S.T.A.R.

"S.T.A.R.-Partner" to wyjątkowy program partnerski opracowany dla partnerów przyciągających inwestorów na S.T.A.R. konta menedżerów.

JAK ZOSTAĆ COPY-PARTNEREM ABY PRZYCIĄGAĆ S.T.A.R.-INWESTORÓW?

investment-step1

ZOSTAŃ
PARTNEREM

investment-step2

WYKORZYSTAJ
LINK REFERENCYJN

investment-step3

POLEĆ
S.T.A.R.

investment-step4

OTRZYMAJ
PROWIZJĘ

Warunki:

 1. Partnerzy mogą pozyskiwać klientów za pomocą unikalnego linku referencyjnego, który można znaleźć w pokoju partnera na naszej stronie internetowej.
 2. Ci Partnerzy, którzy już pracują z nami, mogą skorzystać ze swoich obecnych linków referencyjnych aby wziąć udział w programie "S.T.A.R.-Partner".
 3. Kwota prowizji Partnera jest naliczana zgodnie z wymienionymi warunkami tylko wtedy, gdy przyciągnięty klient inwestuje w S.T.A.R. konto menedżera. Inwestycje S.T.A.R.-Menedżera na własny rachunek nie są brane pod uwagę przy obliczaniu prowizji Partnera.
 4. Prowizja Partnera* za przyciąganie inwestycji do S.T.A.R. konta składają się z dwóch części:
tick-icon
Wypłata 1% całkowitej inwestycji od FortFS.
Płatność ta jest naliczana automatycznie na konto Partnera po zakończeniu okresu inwestycyjnego dla każdej z inwestycji. W przypadku reinwestowania kolejny 1% zostanie zwrócony Partnerowi pod koniec nowego okresu inwestycyjnego. Szczegółowe statystyki dotyczące oczekiwanych i naliczonych prowizji wyświetlane są w pokoju Partnera w zakładce "S.T.A.R.-Partner".
mark-icon
S.T.A.R.-Menedżer może ustalić % z własnej nagrody jako prowizję Partnera za każdą inwestycję, która została przyciągnięta na jego S.T.A.R. konto.
Płatność ta jest naliczana automatycznie na konto Partnera po zakończeniu okresu inwestycyjnego dla każdej z inwestycji. W przypadku reinwestowania prowizja założona przez menedżera jest automatycznie wypłacana na konto Partnera po zakończeniu nowego okresu inwestycyjnego. Szczegółowe statystyki dotyczące oczekiwanych i naliczonych prowizji wyświetlane są w pokoju Partnera w zakładce "S.T.A.R.-Partner".
info
Na przykład:
 • Partner przyciągnął inwestora, który zainwestował w S.T.A.R. konto menedżera 10 000 USD na 1 miesiąc.
 • Powiedzmy, że ten S.T.A.R.-Menedżer założył prowizję w wysokości 25% jego własnej nagrody.
 • Na przykład, nagroda tego S.T.A.R.-Menedżera wynosi 45% zysku.
 • Załóżmy, że w tym miesiącu menedżer S.T.A.R. zarobił $2,000 (20% kapitału inwestora).
 • Nagroda menedżera S.T.A.R. w tym przykładzie wynosi $900 (45% od zysku $2,000).

Partner otrzymuje pod koniec miesiąca (koniec okresu inwestycyjnego):

 1. $100 od firmy = 1% zainwestowanego kapitału
 2. $225, które automatycznie zostaną naliczone Partnerowi od S.T.A.R. nagrody menedżera. (25% od $900).

W sumie Partner otrzyma pod koniec miesiąca prowizje w wysokości $325 w naszym przykładzie.

Jeśli inwestor dokona nowej inwestycji lub reinwestuje jakąkolwiek część kapitału, Partner otrzyma drugą płatność, obliczoną w ten sam sposób pod koniec drugiego okresu inwestycyjnego, i tak dalej.