญชี Masterมีมูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำไม่ถึงยอดที่กำหนด ภายใน 30 วัน จำนวนเงินค่าติดตามรายเดือนทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปยังผู้ติดตาม หากบัญชี Master มีมูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำตามที่กำหนด เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดรอบแต่ละครั้ง ระบบจะโอนเงินในสกุลเงิน USD ไปยังบัญชี Master
4. หากไม่มีกิจกรรมการซื้อขายในบัญชีหลักเป็นเวลา 30 วัน บัญชีของ Master คนนั้นจะถูกแยกออกจากการจัดอันดับจนกว่าจะมีรายการซื้อขาย
5. ค่าติดตามรายเดือนขั้นต่ำคือ 15 USD
6. บริษัทได้รับค่าคอมมิชชั่น 10% จากค่าติดตามรายเดือน ระบบจะโอนเงินในสกุลเงิน USD ไปยังบัญชีของ Master หลังจากหักค่าคอมมิชชั่น 10% โดยบริษัท

สร้างบัญชี Master

ในการสร้างบัญชี Master คุณจำเป็นต้องมีบัญชีการซื้อขายฟอเร็กซ์ ประเภท Flex, Fort หรือ Pro กรอกแบบฟอร์มเพื่อสร้างบัญชี Master

  1. เลือกบัญชีการเทรด
  2. กำหนดค่าติดตามรายเดือน
  3. กำหนดชื่อที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นสำหรับบัญชีของคุณ ชื่อนี่จะแสดงในตารางการจัดอันดับ เราแนะนำให้คุณใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะง่ายกว่าสำหรับผู้ติดตามที่จะค้นหาบัญชีของคุณ
  4. กรอกรายละเอียดบัญชีของคุณ (ยกตัวอย่างเช่น กลยุทธที่คุณจะใช้ในการเทรด)

Create Master account