O PROGRAMIE S.T.A.R.

about star

Usługa inwestycyjna S.T.A.R. to dochód od krótkoterminowych aktywów, który zapewnia przejrzystość i uczciwość inwestycji.

Jest to poufny system zarządzania oferowany indywidualnemu inwestorowi, który pozwala mu pozostawić fundusze w zarządzaniu opartym na zaufaniu menedżera inwestycyjnego. W ramach konta menedżer inwestycyjny zarządza finansami Inwestora. Zgodnie z parametrami konta kapitał jest rozdzielany między uczestnikami.

Główne korzyści
Zysk z inwestycji krótkoterminowych
Wygodne wpłaty/wypłaty
Przejrzysty system podziału zysku
Mechanizm ograniczający straty

Każdy Inwestor może wybrać jednego lub więcej Menedżerów inwestycyjnych z listy rankingowej kont S.T.A.R. według indywidualnych kryteriów.

Inwestorzy S.T.A.R. mogą monitorować efektywność każdej inwestycji, reinwestować fundusze lub wypłacać zyski za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego lub przelewu bankowego.

Menedżerowie inwestycyjne mogą korzystać z platformy S.T.A.R. w celu świadczenia usług dla Inwestorów, utrzymania środków Inwestorów i uzyskania wynagrodzenia z osiągniętego zysku.

about-star-step1

Wybierz menedżera inwestycyjnego

about-star-step2

Złóż depozyt

about-star-step3

Wsparcie menedżera inwestycyjnego

about-star-step4

Dystrybucja zysków

Usługa S.T.A.R. jest dostępna tylko dla menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Firma Fort FS nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnego ryzyka finansowego programu inwestycyjnego S.T.A.R.

FortFS nie świadczy usług doradczych zarówno dla menedżerów inwestycyjnych, jak i dla Inwestorów i nie jest odpowiedzialny za pracę menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Poprzednie pozytywne wyniki handlowe nie gwarantują przyszłych zysków i nie zmniejszają potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Oceny rachunków S.T.A.R.

Nazwa kontaWiek konta (w dniach)Kwota inwestycji (USD)Minimalna kwota inwestycjiFundusze menedżeraWskaźnik efektywności
Pioneer102433384.45250.00500.0075.2337
FORMULA104448113.07100.0042649.8514.3276
Luxembourg121720247.32100.00500.0013.3416
ProfitFx122060201.50100.001000.0010.5651
GLORIA940500.00150.00500.002.9241
ZQ011994343.99100.00500.002.5817
Supersonic11331861.49100.00501.001.3109
Night_Scalper62500.00100.00500.001.2618
Stream27500.00100.00500.001.2164
Trader-X796989.681000.001000.001.2026
TurtleProfit297510.00100.00510.001.0705
Daemos44500.00500.00500.001.0459
rubikon10525251141000.00100.001000.001.0360
TH2EA_INVEST0500.00100.00500.001.0286
Itriad-1050212431000.00100.001000.001.0113
Ricco181500.00100.00500.001.0000
NightMoney907500.00100.00500.000.8490
PlutoPlus18811405.69100.009811.370.7655
FFSprofit1139500.00100.00500.000.7273
MarsPlus1203048.00500.001000.000.7024
FixM15hand164500.00100.00500.000.1892
Fxmaster69501.00100.00501.000.0495
v0240fo75500.00100.00500.000.0274
Ultra8601014.40100.001014.400.0207
Mecury591200.001000.001200.000.0201
sasakor902500.00100.00500.000.0142
Smart-Investment330500.00100.00500.000.0092
rksl1139600.00100.00600.000.0088
Karni7301140500.00100.00500.000.0071
Bachuna1140500.00100.00500.000.0064
profit901500.00100.00500.000.0038
urka1139550.00100.00550.000.0032
Kaio1008500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21006500.00100.00500.000.0021
4321903500.00100.00500.000.0019
big-tortilla902500.00100.00500.000.0016
magicprofit932783.00100.00783.000.0014