O PROGRAMIE S.T.A.R.

about star

Usługa inwestycyjna S.T.A.R. to dochód od krótkoterminowych aktywów, który zapewnia przejrzystość i uczciwość inwestycji.

Jest to poufny system zarządzania oferowany indywidualnemu inwestorowi, który pozwala mu pozostawić fundusze w zarządzaniu opartym na zaufaniu menedżera inwestycyjnego. W ramach konta menedżer inwestycyjny zarządza finansami Inwestora. Zgodnie z parametrami konta kapitał jest rozdzielany między uczestnikami.

Główne korzyści
Zysk z inwestycji krótkoterminowych
Wygodne wpłaty/wypłaty
Przejrzysty system podziału zysku
Mechanizm ograniczający straty

Każdy Inwestor może wybrać jednego lub więcej Menedżerów inwestycyjnych z listy rankingowej kont S.T.A.R. według indywidualnych kryteriów.

Inwestorzy S.T.A.R. mogą monitorować efektywność każdej inwestycji, reinwestować fundusze lub wypłacać zyski za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego lub przelewu bankowego.

Menedżerowie inwestycyjne mogą korzystać z platformy S.T.A.R. w celu świadczenia usług dla Inwestorów, utrzymania środków Inwestorów i uzyskania wynagrodzenia z osiągniętego zysku.

about-star-step1

Wybierz menedżera inwestycyjnego

about-star-step2

Złóż depozyt

about-star-step3

Wsparcie menedżera inwestycyjnego

about-star-step4

Dystrybucja zysków

Usługa S.T.A.R. jest dostępna tylko dla menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Firma Fort FS nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnego ryzyka finansowego programu inwestycyjnego S.T.A.R.

FortFS nie świadczy usług doradczych zarówno dla menedżerów inwestycyjnych, jak i dla Inwestorów i nie jest odpowiedzialny za pracę menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Poprzednie pozytywne wyniki handlowe nie gwarantują przyszłych zysków i nie zmniejszają potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Oceny rachunków S.T.A.R.

Nazwa kontaWiek konta (w dniach)Kwota inwestycji (USD)Minimalna kwota inwestycjiFundusze menedżeraWskaźnik efektywności
Pioneer139522985.51250.00500.0048.8957
FORMULA141469014.21100.0060859.3722.8079
Luxembourg158719800.50100.00500.0012.2007
ProfitFx159049936.00100.001000.0010.5439
Itriad-10502124131000.00100.001000.001.1166
Saxx21610000.00500.0010000.001.1091
rubikon1052525484774.00100.00774.001.0317
Ricco551500.00100.00500.001.0000
Supersonic15031573.60100.00501.000.9829
StepBy148610.00100.00610.000.7562
FFSprofit1509500.00100.00500.000.7273
GLORIA1310500.00150.00500.000.6385
FixM15hand534500.00100.00500.000.0517
Fxmaster439501.00100.00501.000.0399
v0240fo445500.00100.00500.000.0274
Ultra12301014.40100.001014.400.0207
Mecury4301200.001000.001200.000.0201
sasakor1273500.00100.00500.000.0142
FxGaruda246500.00100.00500.000.0141
rksl1509600.00100.00600.000.0088
MarsPlus4901000.00500.001000.000.0082
Karni7301510500.00100.00500.000.0071
Bachuna1510500.00100.00500.000.0064
profit1271500.00100.00500.000.0038
urka1510550.00100.00550.000.0032
Kaio1378500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21376500.00100.00500.000.0021
43211273500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1272500.00100.00500.000.0016
magicprofit1303783.00100.00783.000.0014