Perihal S.T.A.R.

about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer156219461.20250.00500.0039.7986
FORMULA158175558.43100.0067546.5526.5327
Luxembourg175418477.77100.00500.0013.1843
ProfitFx175750476.45100.001000.0012.1210
StepBy3151051.83100.001051.831.7061
Calm350500.00100.00500.001.2125
Itriad-10502125801000.00100.001000.001.1131
Saxx38310000.00500.0010000.001.1091
Calm154500.00100.00500.001.0416
Ricco718500.00100.00500.001.0000
rubikon1052525651990.44100.00990.440.9948
Supersonic16701671.86100.00501.000.9766
Calm250500.00100.00500.000.9506
FFSprofit1677500.00100.00500.000.7273
FixM15hand701500.00100.00500.000.0517
Fxmaster606501.00100.00501.000.0399
v0240fo612500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection125500.00300.00500.000.0249
Ultra13971014.40100.001014.400.0207
Mecury5971200.001000.001200.000.0201
sasakor1440500.00100.00500.000.0142
FxGaruda413500.00100.00500.000.0141
rksl1677600.00100.00600.000.0088
MarsPlus6571000.00500.001000.000.0082
Karni7301677500.00100.00500.000.0071
Bachuna1677500.00100.00500.000.0064
profit1438500.00100.00500.000.0038
urka1677550.00100.00550.000.0032
Kaio1545500.00100.00500.000.0030
GLORIA1477500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor21543500.00100.00500.000.0021
43211440500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1439500.00100.00500.000.0016
magicprofit1470783.00100.00783.000.0014