การกำกับดูแล

Fort Financial Services Ltd ดำเนินการด้วยใบอนุญาตนายหน้าระหว่างประเทศ IFSC/60/256/TS/13 ที่ออกโดย International Financial Services Commission of Belize 15.04.2013, ซึ่งได้รับการต่อใบอนุญาตในวันที่ 07.12.2018 ภายใต้ใบอนุญาตหมายเลข IFSC/60/256/TS/18

ใบอนุญาตนี้จะทำให้เราให้บริการดังต่อไปนี้สำหรับลูกค้าของเรา:

  1. การค้ำประกันความมั่นคงทางการเงินของ บริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของ IFSC สำหรับโบรกเกอร์ ที่จะต้องทำการรักษาสินทรัพย์เงินลงทุนของลูกค้าซึ่งมีไว้เพื่อการค้ำประกันสำหรับการชำระเงินให้กับลูกค้าต้องอยู่ในบัญชีธนาคารแยกออกจากกัน
  2. การรับประกันเพื่อรักษามาตรฐานสากลของผู้ประกอบการให้บริการการเทรด ตามข้อกำหนดของ IFSC
  3. การรับประกันว่า บริษัท จะต้องดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายไตรมาส และรับการตรวจสอบบัญชีประจำปีโดยผู้ควบคุมกฎระเบียบ
  4. การรับประกันว่าข้อพิพาทระหว่างเทรดเดอร์และโบรกเกอร์จะได้รับการแก้ไข โดยการมีส่วนร่วมของ IFSC ในฐานะผู้ชี้ขาดที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งการตัดสินใจของ IFSC ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน