Perihal S.T.A.R.

about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer86826995.91250.00500.0056.9680
Luxembourg106121016.23100.00500.0013.3608
FORMULA88841539.12100.0037085.5311.5026
ProfitFx106459067.53100.001000.0010.3886
BobCat812500.00300.00500.006.6288
MetalMoney791500.00200.00500.005.7214
Smart-Investment1741863.35100.001863.351.2951
ZQ014310329.05100.00500.001.2563
Supersonic9772168.77100.00501.001.2273
PlutoPlus3221045.00100.0019995.001.1759
NightMoney750500.00100.00500.001.0365
Ricco25500.00100.00500.001.0000
FixM15hand8500.00100.00500.000.9922
Konserva10741160.91100.001160.910.9802
TurtleProfit140510.00100.00510.000.9214
MovePerformance51500.00300.00600.000.9118
FFSprofit983500.00100.00500.000.7273
GLORIA783500.00150.00500.000.5451
Ultra7041014.40100.001014.400.0207
sasakor746500.00100.00500.000.0142
rksl983600.00100.00600.000.0088
Karni730984500.00100.00500.000.0071
Bachuna984500.00100.00500.000.0064
profit744500.00100.00500.000.0038
urka983550.00100.00550.000.0032
Kaio851500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2850500.00100.00500.000.0021
4321746500.00100.00500.000.0019
big-tortilla746500.00100.00500.000.0016
magicprofit776783.00100.00783.000.0014