Perihal S.T.A.R.

about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer117728866.67250.00500.0065.3489
FORMULA119659495.59100.0051407.2918.2553
Luxembourg137020179.37100.00500.0012.9263
ProfitFx137358930.33100.001000.0012.1061
Supersonic12852453.30100.00501.001.8462
FxGaruda29500.00100.00500.001.2760
GLORIA1092500.00150.00500.001.0536
Itriad-10502121951000.00100.001000.001.0379
Ricco334500.00100.00500.001.0000
NightMoney1059500.00100.00500.000.9015
TH2EA_INVEST153500.00100.00500.000.7490
FFSprofit1292500.00100.00500.000.7273
rubikon10525252661033.02100.001033.020.6596
MarsPlus2721000.00500.001000.000.1356
FixM15hand316500.00100.00500.000.0517
Fxmaster222501.00100.00501.000.0399
Night_Scalper215500.00100.00500.000.0283
v0240fo228500.00100.00500.000.0274
Ultra10131014.40100.001014.400.0207
Mecury2121200.001000.001200.000.0201
sasakor1055500.00100.00500.000.0142
rksl1292600.00100.00600.000.0088
Karni7301292500.00100.00500.000.0071
Bachuna1293500.00100.00500.000.0064
profit1053500.00100.00500.000.0038
urka1292550.00100.00550.000.0032
Kaio1160500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21159500.00100.00500.000.0021
43211055500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1055500.00100.00500.000.0016
magicprofit1085783.00100.00783.000.0014