O PROGRAMIE S.T.A.R.

about star

Usługa inwestycyjna S.T.A.R. to dochód od krótkoterminowych aktywów, który zapewnia przejrzystość i uczciwość inwestycji.

Jest to poufny system zarządzania oferowany indywidualnemu inwestorowi, który pozwala mu pozostawić fundusze w zarządzaniu opartym na zaufaniu menedżera inwestycyjnego. W ramach konta menedżer inwestycyjny zarządza finansami Inwestora. Zgodnie z parametrami konta kapitał jest rozdzielany między uczestnikami.

Główne korzyści
Zysk z inwestycji krótkoterminowych
Wygodne wpłaty/wypłaty
Przejrzysty system podziału zysku
Mechanizm ograniczający straty

Każdy Inwestor może wybrać jednego lub więcej Menedżerów inwestycyjnych z listy rankingowej kont S.T.A.R. według indywidualnych kryteriów.

Inwestorzy S.T.A.R. mogą monitorować efektywność każdej inwestycji, reinwestować fundusze lub wypłacać zyski za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego lub przelewu bankowego.

Menedżerowie inwestycyjne mogą korzystać z platformy S.T.A.R. w celu świadczenia usług dla Inwestorów, utrzymania środków Inwestorów i uzyskania wynagrodzenia z osiągniętego zysku.

about-star-step1

Wybierz menedżera inwestycyjnego

about-star-step2

Złóż depozyt

about-star-step3

Wsparcie menedżera inwestycyjnego

about-star-step4

Dystrybucja zysków

Usługa S.T.A.R. jest dostępna tylko dla menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Firma Fort FS nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnego ryzyka finansowego programu inwestycyjnego S.T.A.R.

FortFS nie świadczy usług doradczych zarówno dla menedżerów inwestycyjnych, jak i dla Inwestorów i nie jest odpowiedzialny za pracę menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Poprzednie pozytywne wyniki handlowe nie gwarantują przyszłych zysków i nie zmniejszają potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Oceny rachunków S.T.A.R.

Nazwa kontaWiek konta (w dniach)Kwota inwestycji (USD)Minimalna kwota inwestycjiFundusze menedżeraWskaźnik efektywności
Pioneer108433562.30250.00500.0074.0221
FORMULA110453299.59100.0046009.5015.7548
Luxembourg127720243.78100.00500.0012.6089
ProfitFx128064006.84100.001000.0012.5693
Stream86700.00100.00500.002.4455
Supersonic11932676.58100.00501.001.9488
GLORIA999500.00150.00500.001.8962
TurtleProfit356510.00100.00510.001.1365
PlutoPlus248500.00100.00500.001.1047
rubikon10525251731000.00100.001000.001.0770
Itriad-10502121031000.00100.001000.001.0064
ForexorPRO-2344000.001000.00500.001.0012
Ricco241500.00100.00500.001.0000
NightMoney966500.00100.00500.000.8406
TH2EA_INVEST602132.69100.00500.000.7481
FFSprofit1199500.00100.00500.000.7273
MarsPlus1801000.00500.001000.000.5113
Fxmaster129501.00100.00501.000.0399
FixM15hand224500.00100.00500.000.0303
Night_Scalper122500.00100.00500.000.0283
v0240fo135500.00100.00500.000.0274
Ultra9201014.40100.001014.400.0207
Mecury1191200.001000.001200.000.0201
sasakor962500.00100.00500.000.0142
rksl1199600.00100.00600.000.0088
Karni7301200500.00100.00500.000.0071
Bachuna1200500.00100.00500.000.0064
profit961500.00100.00500.000.0038
urka1199550.00100.00550.000.0032
Kaio1068500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21066500.00100.00500.000.0021
4321963500.00100.00500.000.0019
big-tortilla962500.00100.00500.000.0016
magicprofit992783.00100.00783.000.0014