Perihal S.T.A.R.

about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer138622535.51250.00500.0049.6081
FORMULA140567802.41100.0060147.5722.8275
Luxembourg157819362.10100.00500.0012.9613
ProfitFx158149486.00100.001000.0010.4992
GLORIA1301500.00150.00500.001.3964
Itriad-10502124041000.00100.001000.001.1159
Saxx20710000.00500.0010000.001.1091
rubikon1052525475774.00100.00774.001.0723
Supersonic14941573.60100.00501.001.0032
Ricco542500.00100.00500.001.0000
FFSprofit1500500.00100.00500.000.7273
StepBy139610.00100.00610.000.6766
FixM15hand525500.00100.00500.000.0517
Fxmaster430501.00100.00501.000.0399
v0240fo436500.00100.00500.000.0274
Ultra12211014.40100.001014.400.0207
Mecury4211200.001000.001200.000.0201
sasakor1264500.00100.00500.000.0142
FxGaruda237500.00100.00500.000.0141
rksl1500600.00100.00600.000.0088
MarsPlus4811000.00500.001000.000.0082
Karni7301501500.00100.00500.000.0071
Bachuna1501500.00100.00500.000.0064
profit1262500.00100.00500.000.0038
urka1501550.00100.00550.000.0032
Kaio1369500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21367500.00100.00500.000.0021
43211264500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1263500.00100.00500.000.0016
magicprofit1294783.00100.00783.000.0014