O PROGRAMIE S.T.A.R.

about star

Usługa inwestycyjna S.T.A.R. to dochód od krótkoterminowych aktywów, który zapewnia przejrzystość i uczciwość inwestycji.

Jest to poufny system zarządzania oferowany indywidualnemu inwestorowi, który pozwala mu pozostawić fundusze w zarządzaniu opartym na zaufaniu menedżera inwestycyjnego. W ramach konta menedżer inwestycyjny zarządza finansami Inwestora. Zgodnie z parametrami konta kapitał jest rozdzielany między uczestnikami.

Główne korzyści
Zysk z inwestycji krótkoterminowych
Wygodne wpłaty/wypłaty
Przejrzysty system podziału zysku
Mechanizm ograniczający straty

Każdy Inwestor może wybrać jednego lub więcej Menedżerów inwestycyjnych z listy rankingowej kont S.T.A.R. według indywidualnych kryteriów.

Inwestorzy S.T.A.R. mogą monitorować efektywność każdej inwestycji, reinwestować fundusze lub wypłacać zyski za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego lub przelewu bankowego.

Menedżerowie inwestycyjne mogą korzystać z platformy S.T.A.R. w celu świadczenia usług dla Inwestorów, utrzymania środków Inwestorów i uzyskania wynagrodzenia z osiągniętego zysku.

about-star-step1

Wybierz menedżera inwestycyjnego

about-star-step2

Złóż depozyt

about-star-step3

Wsparcie menedżera inwestycyjnego

about-star-step4

Dystrybucja zysków

Usługa S.T.A.R. jest dostępna tylko dla menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Firma Fort FS nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnego ryzyka finansowego programu inwestycyjnego S.T.A.R.

FortFS nie świadczy usług doradczych zarówno dla menedżerów inwestycyjnych, jak i dla Inwestorów i nie jest odpowiedzialny za pracę menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Poprzednie pozytywne wyniki handlowe nie gwarantują przyszłych zysków i nie zmniejszają potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Oceny rachunków S.T.A.R.

Nazwa kontaWiek konta (w dniach)Kwota inwestycji (USD)Minimalna kwota inwestycjiFundusze menedżeraWskaźnik efektywności
Pioneer183714848.40250.00500.0041.4914
FORMULA185785323.61100.0076005.4030.6818
Luxembourg203017188.52100.00500.0013.2260
ProfitFx203343289.58100.001000.0010.5215
StepBy5901643.74100.001343.741.3044
rubikon10525259271032.64100.001032.641.1794
Itriad-10502128561000.00100.001000.001.1390
Saxx65910000.00500.0010000.001.1091
Supersonic19461352.08100.00501.001.0537
Ricco994500.00100.00500.001.0000
FFSprofit1952500.00100.00500.000.7273
Calm2325500.00100.00500.000.7007
Calm1329500.00100.00500.000.3442
Calm3325500.00100.00500.000.1260
FixM15hand977500.00100.00500.000.0517
Fxmaster882501.00100.00501.000.0399
v0240fo888500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection401500.00300.00500.000.0249
Ultra16731014.40100.001014.400.0207
Mecury8721200.001000.001200.000.0201
sasakor1715500.00100.00500.000.0142
FxGaruda689500.00100.00500.000.0141
rksl1952600.00100.00600.000.0088
MarsPlus9331000.00500.001000.000.0082
Karni7301953500.00100.00500.000.0071
Bachuna1953500.00100.00500.000.0064
profit1714500.00100.00500.000.0038
urka1952550.00100.00550.000.0032
Kaio1821500.00100.00500.000.0030
GLORIA1753500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor21819500.00100.00500.000.0021
43211716500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1715500.00100.00500.000.0016
magicprofit1745783.00100.00783.000.0014