Dla mistrza

1. Aby korzystać z usługi, powinieneś mieć zweryfikowany profil w FortFS.
2. Aby utworzyć Master Account całkowita kwota depozytu bez uwzględnienia kwot bonusowych musi wynosić co najmniej 100 USD.
3. W celu ochrony interesów subskrybentów firma ustaliła minimalny obrót handlowy: kwota miesięcznej subskrypcji/10. Na przykład, Master Account ustala koszt subskrypcji w wysokości 20 USD, wówczas minimalny obrót handlowy będzie wynosił 2 lota. Jeśli Master Account jest w centach, minimalny obrót handlowy będzie wynosił: (kwota miesięcznej subskrypcji/10)*100. W przedstawionym powyżej przykładzie będzie to 200 mikro lotów. Jeśli Master Account nie osiągnie minimalnego wymaganego obrotu w ciągu 30 dni, wówczas pełna kwota subskrypcji zostanie zwrócona subskrybentowi. Jeśli Master Account osiągnie wymagany obrót, na końcu każdej subskrypcji środki zostaną automatycznie przelane na rachunek bieżący mistrza w USD.
4. W przypadku braku aktywności handlowej na koncie przez 30 dni, Master Account zostanie wykluczony z rankingu do czasu wznowienia działalności handlowej.
5. Minimalna kwota subskrypcji wynosi 15 USD.
6. Firma pobiera prowizję w wysokości 10% od kosztu subskrypcji. Kwota zostanie przelana na konto mistrza w USD po odliczeniu przez firmę 10% prowizji.

Załóż Master Account

Aby utworzyć Master Account, musisz posiadać konto handlowe typu Flex, Fort lub Pro. Wypełnij formularz, aby utworzyć Master Account.

  1. Wybierz konto handlowe.
  2. Ustaw koszt subskrypcji.
  3. Podaj unikalną nazwę dla swojego konta. Ta nazwa zostanie odzwierciedlona w rankingu. Zalecamy używanie symboli angielskich, łatwiej będzie subskrybentom znaleźć Twoje konto.
  4. Wprowadź opis swojego konta (na przykład, strategia stosowana w handlu).

Create Master account