O PROGRAMIE S.T.A.R.

about star

Usługa inwestycyjna S.T.A.R. to dochód od krótkoterminowych aktywów, który zapewnia przejrzystość i uczciwość inwestycji.

Jest to poufny system zarządzania oferowany indywidualnemu inwestorowi, który pozwala mu pozostawić fundusze w zarządzaniu opartym na zaufaniu menedżera inwestycyjnego. W ramach konta menedżer inwestycyjny zarządza finansami Inwestora. Zgodnie z parametrami konta kapitał jest rozdzielany między uczestnikami.

Główne korzyści
Zysk z inwestycji krótkoterminowych
Wygodne wpłaty/wypłaty
Przejrzysty system podziału zysku
Mechanizm ograniczający straty

Każdy Inwestor może wybrać jednego lub więcej Menedżerów inwestycyjnych z listy rankingowej kont S.T.A.R. według indywidualnych kryteriów.

Inwestorzy S.T.A.R. mogą monitorować efektywność każdej inwestycji, reinwestować fundusze lub wypłacać zyski za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego lub przelewu bankowego.

Menedżerowie inwestycyjne mogą korzystać z platformy S.T.A.R. w celu świadczenia usług dla Inwestorów, utrzymania środków Inwestorów i uzyskania wynagrodzenia z osiągniętego zysku.

about-star-step1

Wybierz menedżera inwestycyjnego

about-star-step2

Złóż depozyt

about-star-step3

Wsparcie menedżera inwestycyjnego

about-star-step4

Dystrybucja zysków

Usługa S.T.A.R. jest dostępna tylko dla menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Firma Fort FS nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnego ryzyka finansowego programu inwestycyjnego S.T.A.R.

FortFS nie świadczy usług doradczych zarówno dla menedżerów inwestycyjnych, jak i dla Inwestorów i nie jest odpowiedzialny za pracę menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Poprzednie pozytywne wyniki handlowe nie gwarantują przyszłych zysków i nie zmniejszają potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Oceny rachunków S.T.A.R.

Nazwa kontaWiek konta (w dniach)Kwota inwestycji (USD)Minimalna kwota inwestycjiFundusze menedżeraWskaźnik efektywności
Pioneer175512845.10250.00500.0034.3544
FORMULA177483270.08100.0074209.0429.8359
Luxembourg194818106.81100.00500.0013.2167
ProfitFx195143840.24100.001000.0010.6747
StepBy508853.71100.00853.712.4503
Calm3243500.00100.00500.001.8789
Saxx57710000.00500.0010000.001.1091
rubikon1052525844978.31100.00978.311.0600
Itriad-10502127731000.00100.001000.001.0532
Ricco911500.00100.00500.001.0000
Supersonic18631334.07100.00501.000.8382
FFSprofit1870500.00100.00500.000.7273
Calm2243500.00100.00500.000.7007
Calm1247500.00100.00500.000.3442
FixM15hand894500.00100.00500.000.0517
Fxmaster800501.00100.00501.000.0399
v0240fo806500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection318500.00300.00500.000.0249
Ultra15911014.40100.001014.400.0207
Mecury7901200.001000.001200.000.0201
sasakor1633500.00100.00500.000.0142
FxGaruda607500.00100.00500.000.0141
rksl1870600.00100.00600.000.0088
MarsPlus8501000.00500.001000.000.0082
Karni7301870500.00100.00500.000.0071
Bachuna1870500.00100.00500.000.0064
profit1631500.00100.00500.000.0038
urka1870550.00100.00550.000.0032
Kaio1738500.00100.00500.000.0030
GLORIA1670500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor21737500.00100.00500.000.0021
43211633500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1633500.00100.00500.000.0016
magicprofit1663783.00100.00783.000.0014