การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เจาะลึกและครบถ้วน คือเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญที่สุดสำหรับ FortFS ซึ่งข้อมูลคุณลักษณะที่สำคัญของ CFD ก็คือวันหมดอายุของแต่ละสัญญาของกลุ่มนั้น

วันหมดอายุ (Expiration date) คือวันที่ระบบจะปิดการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขาย หรือ วันที่สัญญาหมดอายุ

เมื่อใกล้ถึงวันที่หมดอายุ สัญญาจะถูกตั้งสถานะเป็น "อ่านอย่างเดียว" (Read only) รายการซื้อขายที่ถูกเปิดไว้ก่อนหน้านี้จะถูกปิดในราคาตลาดล่าสุด (ราคา Bid สำหรับคำสั่งซื้อ, ราคา Ask สำหรับคำสั่งขาย) และ คำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ (pending order) ทั้งหมดบนสัญญานั้นจะถูกนำออกจากเทอร์มินัลการเทรด

ช่วงใกล้เคียงกับวันหมดอายุของสัญญา สภาพคล่องจะต่ำและมีความผันผวนสูง นอกจากนี้ ยังมีโอกาสที่จะเกิดช่องว่างของราคา (Price gaps) ได้มากขึ้นอีกด้วย ด้วยสาเหตุของข้อเท็จจริงดังกล่าว ในระหว่างช่วงใกล้หมดอายุสัญญา โปรดพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดการความเสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไป

CFD CURRENCIES
Symbol ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
6A 15 19 19 18
6B 15 19 19 18
6C 16 20 19
6E 15 19 19 18
6J 15 19 19 18
6N 19 18
6R 31 28 30 30 31 15 31
6S 19 18
DX 19 18
CFD ENERGIES
Symbol ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
BRN 31 28 29 30 31
CL 22 20 20 20 22 20
HO 31 28 29 30 31
NG 29 26 27 26 29 27
QM 19 16 19 19 21 19
WTI 19 16 19 19 21 19
XRB 31 28 29 30 31 29
CFD SOFTS
Symbol ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
CC 14 15 16
CT 07 08 09
JO 10 09 10
KC 19 18
LBS 12 15 31
SB 28 30 29
CFD INDICES
Symbol ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ER2 16 15
ES 16 15
FDAX 16 15
FESX 16 15
FSMI 16 29
FSTX 16 15
HSI 30
MC 16 15
MDAX 16 15
MHI 30
NKD 08 29
NQ 16 15
YM 16 15
CFD FINANCIALS
Symbol ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
FGBL 08 07
FGBM 08 07
FGBS 08 07
GE 15 19 19 18
ZB 20 29
ZN 20 29
CFD METALS
Symbol ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
GC 26 26 27
HG 29 26 27 26 29 27 27
PA 27 27
PL 29 26 27
SI 29 27 29 27
CFD MEATS
Symbol ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
GF 25 29 26 24
HE 14 13 14 14 16
CFD METALS(MCX)
Symbol ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
NI 29 31
CFD GRAINS
Symbol ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ZC 14 14 13
ZL 12 14 14 13
ZM 12 14 14 13
ZO 14 14 13
ZR 12 14 14 13
ZS 12 14 14 13
ZW 14 14 13