O PROGRAMIE S.T.A.R.

about star

Usługa inwestycyjna S.T.A.R. to dochód od krótkoterminowych aktywów, który zapewnia przejrzystość i uczciwość inwestycji.

Jest to poufny system zarządzania oferowany indywidualnemu inwestorowi, który pozwala mu pozostawić fundusze w zarządzaniu opartym na zaufaniu menedżera inwestycyjnego. W ramach konta menedżer inwestycyjny zarządza finansami Inwestora. Zgodnie z parametrami konta kapitał jest rozdzielany między uczestnikami.

Główne korzyści
Zysk z inwestycji krótkoterminowych
Wygodne wpłaty/wypłaty
Przejrzysty system podziału zysku
Mechanizm ograniczający straty

Każdy Inwestor może wybrać jednego lub więcej Menedżerów inwestycyjnych z listy rankingowej kont S.T.A.R. według indywidualnych kryteriów.

Inwestorzy S.T.A.R. mogą monitorować efektywność każdej inwestycji, reinwestować fundusze lub wypłacać zyski za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego lub przelewu bankowego.

Menedżerowie inwestycyjne mogą korzystać z platformy S.T.A.R. w celu świadczenia usług dla Inwestorów, utrzymania środków Inwestorów i uzyskania wynagrodzenia z osiągniętego zysku.

about-star-step1

Wybierz menedżera inwestycyjnego

about-star-step2

Złóż depozyt

about-star-step3

Wsparcie menedżera inwestycyjnego

about-star-step4

Dystrybucja zysków

Usługa S.T.A.R. jest dostępna tylko dla menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Firma Fort FS nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnego ryzyka finansowego programu inwestycyjnego S.T.A.R.

FortFS nie świadczy usług doradczych zarówno dla menedżerów inwestycyjnych, jak i dla Inwestorów i nie jest odpowiedzialny za pracę menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Poprzednie pozytywne wyniki handlowe nie gwarantują przyszłych zysków i nie zmniejszają potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Oceny rachunków S.T.A.R.

Nazwa kontaWiek konta (w dniach)Kwota inwestycji (USD)Minimalna kwota inwestycjiFundusze menedżeraWskaźnik efektywności
Pioneer131926069.50250.00500.0054.2980
FORMULA133964882.40100.0057751.6621.7015
Luxembourg151221378.84100.00500.0013.0141
ProfitFx151563501.27100.001000.0011.0475
GLORIA1235500.00150.00500.002.5820
StepBy72505.00100.00505.001.2512
Saxx14110000.00500.0010000.001.1091
Itriad-10502123381000.00100.001000.001.1016
Ricco476500.00100.00500.001.0000
Supersonic14281603.68100.00501.000.9607
rubikon1052525409774.00100.00774.000.7429
FFSprofit1434500.00100.00500.000.7273
FixM15hand459500.00100.00500.000.0517
Fxmaster364501.00100.00501.000.0399
v0240fo370500.00100.00500.000.0274
Ultra11551014.40100.001014.400.0207
Mecury3541200.001000.001200.000.0201
sasakor1197500.00100.00500.000.0142
FxGaruda171500.00100.00500.000.0141
rksl1434600.00100.00600.000.0088
MarsPlus4151000.00500.001000.000.0082
Karni7301435500.00100.00500.000.0071
Bachuna1435500.00100.00500.000.0064
profit1196500.00100.00500.000.0038
urka1434550.00100.00550.000.0032
Kaio1303500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21301500.00100.00500.000.0021
43211198500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1197500.00100.00500.000.0016
magicprofit1227783.00100.00783.000.0014