เงื่อนไขการเทรดสัญญาซื้อขายส่วนต่างล่วงหน้า (CFD ON FUTURES) และ ETF

เรียนลูกค้าของ FortFS! เราได้จัดทำวิดีโอเพื่อแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการเริ่มการซื้อขายด้วยเครื่องมือต่างๆ สำหรับสัญญาซื้อขายส่วนต่างล่วงหน้า (CFD on futures)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการคำสั่งซื้อใน ศูนย์การเรียนรู้: “ของเรา: "การเทรดสัญญาซื้อขายส่วนต่างล่วงหน้า (CFD ON FUTURES) และ ETF" หรือ หลังจากวิดีโอแนะนำนี้

ประการแรก ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่คุณต้องใส่ใจ: เครื่องมือแต่ละตัวในกลุ่มนี้ไม่มีตัวอักษรตัวเดียว แต่มีสัญลักษณ์สองส่วนซึ่งอยู่ที่เทอร์มินัลในหน้าต่าง Market Watch

สัญลักษณ์ส่วนที่หนึ่ง คือ การกำหนดสินค้า (ยกตัวอย่างเช่น 6EH4) คุณสามารถดูตัวบ่งชี้เหล่านี้ในข้อกำหนดการทำสัญญาในเว็บไซต์ของเรา สัญลักษณ์นี้แสดงราคาล่าสุดใน MT4 (ธุรกรรมในตลาดล่าสุดสำหรับสัญญาฉบับนี้) การใช้สัญลักษณ์นี้คุณสามารถเปิดและปิดคำสั่งซื้อได้
ส่วนที่ 2 ของสัญลักษณ์นี้ 'H4' จะแสดงเดือนและปีของวันที่หมดอายุ 'มีนาคม 2014'

สัญลักษณ์ส่วนที่สอง มีส่วนต่อท้าย #I (ตัวอย่างเช่น 6EH4#I) สัญลักษณ์แสดงราคาเสนอซื้อ (bid price) และราคาเสนอขาย (ask price) โดยเทรดเดอร์จะมุ่งเน้นไปที่ราคาเหล่านี้เมื่อเปิดรายการซื้อขาย

ด้านล่างนี้เป็นรายการประเภทของคำสั่งซื้อที่คุณสามารถเปิดได้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ซื้อตามราคาตลาด (Buy by market) — เมื่อเลือกประเภทของคำสั่งนี้ จะถือว่าคุณได้มีคำสั่งซื้อตามจำนวนล็อตที่กำหนดตามสัญญา ยกตัวอย่างเช่น 6EH4 การทำธุรกรรมของคุณจะถูกเรียกใช้ทันที ตามราคาเสนอขาย (ask price) ซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลของสัญลักษณ์ 6EH4#I

ขายตามราคาตลาด (Sell by market) — เป็นการส่งคำสั่งแบบย้อนกลับ เพื่อขายสัญญาตามราคาตลาด เหมือนกันกับข้อที่แล้ว ธุรกรรมของคุณจะถูกดำเนินการทันที และจะเกิดขึ้นในราคาเสนอซื้อ (bid price) ซึ่งสามารถดูได้จากสัญญาที่มี #I

Buy Limit — นี่คือธุรกรรมที่จะดำเนินการเมื่อราคาในตลาดตรงกันกับราคาที่คุณระบุไว้ในคำสั่งซื้อ สิ่งนี้่จะเกิดขึ้นเมื่อราคาของเครื่องมือต่ำกว่าราคาที่คุณระบุไว้ 1 tick

Sell Limit — นี่คือธุรกรรมที่จะดำเนินการเมื่อราคาในตลาดตรงกันกับราคาที่คุณระบุไว้ในคำสั่งขาย แต่จะเกิดขึ้นเมื่อราคาของสัญญาขึ้นไปเหนือระดับราคาที่คุณระบุไว้ 1 tick

Buy Stop — นี่คือคำสั่งซึ่งจะทำธุรกรรมตามราคาตลาดด้วยราคาเสนอขาย Ask price (ซึ่งจะแสดงในข้อมูลของสัญลักษณ์ที่มี #I) สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ ราคาสุดท้ายของสัญญาที่เลือกไว้ ในสัญลักษณ์หลักที่เลือกไว้ (ยกตัวอย่างเช่น 6EH4) ไปแตะที่ระดับราคาที่คุณระบุไว้

Sell Stop — นี่คือคำสั่งซึ่งจะทำธุรกรรมตามราคาตลาดด้วยราคาเสนอซื้อ Bid price ซึ่งสามารถพบได้ในข้อมูลของสัญลักษณ์ที่มี #I เมื่อราคาสุดท้ายของสัญลักษณ์หลักที่เลือกไว้ ไปแตะที่ระดับราคาที่คุณระบุไว้ในคำสั่ง

Stop Loss (Sell) — เป็นการจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของคุณในธุรกรรมประเภทคำสั่งขาย ในกรณีที่คุณตั้งค่าคำสั่งสำหรับข้อตกลงในการขาย (คำสั่งขาย) การทำธุรกรรมจะปิดรายการดังกล่าวที่ราคาเสนอขาย (ask price) (มองหาข้อมูลนี้ในข้อมูลสัญญาที่มี #I) สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อราคาล่าสุดของสัญญาไปแตะที่ระดับราคาระบุไว้ในคำสั่ง

Stop Loss (Buy) — คำสั่งนี้จำกัดการสูญเสียของคุณในธุรกรรมประเภทคำสั่งซื้อ (Buy) ราคาจะปิดที่ราคาเสนอซื้อ Bid price ซึ่งสามารถพบได้ในข้อมูลของสัญลักษณ์ที่มี #I เมื่อราคาสุดท้ายของสัญลักษณ์หลักที่เลือกไว้ ไปแตะที่ระดับราคาที่คุณระบุไว้ในคำสั่ง

Take Profit (Sell) — คำสั่งนี้ช่วยในการล็อกผลกำไรจากการทำธุรกรรมในระดับที่คุณระบุ หากคุณทำธุรกรรมประเภทคำสั่งขาย (คำสั่งขาย) จากนั้นคำสั่งทำกำไร (Take Profit) จะถูกดำเนินการเมื่อไปแตะที่ระดับราคาที่คุณระบุไว้ในคำสั่ง เมื่อราคาสุดท้ายของสัญลักษณ์หลักข้ามต่ำลงไปกว่าราคาที่คุณระบุไว้ 1 tick และรายการธุรกรรมนั้นมีการทำรายการที่ระดับราคาต่ำกว่าระดับ TP

Take Profit (Buy) — คำสั่งนี้ช่วยในการล็อคผลกำไรจากการทำธุรกรรมในระดับที่คุณระบุ หากคุณทำธุรกรรมประเภทคำสั่งซื้อ (คำสั่งซื้อ) จากนั้นคำสั่งทำกำไร (Take Profit) จะถูกดำเนินการเมื่อไปแตะที่ระดับราคาที่คุณระบุไว้ในคำสั่ง เมื่อราคาสุดท้ายของสัญลักษณ์หลักข้ามสูงขึ้นไปกว่าราคาที่คุณระบุไว้ 1 tick และรายการธุรกรรมนั้นมีการทำรายการที่ระดับราคาสูงกว่าระดับ TP

อย่าลืมว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญามีระยะเวลาการหมดอายุ กฎตามกระบวนการนี้ เช่นเดียวกับวันที่หมดอายุในอนาคตและที่ผ่านมา สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของเรา ในส่วนของข้อกำหนดตามสัญญา (Contract Specifications)

คำสั่งทั้งหมดที่เราได้กล่าวมาข้างต้นจะทำงานตามราคาตลาด ซึ่งหมายความว่า คุณเปิดและปิดคำสั่งซื้อขายตามราคาที่คุณเห็นในเทอร์มินัลของคุณ, ในส่วนของสัญญาข้อมูลที่มี #I ในขณะที่ทำรายการ อย่างไรก็ตาม หากในขณะนั้น ราคาของสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน คำสั่งซื้อขายของคุณจะถูกเรียกใช้ในราคาใหม่ และคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธสิ่งนี้

ลูกค้าจำนวนมากเปิดธุรกรรมด้วยวิธี calendar methods หรือ intertrade และ intermarket spread ยกตัวอย่างเช่น คำสั่งซื้อขายนี้เปิดในช่วงเวลาหนึ่ง (ภายใน 60 นาที) ที่ด้านใดด้านหนึ่ง, และมีการเปิดสถานะในทิศทางตรงกันข้าม ด้วยขนาดปริมาณสัญญาที่มีขนาดเท่ากัน สัญญาเหล่านี้มาจากกลุ่มสินทรัพย์หลักของสินค้าโภคภัณฑ์เดียวกัน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวเดียวกัน แต่มีเดือนส่งมอบที่แตกต่างกัน (ใกล้และไกล), หากธุรกรรมดังกล่าวยังคงเปิดมานานกว่า 3 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายวันเพิ่มเติมด้วยโรลโอเวอร์ (rollover) ที่ราคา 10 เหรียญต่อล็อตมาตรฐาน (standard lot) และจำนวนเงินเท่ากับสเปรดของตลาดในปัจจุบันสำหรับการเปิดสัญญา เป็นสิ่งที่น่าเสียใจ แต่สิ่งนี้เป็นความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามความข้อเรียกร้องของผู้ให้บริการสภาพคล่องของเรา

นอกจากนี้ ตามกฎที่กำหนดโดยผู้กำกับดูแลตลาด ในบัญชีทดลอง (Demo accounts) สินค้าจากกลุ่มสัญญาซื้อขายส่วนต่างล่วงหน้า (CFD on futures) ไม่จำเป็นต้องแสดงทั้งหมดและราคาที่เสนออาจมีความล่าช้ากว่าราคาจริง