ข่าว บริษัท

วันประธานาธิบดี

presidents dayเรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ!

การแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขาย เนื่องในวันประธานาธิบดีของสหรัฐ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019

โปรดให้ความสนใจกับตารางเวลาการซื้อขายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับสัญญาตราสารการเทรดที่เกี่ยวข้องกับตลาดสหรัฐ:

ตราสารช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
XAUUSD ปิดตั้งแต่ 20:00 18/02/2019 ถึง 01:00 19/02/2019
XAGUSD ปิดตั้งแต่ 20:00 18/02/2019 ถึง 01:00 19/02/2019
FDAX ปิดตั้งแต่ 23:00 18/02/2019 ถึง 01:02 19/02/2019
JI225 ปิดตั้งแต่ 20:00 18/02/2019 ถึง 01:00 19/02/2019
FTSE ปิดตั้งแต่ 23:00 18/02/2019 ถึง 01:02 19/02/2019
YM ปิดตั้งแต่ 20:00 18/02/2019 ถึง 01:00 19/02/2019
SPX ปิดตั้งแต่ 20:00 18/02/2019 ถึง 01:00 19/02/2019
NQ ปิดตั้งแต่ 20:00 18/02/2019 ถึง 01:00 19/02/2019
UKOIL,USOIL ปิดตั้งแต่ 20:00 18/02/2019 ถึง 01:00 19/02/2019
CFD_ETF ปิดตั้งแต่ 23:00 15/02/2019 ถึง 16:30 19/02/2019
CFD_SHARES ปิดตั้งแต่ 23:00 15/02/2019 ถึง 16:30 19/02/2019

และในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำ อาจทำให้ค่าสเปรดมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและค่ามาร์จิ้นที่ต้องการใช้ในการเทรดมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดทราบว่า ตารางเวลาการเทรดที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นแค่การอ้างอิงเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากการกำหนดของธนาคารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ด้วยความเคารพอย่างสูง,
FortFS