Perihal S.T.A.R.

about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer183714848.40250.00500.0041.4983
FORMULA185785323.61100.0076005.4030.6824
Luxembourg203017188.52100.00500.0013.2049
ProfitFx203343289.58100.001000.0010.5006
StepBy5901643.74100.001343.741.3127
rubikon10525259271032.64100.001032.641.1788
Itriad-10502128561000.00100.001000.001.1384
Saxx65910000.00500.0010000.001.1091
Supersonic19461352.08100.00501.001.0489
Ricco994500.00100.00500.001.0000
FFSprofit1952500.00100.00500.000.7273
Calm2325500.00100.00500.000.7007
Calm1329500.00100.00500.000.3442
Calm3325500.00100.00500.000.1260
FixM15hand977500.00100.00500.000.0517
Fxmaster882501.00100.00501.000.0399
v0240fo888500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection401500.00300.00500.000.0249
Ultra16731014.40100.001014.400.0207
Mecury8721200.001000.001200.000.0201
sasakor1715500.00100.00500.000.0142
FxGaruda689500.00100.00500.000.0141
rksl1952600.00100.00600.000.0088
MarsPlus9331000.00500.001000.000.0082
Karni7301953500.00100.00500.000.0071
Bachuna1953500.00100.00500.000.0064
profit1714500.00100.00500.000.0038
urka1952550.00100.00550.000.0032
Kaio1821500.00100.00500.000.0030
GLORIA1753500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor21819500.00100.00500.000.0021
43211716500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1715500.00100.00500.000.0016
magicprofit1745783.00100.00783.000.0014