about star

Usługa inwestycyjna S.T.A.R. to dochód od krótkoterminowych aktywów, który zapewnia przejrzystość i uczciwość inwestycji.

Jest to poufny system zarządzania oferowany indywidualnemu inwestorowi, który pozwala mu pozostawić fundusze w zarządzaniu opartym na zaufaniu menedżera inwestycyjnego. W ramach konta menedżer inwestycyjny zarządza finansami Inwestora. Zgodnie z parametrami konta kapitał jest rozdzielany między uczestnikami.

Główne korzyści
Zysk z inwestycji krótkoterminowych
Wygodne wpłaty/wypłaty
Przejrzysty system podziału zysku
Mechanizm ograniczający straty

Każdy Inwestor może wybrać jednego lub więcej Menedżerów inwestycyjnych z listy rankingowej kont S.T.A.R. według indywidualnych kryteriów.

Inwestorzy S.T.A.R. mogą monitorować efektywność każdej inwestycji, reinwestować fundusze lub wypłacać zyski za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego lub przelewu bankowego.

Menedżerowie inwestycyjne mogą korzystać z platformy S.T.A.R. w celu świadczenia usług dla Inwestorów, utrzymania środków Inwestorów i uzyskania wynagrodzenia z osiągniętego zysku.

about-star-step1

Wybierz menedżera inwestycyjnego

about-star-step2

Złóż depozyt

about-star-step3

Wsparcie menedżera inwestycyjnego

about-star-step4

Dystrybucja zysków

Usługa S.T.A.R. jest dostępna tylko dla menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Firma Fort FS nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnego ryzyka finansowego programu inwestycyjnego S.T.A.R.

FortFS nie świadczy usług doradczych zarówno dla menedżerów inwestycyjnych, jak i dla Inwestorów i nie jest odpowiedzialny za pracę menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Poprzednie pozytywne wyniki handlowe nie gwarantują przyszłych zysków i nie zmniejszają potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Oceny rachunków S.T.A.R.

Nazwa kontaWiek konta (w dniach)Kwota inwestycji (USD)Minimalna kwota inwestycjiFundusze menedżeraWskaźnik efektywności
Pioneer77727352.16250.00500.0057.5966
Luxembourg96921597.17100.00500.0013.0000
FORMULA79642918.99100.0038047.8212.2890
ProfitFx97262970.55100.001000.0011.2423
BobCat720500.00300.00500.006.5915
Supersonic8859822.61100.00501.005.6213
MetalMoney700500.00200.00500.004.4393
Smart-Investment831176.16100.001176.161.3989
GLORIA692500.00150.00500.001.3505
NightMoney659500.00100.00500.000.9154
TurtleProfit49510.00100.00510.000.8411
FFSprofit892500.00100.00500.000.7273
Konserva9821040.50100.001040.500.5287
Ultra6131014.40100.001014.400.0207
sasakor655500.00100.00500.000.0142
rksl892600.00100.00600.000.0088
Karni730892500.00100.00500.000.0071
Bachuna892500.00100.00500.000.0064
profit653500.00100.00500.000.0038
urka892550.00100.00550.000.0032
Kaio760500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2759500.00100.00500.000.0021
4321655500.00100.00500.000.0019
big-tortilla654500.00100.00500.000.0016
magicprofit685783.00100.00783.000.0014