Wiadomości Firmowe

Zmiana poziomu depozytu zabezpieczającego

Warunki handlowe

Drodzy Klienci,

Informujemy, że od 21.05.18 r. zostaną zastosowane zmiany dla całkowicie lub częściowo zabezpieczonych pozycji. Zmiany te wejdą w życie w odniesieniu do kont otwartych na platformie MT4, a także MT5. Nowe stawki depozytu zabezpieczającego wynoszą 50% (w przypadku par walutowych) i 100% (w przypadku pozostałych instrumentów) nominalnej marży kontraktu dla zabezpieczanej wielkości. Innymi słowy, jeśli istnieją dwie pozycje o tej samej wielkości, jedna jest zleceniem kupna, a druga zleceniem sprzedaży, co w sumie stanowi 2 lota, wymagania dotyczące depozytu będą odpowiadać 1 lotowi zgodnie ze wzorem: (1+1) * 50% = 1. Poprzednio depozyt zabezpieczający był równy 0.

Oto jeszcze jeden przykład: jeśli istnieje 1.5 lota jako zlecenie kupna i 0.7 lota jako zlecenie sprzedaży złożone przez ten sam kontrakt wymagania dotyczące depozytu będą odpowiadać 1.15 lotom zgodnie ze wzorem: (1.5-0.7) +0.7* 50%. Poprzednio depozyt zabezpieczający wynosił 0.8 lotów.

Wynika to z ogólnych zmian otoczenia rynkowego i zmian warunków operacyjnych dostawcy płynności, który nigdy nie oferuje zerowej marży dla pozycji zabezpieczonych (zablokowanych). Zmiany te dotyczą zarówno nowych, jak i wcześniej złożonych zleceń, które mogą prowadzić do przymusowego zamknięcia pozycji po aktualnych cenach w przypadku, gdy nie będzie wystarczającego depozytu zabezpieczającego na utrzymanie otwartych pozycji zaraz po wprowadzeniu zmian. Uprzejmie radzimy wziąć te informacje pod uwagę podczas handlu i podjąć wszelkie niezbędne działania, aby utrzymać pozycje zabezpieczane na rynku, jeśli takie są.