Wiadomości Firmowe

#GOFIFA2018

Informacje ogólne

Szanowni handlowcy! gofifa2018

Z przyjemnością ogłaszamy rozpoczęcie promocji: weź udział i wygraj bilet na 2018 FIFA World Cup. Nagroda obejmuje zarówno bilety, jak i zarezerwowany hotel!

Zarejestruj się, złóż depozyt o wartości 200 USD lub więcej na swoje konto handlowe i zostań uczestnikiem promocji #GOFIFA2018

Handlowcy, którzy biorą udział w promocji zdobywają punkty podczas promocji, które są naliczane zarówno za obrót, jak i wpłatę środków na konto handlowe. Każdy uczestnik może monitorować naliczanie punktów i swoją aktualną pozycję wśród innych uczestników w pokoju Inwestora. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Handlowiec, który uzyska najlepszy wynik na koniec każdego etapu promocji, dostanie bilet na 2018 FIFA World Cup i przedpłacony pokój w hotelu w samym sercu Sankt-Petersburga!

Weź udział w promocji

Warunki:

 1. promocja składa się z trzech etapów
 2. na każdym etapie może być tylko 1 zwycięzca
 3. okres promocji:

  • 1 etap: 14 marca - 3 kwietnia - 1 zwycięzca
  • 2 etap: 9 kwietnia - 4 maja - 1 zwycięzca
  • 3 etap: 7 maja - 1 czerwca - 1 zwycięzca
 4. po zakończeniu etapu wyniki zostaną ustawione na zero przed rozpoczęciem nowego
 5. nagrody - 3 bilety na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 w Sankt-Petersburgu

  • 1 bilet na mecz w dniu 10 lipca 2018 roku o godzinie 21:00, półfinał w Sankt-Petersburgu
  • 2 bilety na mecz 14 lipca 2018 o godzinie 17:00, mecz o 3. miejsce w Sankt-Petersburgu
 6. oprócz biletów na mecze zwycięzca otrzymuje także pokój przedpłacony na dwa dni w butiku hotelowym, w tym śniadania
 7. każdy trader FortFS który wpłaci na swoje konto 200 USD lub więcej, może wziąć udział w promocji, jeli konto bierze udział w promocjach uruchomionych przez Firmę
 8. w promocji mogą brać udział konta typu FLEX, FORT i PRO
 9. konta typu S.T.A.R i Newbie nie biorą udziału w tej promocji
 10. punkty są przyznawane za zlecenia realizowane na rachunkach biorących udział w promocjach typów FORT, FLEX i PRO, a także za doładowanie takich kont
 11. 3 zwycięzcy zostaną wybrane spośród uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas danego etapu promocji. Na każdym etapie może być tylko 1 zwycięzca
 12. sam fakt zarejestrowania się do Kampanii oznacza, że w przypadku zwycięstwa Uczestnik wyraża zgodę na: wywiad, prezentowany w radiu, telewizji i innych środkach masowego przekazu; wykorzystanie jego/jej zdjęcia przez Organizatora do celów reklamowych; wykorzystanie jego/jej imienia i nazwiska przez Organizatora do celów reklamowych bez dodatkowej opłaty; prawa autorskie do materiałów reklamowych, które zostały wykonane z wykorzystaniem wyżej wymienionych elementów, są zastrzeżone na rzecz Organizatora
 13. zwycięzca może odebrać nagrodę dopiero po sprawdzeniu ważności dowodu osobistego lub paszportu i podpisaniu świadectwa odbioru. Świadectwo odbioru powinno zawierać: pełne imię i nazwisko, datę, dane dowodu osobistego, numer telefonu wraz z krajem i kodami pocztowymi. Jeśli zwycięzca nie dostarczy takich informacji, organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania danej nagrody
 14. zdjęcia zwycięzców zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej FortFS oraz we wszystkich mediach społecznościowych w których obecna jest dana firma
 15. Zwycięzcy zostaną wybrani:

  • 1 etap - 9 kwietnia 2018 o godzinie 12:00 GMT+3
  • 2 etap - 7 maja o godzinie 12:00 GMT+3
  • 3 etap - 4 czerwca 2018 o godzinie 12:00 GMT+3
 16. jeśli z jakiegoś powodu zwycięzca nie jest w stanie otrzymać nagrodę, automatycznie przechodzi ona do następnego zwycięzcy na liście zgodnie z rankingiem
 17. jeśli na koniec któregokolwiek z etapów promocji dwaj lub więcej traderzy będą mieli takie same wyniki, zwycięzcą będzie ta osoba, która wcześniej dokonała początkowego depozytu w wysokości 200 USD lub więcej. Jeśli zwycięzca nie zaakceptuje Regulaminu Promocji, jego udział w promocji zostanie anulowany

Warunki naliczania punktów:

 1. za pierwszy depozyt w wysokości 200 USD w celu rozpoczęcia udziału w promocji, punkty są przyznawane za pomocą ogólnego schematu
 2. zdobądź 1 punkt za każdy następny depozyt w wysokości 10 USD na konto handlowe
 3. zdobądź 1 punkt za każdy 1 lot standardowy (100 dla kont centowych)
 4. 1 punkt jest odejmowany za każde 10 USD wycofanych z rachunku handlowego
 5. punkty nie są naliczane na konta handlowe, na których są tylko środki bonusowe
 6. jeśli trader wpłaci kwotę odpowiadającą warunkom promocji na co najmniej dwa konta handlowe, punkty zostaną naliczone za całkowitą zdeponowaną kwotę
 7. w przypadku wykrycia jakichkolwiek działań nieuczciwych (takich jak: otrzymanie bonusu przez jednego klienta na kilka kont, bezsensowne generowanie lotów, transakcje wielokierunkowe, każde inne naruszenie umowy z Klientem i Zasad postępowania w sprawie bonusów i promocji itp.), Firma zastrzega sobie prawo do anulowania udziału konta w promocji i wszystkich punktów zgromadzonych wcześniej