bonus-step1

ZALOGUJ SIĘ
DO POKOJU INWESTORA

bonus-step2

ZŁÓŻ DEPOZYT

bonus-step3

WYBIERZ BONUS MEGAPROTECT 100%

bonus-step4

OSIĄGNIJ MAKSYMALNY ZYSK DZIĘKI MEGAPROTECT

Możesz śledzić statystyki wszystkich swoich bonusów w pokoju Inwestora. Przejdź do sekcji "Bonus" w pokoju Inwestora, a zatem do podsekcji "Bonus depozytowy". Tam będziesz mógł zobaczyć wszystkie niezbędne informacje: kwotę bonusu, datę naliczenia bonusu i obrót, dokonany przy użyciu bonusu. Oprócz tego, na tej samej stronie możesz anulować swój bonus w dowolnym momencie.

Warunki promocji

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 26 lutego 2018 roku

 2. Promocja jest dostępna dla kont "FLEX" i "FORT", na których nie ma innych aktywnych bonusów (“Bonus powitalny”, “Bonus depozytowy”, “Support Margin Bonus”).

 3. Aby otrzymać bonus, Klient powinien:

  • Zweryfikować dane osobowe i numer telefonu;
  • Wybrać bonus w pokoju Inwestora podczas deponowania;
  • Dokonać wpłaty nie mniejszej niż 100 USD lub równowartości tej kwoty
 4. Maksymalna dostępna dźwignia dla handlu z tym bonusem wynosi 1:500. Zmiana dźwigni powyżej limitu 1:500 ANULUJE bonus.
 5. Bonus jest naliczany na konto i służy jako wsparcie marży, w tym w sytuacji, w której środki na koncie osiągają poziom stop-out.

 6. Kwota bonusu wynosi 100% kwoty depozytu.

 7. Bonus jest naliczany tylko od tych depozytów, które są dokonywane w pokoju Inwestora (karty debetowe/kredytowe, przelewy bankowe, inni dostawcy usług płatniczych itd.).

 8. Bonus nie jest naliczany:

  • do przekazów pieniężnych w obrębie firmy;
  • do wszelkich nagród, bonusów lub rekompensat udzielanych przez Spółkę w ramach jakiejkolwiek promocji;
  • do środków zaksięgowanych na koncie jako anulowanie wypłaty;
  • jeśli na rachunku (rachunkach) zostanie osiągnięta maksymalna kwota bonusu;
  • ponownie po anulowaniu bonusu z jakiegokolwiek powodu.
 9. Fundusze bonusowe nie mogą być przekazywane z jednego konta na drugie. Bonus powinien zostać anulowany ręcznie (w pokoju Inwestora) i naliczony jako nowa wpłata na inne konto.

 10. Inne bonusy nie mogą być otrzymane na konto, które już posiada bonus MegaProtect.

 11. Maksymalna aktywna kwota bonusu na jednym koncie wynosi 5000 USD (lub równowartość). Całkowita suma wszystkich bonusów MegaProtect na wszystkich kontach Klienta nie może przekroczyć 15000 USD (lub równowartości).

 12. Kwota środków bonusowych jest obliczana jako suma kwoty bonusu i zysku/straty osiągniętych za pomocą środków bonusowych.

 13. W momencie wpłaty/wypłaty następuje przeliczenie "współczynnika środków bonusowych". "Współczynnik środków bonusowych" = "Środki bonusowe" / "Saldo".

 14. Zyski/straty oraz obrót handlowy są rozdzielane proporcjonalnie między Bonusem a własnością Klienta, biorąc pod uwagę współczynnik środków bonusowych.

 15. Zysk osiągnięty przy pomocy środków własnych Klienta jest dostępny do wypłaty bez żadnych ograniczeń.

 16. Zdeponowane środki, od których został naliczony bonus, mogą zostać wypłacone dopiero po anulowaniu bonusu w pokoju Inwestora.

 17. Zysk z tytułu bonusu to zysk osiągnięty od momentu naliczenia środków bonusowych na konto. Dla każdej pozycji, zysk z tytułu bonusu jest obliczany jako "Zysk z tytułu bonusu" = "Współczynnik środków bonusowych" * "Zysk/strata".

 18. Zysk z tytułu bonusu staje się środkami Klienta i jest dostępny do wypłaty po spełnieniu wymagań dotyczących obrotu handlowego „Kwota Bonusu” / 2 (lota). Częściowa wypłata zysku z tytułu bonusu nie jest możliwa. Bieżący obrót handlowy dokonany przy pomocy środków bonusowych oraz wymagany obrót handlowy przy pomocy środków bonusowych można znaleźć w pokoju Inwestora.

 19. Wszystkie grupy instrumentów handlowych są obliczane zgodnie z wymogami dotyczącymi obrotu środkami bonusowymi, z wyjątkiem: "akcji CFD", "CFD ETF".

 20. Po spełnieniu wymagań dotyczących obrotu środkami bonusowymi, kwota bonusu w dalszym ciągu będzie uczestniczyć w handlu i służyć jako wsparcie marży, a zysk/strata z tytułu bonusu nie będzie już rozdzielany między Bonusem a własnością Klienta.

 21. Kwota bonusu naliczona w momencie wpłaty nie może być wypłacona i może być tylko anulowana.

 22. Środki bonusowe mogą być anulowane:

  • ręcznie w pokoju Inwestora;
  • w przypadku zablokowania promocji na koncie;
  • wypłata środków z rachunku, w tym przekazy pieniężne;
  • jeżeli nie ma wystarczających funduszy do handlu (0.5 USD i mniej);
  • po upływie 1 miesiąca od zakończenia promocji;
  • w przypadku prania pieniędzy lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek innych oszustw.
 23. W przypadku anulowania bonusu w pokoju Inwestora, cała kwota bonusu zostaje anulowana, zarówno jak i zyski osiągnięte za pomocą środków bonusowych (jeśli wymagane obroty środkami bonusowymi nie są spełnione).

 24. Nagroda dla partnera jest naliczana wyłącznie do transakcji z wykorzystaniem środków własnych klienta, tj. z uwzględnieniem współczynnika środków bonusowych.

 25. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieuczciwych działań (takich jak: otrzymanie bonusu przez jednego klienta na kilka kont, handel z kilku profili przez jednego klienta, bezsensowne generowanie lotów, wielokierunkowe zlecenia, lub inne naruszenia umowy z klientem i przepisów regulaminu dotyczących bonusów i promocji itp.), Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania bonusu i wszystkich środków bonusowych, w tym zysku z tytułu bonusu, bez powiadomienia.

 26. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek związku między dwoma lub więcej profilami (adresy IP, urządzenia wykorzystywane do pracy itp.) lub wykrycia użycia narzędzi anonimowości (sieci zdecentralizowane/hybrydowe (Tor i inne), serwery proxy, sieci VPN, specjalistyczne oprogramowanie itp.)), Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania bonusu i wszystkich środków bonusowych, w tym zysku z tytułu bonusu, bez powiadomienia.

 27. Spółka zastrzega sobie prawo do nieujawniania środków wykrywania oszustw.