Perihal S.T.A.R.

about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer123329854.25250.00500.0066.1418
FORMULA125260160.42100.0053073.4919.5930
Luxembourg142520296.17100.00500.0012.9215
ProfitFx142961810.65100.001000.0012.5403
Supersonic13411979.12100.00501.001.3581
Saxx5510000.00500.0010000.001.1091
Itriad-10502122511000.00100.001000.001.0379
Ricco389500.00100.00500.001.0000
TH2EA_INVEST209500.00100.00500.000.8196
FFSprofit1348500.00100.00500.000.7273
GLORIA1148500.00150.00500.000.4789
rubikon1052525322774.00100.00774.000.2752
FixM15hand372500.00100.00500.000.0517
Fxmaster278501.00100.00501.000.0399
Night_Scalper271500.00100.00500.000.0283
v0240fo284500.00100.00500.000.0274
Ultra10691014.40100.001014.400.0207
Mecury2681200.001000.001200.000.0201
sasakor1111500.00100.00500.000.0142
FxGaruda85500.00100.00500.000.0141
rksl1348600.00100.00600.000.0088
MarsPlus3281000.00500.001000.000.0082
Karni7301348500.00100.00500.000.0071
Bachuna1348500.00100.00500.000.0064
profit1109500.00100.00500.000.0038
urka1348550.00100.00550.000.0032
Kaio1216500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21215500.00100.00500.000.0021
43211111500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1111500.00100.00500.000.0016
magicprofit1141783.00100.00783.000.0014