Perihal S.T.A.R.

about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer207013956.20250.00500.0038.3203
FORMULA209087054.72100.0077604.7631.8909
Luxembourg226317388.17100.00500.0013.1346
ProfitFx226645297.67100.001000.0012.1911
StepBy8231372.21100.001128.742.0451
rubikon105252511591032.64100.001032.641.1890
Itriad-105021210891000.00100.001000.001.1485
Saxx89210000.00500.0010000.001.1091
Supersonic21791408.57100.00501.001.0651
Ricco1227500.00100.00500.001.0000
FFSprofit2185500.00100.00500.000.7273
Calm2558500.00100.00500.000.7007
Calm1562500.00100.00500.000.3442
Calm3558500.00100.00500.000.1260
FixM15hand1210500.00100.00500.000.0517
Fxmaster1115501.00100.00501.000.0399
v0240fo1121500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection634500.00300.00500.000.0249
Ultra19061014.40100.001014.400.0207
Mecury11051200.001000.001200.000.0201
sasakor1948500.00100.00500.000.0142
FxGaruda922500.00100.00500.000.0141
rksl2185600.00100.00600.000.0088
MarsPlus11661000.00500.001000.000.0082
Karni7302186500.00100.00500.000.0071
Bachuna2186500.00100.00500.000.0064
profit1947500.00100.00500.000.0038
urka2185550.00100.00550.000.0032
Kaio2054500.00100.00500.000.0030
GLORIA1985500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor22052500.00100.00500.000.0021
43211949500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1948500.00100.00500.000.0016
magicprofit1978783.00100.00783.000.0014