about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer74629361.68250.00500.0055.9483
Luxembourg93821982.88100.00500.0013.1111
FORMULA76542703.41100.0037418.2312.3032
ProfitFx94161719.54100.001000.0011.4310
MetalMoney668500.00200.00500.007.3002
BobCat689500.00300.00500.006.7947
Supersonic85412032.33100.00501.006.7168
Smart-Investment521176.17100.001176.171.2761
StettinerFinance34500.00100.00500.001.1013
Foreigner571300.00300.001300.001.0952
TurtleProfit18510.00100.00510.000.9890
GLORIA661500.00150.00500.000.9521
NightMoney628500.00100.00500.000.9247
FFSprofit861500.00100.00500.000.7273
Konserva9511028.58100.001028.580.2794
Ultra5811014.40100.001014.400.0207
sasakor624500.00100.00500.000.0142
rksl861600.00100.00600.000.0088
Karni730861500.00100.00500.000.0071
Bachuna861500.00100.00500.000.0064
profit622500.00100.00500.000.0038
urka861550.00100.00550.000.0032
Kaio729500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2727500.00100.00500.000.0021
4321624500.00100.00500.000.0019
big-tortilla623500.00100.00500.000.0016
magicprofit654783.00100.00783.000.0014