O PROGRAMIE S.T.A.R.

about star

Usługa inwestycyjna S.T.A.R. to dochód od krótkoterminowych aktywów, który zapewnia przejrzystość i uczciwość inwestycji.

Jest to poufny system zarządzania oferowany indywidualnemu inwestorowi, który pozwala mu pozostawić fundusze w zarządzaniu opartym na zaufaniu menedżera inwestycyjnego. W ramach konta menedżer inwestycyjny zarządza finansami Inwestora. Zgodnie z parametrami konta kapitał jest rozdzielany między uczestnikami.

Główne korzyści
Zysk z inwestycji krótkoterminowych
Wygodne wpłaty/wypłaty
Przejrzysty system podziału zysku
Mechanizm ograniczający straty

Każdy Inwestor może wybrać jednego lub więcej Menedżerów inwestycyjnych z listy rankingowej kont S.T.A.R. według indywidualnych kryteriów.

Inwestorzy S.T.A.R. mogą monitorować efektywność każdej inwestycji, reinwestować fundusze lub wypłacać zyski za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego lub przelewu bankowego.

Menedżerowie inwestycyjne mogą korzystać z platformy S.T.A.R. w celu świadczenia usług dla Inwestorów, utrzymania środków Inwestorów i uzyskania wynagrodzenia z osiągniętego zysku.

about-star-step1

Wybierz menedżera inwestycyjnego

about-star-step2

Złóż depozyt

about-star-step3

Wsparcie menedżera inwestycyjnego

about-star-step4

Dystrybucja zysków

Usługa S.T.A.R. jest dostępna tylko dla menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Firma Fort FS nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnego ryzyka finansowego programu inwestycyjnego S.T.A.R.

FortFS nie świadczy usług doradczych zarówno dla menedżerów inwestycyjnych, jak i dla Inwestorów i nie jest odpowiedzialny za pracę menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Poprzednie pozytywne wyniki handlowe nie gwarantują przyszłych zysków i nie zmniejszają potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Oceny rachunków S.T.A.R.

Nazwa kontaWiek konta (w dniach)Kwota inwestycji (USD)Minimalna kwota inwestycjiFundusze menedżeraWskaźnik efektywności
Pioneer155719461.20250.00500.0041.8961
FORMULA157775470.46100.0067458.5826.5241
Luxembourg175018945.53100.00500.0013.0384
ProfitFx175350467.74100.001000.0012.0035
StepBy3101051.83100.001051.831.6998
Calm345500.00100.00500.001.1877
Saxx37910000.00500.0010000.001.1091
Itriad-10502125761000.00100.001000.001.1085
Supersonic16661671.86100.00501.001.0307
rubikon1052525646990.44100.00990.441.0053
Ricco714500.00100.00500.001.0000
Calm149500.00100.00500.000.9996
Calm245500.00100.00500.000.9506
FFSprofit1672500.00100.00500.000.7273
FixM15hand696500.00100.00500.000.0517
Fxmaster602501.00100.00501.000.0399
v0240fo608500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection120500.00300.00500.000.0249
Ultra13931014.40100.001014.400.0207
Mecury5921200.001000.001200.000.0201
sasakor1435500.00100.00500.000.0142
FxGaruda409500.00100.00500.000.0141
rksl1672600.00100.00600.000.0088
MarsPlus6531000.00500.001000.000.0082
Karni7301672500.00100.00500.000.0071
Bachuna1673500.00100.00500.000.0064
profit1433500.00100.00500.000.0038
urka1672550.00100.00550.000.0032
Kaio1540500.00100.00500.000.0030
GLORIA1472500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor21539500.00100.00500.000.0021
43211435500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1435500.00100.00500.000.0016
magicprofit1465783.00100.00783.000.0014