O PROGRAMIE S.T.A.R.

about star

Usługa inwestycyjna S.T.A.R. to dochód od krótkoterminowych aktywów, który zapewnia przejrzystość i uczciwość inwestycji.

Jest to poufny system zarządzania oferowany indywidualnemu inwestorowi, który pozwala mu pozostawić fundusze w zarządzaniu opartym na zaufaniu menedżera inwestycyjnego. W ramach konta menedżer inwestycyjny zarządza finansami Inwestora. Zgodnie z parametrami konta kapitał jest rozdzielany między uczestnikami.

Główne korzyści
Zysk z inwestycji krótkoterminowych
Wygodne wpłaty/wypłaty
Przejrzysty system podziału zysku
Mechanizm ograniczający straty

Każdy Inwestor może wybrać jednego lub więcej Menedżerów inwestycyjnych z listy rankingowej kont S.T.A.R. według indywidualnych kryteriów.

Inwestorzy S.T.A.R. mogą monitorować efektywność każdej inwestycji, reinwestować fundusze lub wypłacać zyski za pośrednictwem systemu płatności elektronicznego lub przelewu bankowego.

Menedżerowie inwestycyjne mogą korzystać z platformy S.T.A.R. w celu świadczenia usług dla Inwestorów, utrzymania środków Inwestorów i uzyskania wynagrodzenia z osiągniętego zysku.

about-star-step1

Wybierz menedżera inwestycyjnego

about-star-step2

Złóż depozyt

about-star-step3

Wsparcie menedżera inwestycyjnego

about-star-step4

Dystrybucja zysków

Usługa S.T.A.R. jest dostępna tylko dla menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Firma Fort FS nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnego ryzyka finansowego programu inwestycyjnego S.T.A.R.

FortFS nie świadczy usług doradczych zarówno dla menedżerów inwestycyjnych, jak i dla Inwestorów i nie jest odpowiedzialny za pracę menedżerów inwestycyjnych i inwestorów. Poprzednie pozytywne wyniki handlowe nie gwarantują przyszłych zysków i nie zmniejszają potencjalnego ryzyka inwestycyjnego.

Oceny rachunków S.T.A.R.

Nazwa kontaWiek konta (w dniach)Kwota inwestycji (USD)Minimalna kwota inwestycjiFundusze menedżeraWskaźnik efektywności
Pioneer146125237.90250.00500.0065.0144
FORMULA148070600.95100.0062685.7124.2585
Luxembourg165420615.39100.00500.0015.8559
ProfitFx165749550.65100.001000.0011.5388
GLORIA13761000.00150.00500.001.7915
StepBy214940.00100.00940.001.5918
Saxx28310000.00500.0010000.001.1091
Itriad-10502124791100.00100.001000.001.1050
Ricco617500.00100.00500.001.0000
Supersonic15691696.87100.00501.000.9894
rubikon1052525550990.44100.00990.440.8023
FFSprofit1576500.00100.00500.000.7273
FixM15hand600500.00100.00500.000.0517
Fxmaster506501.00100.00501.000.0399
v0240fo512500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection24500.00300.00500.000.0249
Ultra12971014.40100.001014.400.0207
Mecury4961200.001000.001200.000.0201
sasakor1339500.00100.00500.000.0142
FxGaruda313500.00100.00500.000.0141
rksl1576600.00100.00600.000.0088
MarsPlus5561000.00500.001000.000.0082
Karni7301576500.00100.00500.000.0071
Bachuna1576500.00100.00500.000.0064
profit1337500.00100.00500.000.0038
urka1576550.00100.00550.000.0032
Kaio1444500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21443500.00100.00500.000.0021
43211339500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1339500.00100.00500.000.0016
magicprofit1369783.00100.00783.000.0014