Perihal S.T.A.R.

about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer105533671.02250.00500.0077.4240
FORMULA107551692.75100.0044488.0915.0959
Luxembourg124820351.44100.00500.0013.0669
ProfitFx125159558.88100.001000.0010.4775
GLORIA971500.00150.00500.002.1590
Supersonic11642412.96100.00501.001.6765
Stream57500.00100.00500.001.4592
Trader-X1104195.301000.001000.001.3684
Daemos741000.00500.001000.001.1392
TurtleProfit328510.00100.00510.001.1160
PlutoPlus21912413.76100.0010727.201.0732
rubikon10525251441000.00100.001000.001.0648
ForexorPRO-256500.001000.00500.001.0425
Itriad-1050212741000.00100.001000.001.0281
Ricco212500.00100.00500.001.0000
NightMoney937500.00100.00500.000.8406
TH2EA_INVEST313900.00100.00500.000.7455
FFSprofit1170500.00100.00500.000.7273
MarsPlus1511998.00500.001000.000.5113
Night_Scalper93500.00100.00500.000.2256
FixM15hand195500.00100.00500.000.0833
Fxmaster100501.00100.00501.000.0635
v0240fo106500.00100.00500.000.0274
Ultra8911014.40100.001014.400.0207
Mecury901200.001000.001200.000.0201
sasakor933500.00100.00500.000.0142
Smart-Investment361500.00100.00500.000.0092
rksl1170600.00100.00600.000.0088
Karni7301171500.00100.00500.000.0071
Bachuna1171500.00100.00500.000.0064
profit932500.00100.00500.000.0038
urka1170550.00100.00550.000.0032
Kaio1039500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21037500.00100.00500.000.0021
4321934500.00100.00500.000.0019
big-tortilla933500.00100.00500.000.0016
magicprofit963783.00100.00783.000.0014
ZQ012304795.79100.00500.00-1.6423