Warunki handlu CFD na kontrakty futures i ETF

Drodzy klienci Fort Financial Services! Przygotowaliśmy film instruktażowy o tym jak zacząć handlować z grupą narzędzi CFD na kontraktach typu futures.

Więcej informacji na temat realizacji zleceń można znaleźć na naszej stronie internetowej: Edukacja: “Handel CFD na kontraktach futures i ETF” lub bezpośrednio po tym wideo.

Przede wszystkim prosimy zwrócić uwagę na to, że: każde narzędzie w tej grupie ma nie jeden, a dwa ID zlecenia, które znajdują się w terminalu w oknie rynku (Market Watch). Pierwszym ID zlecenia jest wyznaczenie instrumentu (na przykład 6EH4). Te wskaźniki można znaleźć w zakładce Specyfikacja Kontraktów na naszej stronie internetowej. Ten ID zlecenia wyświetla ostatnią cenę w MT4 (ostatnia transakcja rynkowa dla tego kontraktu). Wykorzystując ten ID można otwierać i zamykać zlecenia. Druga część "H4" wyświetla datę ważności (miesiąc i rok) "marzec 2014".

Drugi ID ma przyrostek #I (na przykład 6EH4 #I). Ten ID oferuje ceny kupna (ask) i ceny sprzedaży (bid). Traderzy zwracają uwagę na te ceny podczas otwierania pozycji.

Poniżej znajduje się spis rodzajów zleceń, które można otwierać na kontraktach futures:

Buy by market — wybierając ten rodzaj, otwierasz zlecenie zakupu określonej liczby lotów kontraktu, na przykład 6EH4. Transakcja jest realizowana natychmiast po cenie Ask, która jest widoczna na ID informacyjnym 6EH4 #I.

Sell by market — to jest odwrotny rodzaj zlecenia do sprzedaży kontraktu po cenie rynkowej. Na podobnej zasadzie transakcja zostanie zrealizowana natychmiast po cenie Bid, którą można znaleźć na kontrakcie z symbolem #I.

Buy Limit — jest to realizacja transakcji po dokładnej cenie podanej w zleceniu. Stanie się tak jeśli cena narzędzia przekroczy oznaczony poziom cen o jeden tick w dół.

Sell Limit — zapewnia również dokładną realizację zlecenia po zadeklarowanej cenie, ale tylko wtedy, gdy cena kontraktu przekracza określony poziom cen o jeden tick w górę.

Buy Stop — jest to zlecenie, dzięki któremu otrzymasz Market execution (realizację rynkową) po cenie Ask (jest widoczna w ID informacyjnym za pomocą #I). Stanie się tak jeśli ostatnia cena wybranego kontraktu na wybranym głównym ID zlecenia (na przykład 6EH4) dotknie określonej ceny.

Sell Stop — oznacza Market execution (realizację rynkową) zlecenia po cenie Bid, która znajduje się również w ID zlecenia z symbolem #I, gdy ostatnia cena głównego ID dotyka dokładnej ceny określonej w zleceniu.

Stop Loss (Sell) — ogranicza potencjalne straty na transakcjach sprzedaży. Jeśli zdecydujesz się na zlecenie sprzedaży transakcja zostanie zamknięta po cenie Ask (znajdź ją w informacji o kontrakcie z symbolem #I). Stanie się tak jeśli ostatnia cena kontraktu dotknie cenę podaną w zleceniu.

Stop Loss (Buy) — to zlecenie ogranicza straty na transakcjach zakupu. Zamyka się po cenie Bid, która znajduje się również obok ID zlecenia z symbolem #I. Stanie się tak jeśli ostatnia cena głównego ID dotknie cenę podaną w zleceniu.

Take Profit (Sell) — to zlecenie pomaga zablokować zyski z transakcji na określonym poziomie. Jeśli otworzysz transakcję sprzedaży, Take Profit zostanie zrealizowane po dokładnej cenie ustalonej przez Ciebie gdy ostatnia cena głównego ID zlecenia przekroczy podaną cenę o jeden tick w dół a handel rozpocznie się już poniżej poziomu TP.

Take Profit (Buy) — to zlecenie pomaga zablokować zyski z transakcji na określonym poziomie. Jeśli otworzysz transakcję kupna, Take Profit zostanie zrealizowane po dokładnej cenie podanej w momencie gdy ostatnia cena głównego ID zlecenia przekroczy podaną cenę o jeden tick w górę a handel rozpocznie się już powyżej poziomu TP.

Nie zapominaj, że każdy kontrakt terminowy typu futures ma termin ważności. Zasady, na podstawie których ten proces przebiega, a także przyszłe i poprzednie daty ważności można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Specyfikacja Kontraktów.

Wszystkie zlecenia, o których mówiliśmy powyżej, mają być zrealizowane na rynku. Oznacza to, że możesz otworzyć i zamknąć zlecenie po tej cenie, którą możesz zobaczyć w terminalu w momencie dokonywania transakcji. Jeśli jednak w tej chwili cena instrumentu uległa nagłej zmianie, zlecenie zostanie wykonane po nowej cenie, nie masz prawa odmówić tego.

Wielu klientów otwiera transakcje arbitrażowe. Na przykład jest pozycja otwarta w dowolnym momencie (w ciągu 60 minut), po dowolnej stronie, lub w przeciwnych kierunkach z taką samą liczbą kontraktów. Kontrakty te pochodzą z takiej samej grupy podstawowych aktywów towarów, bądź takiej samej pozycji otwartej na takich samych kontraktach futures, ale z różnymi miesiącami dostaw. Jeśli takie transakcje pozostają otwarte przez ponad 3 dni, Firma zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowej opłaty dziennej $10 za lot standardowy i kwoty równej obecnemu spreadowi na otwarte kontrakty. Niestety takie są wymagania naszych dostawców płynności.

Ponadto, zgodnie z regułami ustanowionymi przez regulatora rynku, na koncie Demo dostępne są nie wszystkie narzędzia handlowe CFD na futures a notowania mogą być otrzymane z opóźnieniem.