Fort Financial Services Ltd działa na podstawie międzynarodowej licencji brokerskiej nr: IFSC/60/256/TS/13, wydanej przez International Financial Services Commission of Belize w dniu 15 kwietnia 2013 r., która została przedłużona w dniu 23 lutego 2017 r. pod numerem IFSC/60/256/TS/17.

Ta licencja zapewnia naszym klientom:

  1. Gwarancję stabilności finansowej firmy w związku z wymogami IFSC dla maklerów w celu utrzymania aktywów kapitałowych, które gwarantują klientom wypłaty na oddzielnym koncie bankowym.
  2. Gwarancję przestrzegania międzynarodowych standardów usług zgodnie z wymogami IFSC.
  3. Gwarancję, że firma przechodzi kwartalne audyty i pełną roczną księgowość przeprowadzone przez organ regulacyjny.
  4. Gwarancję tego, że spory między handlowcami a brokerami zostaną rozwiązane z udziałem IFSC jako niezależnego arbitra, którego decyzja jest ostateczna i wiążąca.