WebMoney

ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ WebMoney ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมาก เป็นระบบที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ด้วยความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยระดับสูง รองรับวิธีการฝากเงินและถอนเงินในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงการใช้งาน EPS ทำให้ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

  • เนื่องจากนโยบายการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงิน รวมถึงนโยบาย Know Your Client (KYC) Fort Financial Services ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเชื่อมโยงไปยังใบรับรอง WMID ของคุณ ในขณะที่ดำเนินการส่งคำขอถอนเงินไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ WebMoney
  • การถอนเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ WebMoney ดำเนินการในสกุลเงินต่อไปนี้: USD, EUR, RUB
  • ค่าคอมมิชชั่นสำหรับเงินฝากคือ 2%
  • ค่าคอมมิชชั่นในการถอนเงินเท่ากับ 2% และจะคิดจากจำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำขอ