about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer68629052.47250.00500.0055.1576
Luxembourg87922616.50100.00500.0012.5007
FORMULA70641987.71100.0036672.4611.9037
MetalMoney609500.00200.00500.0011.5868
ProfitFx88260224.89100.001000.0010.7460
Supersonic79514282.74100.00501.007.1616
BobCat630500.00300.00500.006.6459
NightMoney568500.00100.00500.000.9333
GLORIA601500.00150.00500.000.8892
FFSprofit801500.00100.00500.000.7273
Konserva8921001.37100.001001.370.3259
Ultra5221014.40100.001014.400.0207
sasakor564500.00100.00500.000.0142
rksl801600.00100.00600.000.0088
Karni730802500.00100.00500.000.0071
Bachuna802500.00100.00500.000.0064
profit563500.00100.00500.000.0038
urka801550.00100.00550.000.0032
Kaio670500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2668500.00100.00500.000.0021
4321565500.00100.00500.000.0019
big-tortilla564500.00100.00500.000.0016
magicprofit594783.00100.00783.000.0014