O PROGRAMIE S.T.A.R.

about star

Usługa inwestycyjna S.T.A.R. to dochód od krótkoterminowych aktywów, który zapewnia przejrzystość i uczciwość inwestycji.

Jest to poufny system zarządzania oferowany indywidualnemu inwestorowi, który pozwala mu pozostawić fundusze w zarządzaniu opartym na zaufaniu menedżera inwestycyjnego. W ramach konta menedżer inwestycyjny zarządza finansami Inwestora. Zgodnie z parametrami konta kapitał jest rozdzielany między uczestnikami.

Główne korzyści
Zysk z inwestycji krótkoterminowych
Wygodne wpłaty/wypłaty
Przejrzysty system podziału zysku
Mechanizm ograniczający straty

Każdy Inwestor może wybrać jednego lub więcej Menedżerów inwestycyjnych z listy rankingowej kont S.T.A.R. według indywidualnych kryteriów.

Inwestorzy S.T.A.R. mogą monitorować efektywność każdej inwestycji, reinwestować fundusze lub wypłacać zyski za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego lub przelewu bankowego.

Menedżerowie inwestycyjne mogą korzystać z platformy S.T.A.R. w celu świadczenia usług dla Inwestorów, utrzymania środków Inwestorów i uzyskania wynagrodzenia z osiągniętego zysku.

about-star-step1

Wybierz menedżera inwestycyjnego

about-star-step2

Złóż depozyt

about-star-step3

Wsparcie menedżera inwestycyjnego

about-star-step4

Dystrybucja zysków

Usługa S.T.A.R. jest dostępna tylko dla menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Firma Fort FS nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnego ryzyka finansowego programu inwestycyjnego S.T.A.R.

FortFS nie świadczy usług doradczych zarówno dla menedżerów inwestycyjnych, jak i dla Inwestorów i nie jest odpowiedzialny za pracę menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Poprzednie pozytywne wyniki handlowe nie gwarantują przyszłych zysków i nie zmniejszają potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Oceny rachunków S.T.A.R.

Nazwa kontaWiek konta (w dniach)Kwota inwestycji (USD)Minimalna kwota inwestycjiFundusze menedżeraWskaźnik efektywności
Pioneer83226308.07250.00500.0054.4537
Luxembourg102521656.57100.00500.0013.9285
FORMULA85242306.97100.0037717.0411.8609
ProfitFx102862333.42100.001000.0011.1414
MetalMoney755500.00200.00500.007.0639
BobCat776500.00300.00500.006.5864
Smart-Investment1381882.81100.001882.811.6138
GLORIA748500.00150.00500.001.1182
ZQ0174800.00100.00500.001.0407
Supersonic9413193.55100.00501.001.0201
NightMoney715500.00100.00500.000.9701
Konserva10381136.30100.001136.300.9469
TurtleProfit105510.00100.00510.000.8378
FFSprofit947500.00100.00500.000.7273
Ultra6681014.40100.001014.400.0207
sasakor710500.00100.00500.000.0142
rksl947600.00100.00600.000.0088
Karni730948500.00100.00500.000.0071
Bachuna948500.00100.00500.000.0064
profit709500.00100.00500.000.0038
urka947550.00100.00550.000.0032
Kaio816500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2814500.00100.00500.000.0021
4321711500.00100.00500.000.0019
big-tortilla710500.00100.00500.000.0016
magicprofit740783.00100.00783.000.0014