about star

Usługa inwestycyjna S.T.A.R. to dochód od krótkoterminowych aktywów, który zapewnia przejrzystość i uczciwość inwestycji.

Jest to poufny system zarządzania oferowany indywidualnemu inwestorowi, który pozwala mu pozostawić fundusze w zarządzaniu opartym na zaufaniu menedżera inwestycyjnego. W ramach konta menedżer inwestycyjny zarządza finansami Inwestora. Zgodnie z parametrami konta kapitał jest rozdzielany między uczestnikami.

Główne korzyści
Zysk z inwestycji krótkoterminowych
Wygodne wpłaty/wypłaty
Przejrzysty system podziału zysku
Mechanizm ograniczający straty

Każdy Inwestor może wybrać jednego lub więcej Menedżerów inwestycyjnych z listy rankingowej kont S.T.A.R. według indywidualnych kryteriów.

Inwestorzy S.T.A.R. mogą monitorować efektywność każdej inwestycji, reinwestować fundusze lub wypłacać zyski za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego lub przelewu bankowego.

Menedżerowie inwestycyjne mogą korzystać z platformy S.T.A.R. w celu świadczenia usług dla Inwestorów, utrzymania środków Inwestorów i uzyskania wynagrodzenia z osiągniętego zysku.

about-star-step1

Wybierz menedżera inwestycyjnego

about-star-step2

Złóż depozyt

about-star-step3

Wsparcie menedżera inwestycyjnego

about-star-step4

Dystrybucja zysków

Usługa S.T.A.R. jest dostępna tylko dla menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Firma Fort FS nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnego ryzyka finansowego programu inwestycyjnego S.T.A.R.

FortFS nie świadczy usług doradczych zarówno dla menedżerów inwestycyjnych, jak i dla Inwestorów i nie jest odpowiedzialny za pracę menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Poprzednie pozytywne wyniki handlowe nie gwarantują przyszłych zysków i nie zmniejszają potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Oceny rachunków S.T.A.R.

Nazwa kontaWiek konta (w dniach)Kwota inwestycji (USD)Minimalna kwota inwestycjiFundusze menedżeraWskaźnik efektywności
Pioneer71528023.67250.00500.0058.2047
Luxembourg90821997.23100.00500.0013.3284
FORMULA73542072.85100.0036812.7911.7678
ProfitFx91160522.67100.001000.0010.8326
MetalMoney638500.00200.00500.009.7989
Supersonic82413158.93100.00501.006.8934
BobCat659500.00300.00500.006.5045
Foreigner261300.00300.001300.001.0599
NightMoney597500.00100.00500.000.9368
Smart-Investment211300.00100.001300.000.9102
GLORIA630500.00150.00500.000.9088
StettinerFinance3500.00100.00500.000.9029
FFSprofit830500.00100.00500.000.7273
Konserva921955.57100.00955.570.4632
Ultra5511014.40100.001014.400.0207
sasakor593500.00100.00500.000.0142
rksl830600.00100.00600.000.0088
Karni730830500.00100.00500.000.0071
Bachuna831500.00100.00500.000.0064
profit591500.00100.00500.000.0038
urka830550.00100.00550.000.0032
Kaio698500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2697500.00100.00500.000.0021
4321593500.00100.00500.000.0019
big-tortilla593500.00100.00500.000.0016
magicprofit623783.00100.00783.000.0014