O PROGRAMIE S.T.A.R.

about star

Usługa inwestycyjna S.T.A.R. to dochód od krótkoterminowych aktywów, który zapewnia przejrzystość i uczciwość inwestycji.

Jest to poufny system zarządzania oferowany indywidualnemu inwestorowi, który pozwala mu pozostawić fundusze w zarządzaniu opartym na zaufaniu menedżera inwestycyjnego. W ramach konta menedżer inwestycyjny zarządza finansami Inwestora. Zgodnie z parametrami konta kapitał jest rozdzielany między uczestnikami.

Główne korzyści
Zysk z inwestycji krótkoterminowych
Wygodne wpłaty/wypłaty
Przejrzysty system podziału zysku
Mechanizm ograniczający straty

Każdy Inwestor może wybrać jednego lub więcej Menedżerów inwestycyjnych z listy rankingowej kont S.T.A.R. według indywidualnych kryteriów.

Inwestorzy S.T.A.R. mogą monitorować efektywność każdej inwestycji, reinwestować fundusze lub wypłacać zyski za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego lub przelewu bankowego.

Menedżerowie inwestycyjne mogą korzystać z platformy S.T.A.R. w celu świadczenia usług dla Inwestorów, utrzymania środków Inwestorów i uzyskania wynagrodzenia z osiągniętego zysku.

about-star-step1

Wybierz menedżera inwestycyjnego

about-star-step2

Złóż depozyt

about-star-step3

Wsparcie menedżera inwestycyjnego

about-star-step4

Dystrybucja zysków

Usługa S.T.A.R. jest dostępna tylko dla menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Firma Fort FS nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnego ryzyka finansowego programu inwestycyjnego S.T.A.R.

FortFS nie świadczy usług doradczych zarówno dla menedżerów inwestycyjnych, jak i dla Inwestorów i nie jest odpowiedzialny za pracę menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Poprzednie pozytywne wyniki handlowe nie gwarantują przyszłych zysków i nie zmniejszają potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Oceny rachunków S.T.A.R.

Nazwa kontaWiek konta (w dniach)Kwota inwestycji (USD)Minimalna kwota inwestycjiFundusze menedżeraWskaźnik efektywności
Pioneer199313956.20250.00500.0038.3203
FORMULA201387054.72100.0077604.7631.8909
Luxembourg218617388.17100.00500.0013.1346
ProfitFx218945297.67100.001000.0012.1911
StepBy7461372.21100.001128.742.0451
rubikon105252510821032.64100.001032.641.1890
Itriad-105021210121000.00100.001000.001.1485
Saxx81510000.00500.0010000.001.1091
Supersonic21021408.57100.00501.001.0651
Ricco1150500.00100.00500.001.0000
FFSprofit2108500.00100.00500.000.7273
Calm2481500.00100.00500.000.7007
Calm1485500.00100.00500.000.3442
Calm3481500.00100.00500.000.1260
FixM15hand1133500.00100.00500.000.0517
Fxmaster1038501.00100.00501.000.0399
v0240fo1044500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection557500.00300.00500.000.0249
Ultra18291014.40100.001014.400.0207
Mecury10281200.001000.001200.000.0201
sasakor1871500.00100.00500.000.0142
FxGaruda845500.00100.00500.000.0141
rksl2108600.00100.00600.000.0088
MarsPlus10891000.00500.001000.000.0082
Karni7302109500.00100.00500.000.0071
Bachuna2109500.00100.00500.000.0064
profit1870500.00100.00500.000.0038
urka2108550.00100.00550.000.0032
Kaio1977500.00100.00500.000.0030
GLORIA1909500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor21975500.00100.00500.000.0021
43211872500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1871500.00100.00500.000.0016
magicprofit1901783.00100.00783.000.0014