Perihal S.T.A.R.

about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer80627309.44250.00500.0053.6762
Luxembourg99921750.82100.00500.0012.9872
FORMULA82643200.14100.0038225.7511.9535
ProfitFx100262681.76100.001000.0011.1170
BobCat750500.00300.00500.006.5052
MetalMoney729500.00200.00500.004.6891
Supersonic9155970.10100.00501.002.5249
Smart-Investment1121408.16100.001408.161.4049
GLORIA722500.00150.00500.001.2044
NightMoney689500.00100.00500.000.9675
Konserva10121070.35100.001070.350.8559
TurtleProfit79510.00100.00510.000.7905
FFSprofit921500.00100.00500.000.7273
Ultra6421014.40100.001014.400.0207
sasakor684500.00100.00500.000.0142
rksl921600.00100.00600.000.0088
Karni730922500.00100.00500.000.0071
Bachuna922500.00100.00500.000.0064
profit683500.00100.00500.000.0038
urka921550.00100.00550.000.0032
Kaio790500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2788500.00100.00500.000.0021
4321685500.00100.00500.000.0019
big-tortilla684500.00100.00500.000.0016
magicprofit714783.00100.00783.000.0014