Perfect Money - ระบบการชำระเงินซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถชำระเงิน และดำเนินการทางการเงินออนไลน์ได้ทันที มีอัตราค่าบริการต่ำ ให้บริการสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน ยอดคงเหลือ ระบบรักษาความปลอดภัยหลายระดับของบัญชี การปกป้องเงินสด และการรักษาความปลอดภัยของธุรกรรมในระดับสูง ตลอดจนหน้าจอการใช้งานที่สามารถเข้าถึงได้ และให้การสนับสนุนในหลาย ๆ ภาษา ทำให้ระบบการชำระเงินนี้ใช้งานง่ายสำหรับเทรดเดอร์ทั่วโลก