Perihal S.T.A.R.

about star

'S.T.A.R. invest'adalah penghasilan aset jangka pendek yang menjadikan pelaburan anda telus dan adil.

Ia adalah sistem pengurusan sulit yang ditawarkan kepada pelabur individu yang membenarkan seorang pelabur untuk meninggalkan dana di dalam amanah pengurus pelaburan. Di dalam rangka sebuah akaun pengurus pelaburan mengemudi kewangan Pelabur. Selari dengan parameter akaun tersebut ekuiti yang dibahagi diagihkan di antara para peserta.

Faedah utama
Untung dari pelaburan-pelaburan jangka pendek
Deposit/pengeluaran yang mudah
Sistem perkongsian untung yang telus
Mekanisma membataskan kerugian

Setiap Pelabur boleh memilih satu atau lebih pengurus Pelaburan daripada senarai kedudukan akaun-akaun S.T.A.R. dengan kriteria khususnya.

Para pelabur S.T.A.R. boleh mengawasi keefisyienan setiap pelaburan, melabur semula dana atau mengeluarkan keuntungan melalui sistem pembayaran atau 'pindahan secara elektronik' (wire transfer).

Pengurus-pengurus pelaburan boleh menggunakan platform S.T.A.R. untuk menyediakan perkhidmatan kepada Para Pelabur untuk mengekalkan dana mereka dan mendapat imbuhan daripada keuntungan yang didapati.

about-star-step1

Pilih pengurus Pelaburan

about-star-step2

Buat deposit

about-star-step3

Sokongan pengurus Pelaburan

about-star-step4

Pengagihan keuntungan

Perkhidmatan S.T.A.R. adalah tersedia untuk pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur sahaja. Syarikat FortFS tidak mempunyai sebarang tanggungjawab dan tidak berkongsi sebarang risiko kewangan untuk program pelaburan S.T.A.R..

FortFS tidak menyediakan sebarang perkhidmatan perundingan untuk kedua-dua pengurus Pelaburan dan para Pelabur dan tidak bertanggungjawab terhadap kerja pengurus-pengurus Pelaburan dan para pelabur. Hasil-hasil dagangan sebelumnya yang baik tidak menjamin keuntungan di masa hadapan dan tidak mengurangkan potensi risiko pelaburan.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer166617216.50250.00500.0043.0564
FORMULA168679845.49100.0071310.4828.2056
Luxembourg185919651.65100.00500.0015.6501
ProfitFx186261759.48100.001000.0015.0691
StepBy4191258.54100.001070.541.7614
Calm3154500.00100.00500.001.6535
Saxx48810000.00500.0010000.001.1091
Itriad-10502126851000.00100.001000.001.0750
Ricco823500.00100.00500.001.0000
rubikon1052525755978.31100.00978.310.9504
Supersonic17751437.87100.00501.000.9487
FFSprofit1781500.00100.00500.000.7273
Calm2154500.00100.00500.000.7117
Calm1158500.00100.00500.000.3442
FixM15hand806500.00100.00500.000.0517
Fxmaster711501.00100.00501.000.0399
v0240fo717500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection230500.00300.00500.000.0249
Ultra15021014.40100.001014.400.0207
Mecury7011200.001000.001200.000.0201
sasakor1544500.00100.00500.000.0142
FxGaruda518500.00100.00500.000.0141
rksl1781600.00100.00600.000.0088
MarsPlus7621000.00500.001000.000.0082
Karni7301782500.00100.00500.000.0071
Bachuna1782500.00100.00500.000.0064
profit1543500.00100.00500.000.0038
urka1781550.00100.00550.000.0032
Kaio1650500.00100.00500.000.0030
GLORIA1582500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor21648500.00100.00500.000.0021
43211545500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1544500.00100.00500.000.0016
magicprofit1574783.00100.00783.000.0014