การกำกับดูแล

Fort Financial Services LTD ได้รับใบทะเบียนดำเนินธุรกิจจาก St. Vincent & the Grenadines ในฐานะบริษัทระดับสากล ด้วยหมายเลขใบอนุญาต 25307 BC 2019 โดยมีวัตถุประสงค์ของบริษัทคือให้บริการที่เกี่ยวข้องในระดับธุรกิจสากล (การปรับปรุงและควบรวมกิจการ) ตามมาตรา 149 ตามกฎหมายของ Saint Vincent and Grenadines, 2009, โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่เจาะจงเพียงแค่ การค้า การเงิน การกู้ยืม การเทรด กิจกรรมบริการและการเข้าร่วมจากบริษัทอื่น เพื่อให้บริการในฐานะโบรกเกอร์ การอบรมให้ความรู้ และการบริหารบริการที่เกี่ยวข้องกับคู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณธ์ ดัชนี CFDs และตราสารการเงินที่มีการใช้เลเวอเรจ