Perihal S.T.A.R.

about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer146625237.90250.00500.0063.6893
FORMULA148669999.14100.0062685.7124.3569
Luxembourg165919996.44100.00500.0015.1595
ProfitFx166248950.65100.001000.0011.0255
StepBy219940.00100.00940.001.5923
Supersonic15751596.87100.00501.001.2281
Saxx28810000.00500.0010000.001.1091
Itriad-10502124851000.00100.001000.001.1041
Ricco623500.00100.00500.001.0000
rubikon1052525555990.44100.00990.440.8679
FFSprofit1581500.00100.00500.000.7273
GLORIA1382500.00150.00500.000.5132
FixM15hand606500.00100.00500.000.0517
Fxmaster511501.00100.00501.000.0399
v0240fo517500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection30500.00300.00500.000.0249
Ultra13021014.40100.001014.400.0207
Mecury5011200.001000.001200.000.0201
sasakor1344500.00100.00500.000.0142
FxGaruda318500.00100.00500.000.0141
rksl1581600.00100.00600.000.0088
MarsPlus5621000.00500.001000.000.0082
Karni7301582500.00100.00500.000.0071
Bachuna1582500.00100.00500.000.0064
profit1343500.00100.00500.000.0038
urka1581550.00100.00550.000.0032
Kaio1450500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21448500.00100.00500.000.0021
43211345500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1344500.00100.00500.000.0016
magicprofit1374783.00100.00783.000.0014