Perihal S.T.A.R.

about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer134923536.03250.00500.0052.7102
FORMULA136866314.23100.0059116.8922.3352
Luxembourg154119380.97100.00500.0013.2403
ProfitFx154451220.15100.001000.0010.6514
GLORIA1264500.00150.00500.001.7472
Itriad-10502123671000.00100.001000.001.1159
Saxx17010000.00500.0010000.001.1091
rubikon1052525438774.00100.00774.001.0364
Ricco505500.00100.00500.001.0000
Supersonic14571541.86100.00501.000.9839
StepBy102505.00100.00505.000.8004
FFSprofit1463500.00100.00500.000.7273
FixM15hand488500.00100.00500.000.0517
Fxmaster393501.00100.00501.000.0399
v0240fo399500.00100.00500.000.0274
Ultra11841014.40100.001014.400.0207
Mecury3841200.001000.001200.000.0201
sasakor1226500.00100.00500.000.0142
FxGaruda200500.00100.00500.000.0141
rksl1463600.00100.00600.000.0088
MarsPlus4441000.00500.001000.000.0082
Karni7301464500.00100.00500.000.0071
Bachuna1464500.00100.00500.000.0064
profit1225500.00100.00500.000.0038
urka1463550.00100.00550.000.0032
Kaio1332500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21330500.00100.00500.000.0021
43211227500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1226500.00100.00500.000.0016
magicprofit1257783.00100.00783.000.0014