ธนาคารของมาเลเซียมีความมุ่งมั่นที่มั่นคงในการเป็นพันธมิตรทางการเงินที่เชื่อถือได้ มั่นคง และเป็นมืออาชีพสำหรับลูกค้า การให้บริการที่มีคุณภาพสูงตลอดจนถึงการมีความปลอดภัยและความมั่นคง