SorexPay - นี่คือระบบการชำระเงินที่พิเศษ เพื่อให้สามารถโอนเงินเข้าบัญชีการเทรดของคุณด้วยบัตรของธนาคาร มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้งานได้ และไม่มีขีดจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินและจำนวนการทำธุรกรรม สิ่งเหล่านี้ทำให้ระบบการชำระเงินนี้ เป็นที่นิยมสำหรับลูกค้าของเรา