Perihal S.T.A.R.

about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer175512845.10250.00500.0034.3544
FORMULA177483270.08100.0074209.0429.8359
Luxembourg194718106.81100.00500.0013.2167
ProfitFx195043840.24100.001000.0010.6747
StepBy508853.71100.00853.712.4503
Calm3243500.00100.00500.001.8789
Saxx57610000.00500.0010000.001.1091
rubikon1052525844978.31100.00978.311.0600
Itriad-10502127731000.00100.001000.001.0532
Ricco911500.00100.00500.001.0000
Supersonic18631334.07100.00501.000.8382
FFSprofit1870500.00100.00500.000.7273
Calm2243500.00100.00500.000.7007
Calm1247500.00100.00500.000.3442
FixM15hand894500.00100.00500.000.0517
Fxmaster799501.00100.00501.000.0399
v0240fo805500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection318500.00300.00500.000.0249
Ultra15901014.40100.001014.400.0207
Mecury7901200.001000.001200.000.0201
sasakor1633500.00100.00500.000.0142
FxGaruda606500.00100.00500.000.0141
rksl1870600.00100.00600.000.0088
MarsPlus8501000.00500.001000.000.0082
Karni7301870500.00100.00500.000.0071
Bachuna1870500.00100.00500.000.0064
profit1631500.00100.00500.000.0038
urka1870550.00100.00550.000.0032
Kaio1738500.00100.00500.000.0030
GLORIA1670500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor21736500.00100.00500.000.0021
43211633500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1632500.00100.00500.000.0016
magicprofit1663783.00100.00783.000.0014