Tahun Baru Cina

Kami dengan sukacita mengumumkan pelancaran promosi baru “TAHUN BARU CINA” yang membenarkan anda untuk meningkatkan keuntungan anda daripada dagangan di dalam pasaran-pasaran kewangan dunia! Bermula dari 1 Februari 2019 sehingga 1 Mac 2019 satu tambahan 2% daripada keuntungan akan dikreditkan untuk setiap dagangan yang menguntungkan dan juga 5% gantirugi akan dibayar untuk setiap dagangan tidak menguntungkan.

Jumlah penuh bonus-bonus yang dikreditkan adalah tersedia untuk sebarang pengeluaran tanpa sebarang halangan.
Semua bonus dikreditkan sebagai satu transaksi baki tambahan di dalam sejarah akaun.

MEMBUKA SEBUAH AKAUN

FAKTA BONUS

Dari $250
BAKI AKAUN MINIMUM
0,01
VOLUM DAGANGAN MINIMUM
+2%
KEPADA DAGANGAN MENGUNTUNGKAN
+5%
GANTIRUGI JUMLAH KERUGIAN
tick-icon
TERMA BONUS KEUNTUNGAN
 1. Promosi ini sah dari 01.02.2019 hingga 01.03.2019 secara inklusif.
 2. Jenis-jenis akaun Fort dan Flex layak untuk menyertai di dalam promosi ini.
 3. Jumlah bonus minimum adalah 1 sen untuk akaun-akaun standard dan 0.01 sen untuk akaun-akaun sen.
 4. Hanya akaun-akaun dengan baki dari 250 USD (atau yang bersamaan pada kadar tukaran semasa terminal) boleh menyertai.
 5. Jumlah maksimum untuk satu kali pembayaran bonus terhad kepada 50 USD atau yang bersamaan.
 6. Jumlah amaun daripada % yang diterima di dalam satu akaun tidak boleh melebihi 150 USD atau yang bersamaan.
 7. Hanya dagangan-dagangan berikut layak untuk menyertai di dalam promosi iaitu:
  • kumpulan-kumpulan instrumen dagangan Forex dan Komoditi (Logam).
  • dibuka dan ditutup semasa tempoh promosi.
 8. Bonus-bonus ini TIDAK ditambah kepada akaun jika:
  1. dana-dana ini digunakan di dalam dagangan yang secara eksklusifnya dana-dana bonus yang disediakan oleh syarikat.
  2. terdapat bonus Support Margin atau MegaProtect.
  3. pelanggan telah menolak untuk menyertai di dalam promosi-promosi syarikat.
 9. Para pelanggan dibenarkan untuk mempunyai beberapa akaun yang menyertai promosi ini.
 10. Jumlah penuh daripada % yang ditambah adalah tersedia untuk pengeluaran tanpa halangan.
 11. Di dalam kes aktiviti-aktiviti penipuan syarikat mempunyai hak untuk membatalkan bonus-bonus yang ditambah dan membatalkan promosi untuk semua akaun pelanggan tersebut.
tick-icon
TERMA GANTIRUGI KERUGIAN
 1. Gantirugi kerugian adalah bersamaan dengan 5% tetapi tidak boleh lebih daripada 100 USD untuk satu profil.
 2. Gantirugi akan disediakan dari 04.03.2019 hingga 29.03.2019, hanya kepada profil-profil yang menghantar permohonan tersebut. Semua permohonan yang masuk akan diproses di dalam 30 hari selepas berakhirnya promosi.
 3. Baki akaun perlulah sama atau lebih daripada 250 USD (atau yang bersamaan di dalam matawang lain) pada tarikh akhir promosi ini. Sebaliknya, permohonan untuk mendapat suatu gantirugi kerugian tidak dapat diterima.
 4. Sejurus selepas berakhirnya promosi (01.03.2019) dan di dalam kes pelanggan mencapai semua keperluan-keperluan tersebut, di dalam ‘Personal cabinet’ satu butang untuk memohon gantirugi kerugian akan muncul. Selepas klik butang ini, permohonan automatik untuk menerima suatu gantirugi untuk semua dagangan-dagangan negatif akan dihantar kepada jabatan ‘dealing’ (urusniaga). Sesegera permohonan ini diproses dan selesai diperiksa, jumlah gantirugi akan dikreditkan kepada akaun selamat pelanggan tersebut.
 5. Di dalam kes gantirugi kerugian diluluskan, jumlah gantirugi akan ditambah kepada akaun selamat pelanggan tersebut di dalam yang bersamaan dengan USD menggunakan kadar-kadar semasa pada ketika pemprosesan permohonan. Jumlah yang digantirugi boleh dikeluarkan tanpa sebarang halangan.
 6. Perhatikan bahawa hanya akaun-akaun FORT, FLEX, FORT CENT dan FLEX CENT tanpa sebarang bonus-bonus aktif boleh menyertai di dalam promosi ini. Di dalam kes terdapat sebarang bonus aktif di dalam akaun semasa tempoh promosi, semua dagangan yang dilaksanakan di dalam akaun ini tidak akan menyertai di dalam promosi ini.
 7. Akaun-akaun PRO, S.T.A.R dan NEWBIE tidak mengambil bahagian di dalam promosi ini.
 8. Akaun-akaun akan mengambil bahagian di dalam promosi ini hanya di dalam kes tidak terdapat permohonan-permohonan pengeluaran atau pindahan dalaman yang dibuat dari 01.02.2019 hingga 01.03.209 secara inklusif. Sebaliknya, dagangan-dagangan yang dilaksanakan di dalam akaun tersebut tidak akan menyertai di dalam promosi gantirugi kerugian ini.
 9. Dagangan tersebut perlu untuk tidak mempunyai transaksi-transaksi berhaluan berlawanan yang ditempatkan dengan kontrak dagangan yang sama di dalam sebarang volum. Di dalam kes terdapatnya dagangan di dalam sebarang volum yang dibuka di dalam haluan berlawanan pada bila-bila masa semasa tempoh promosi (terkunci sebahagian atau sepenuhnya) tiada gantirugi dibayar untuk dagangan seperti itu.
 10. Syarikat mempunyai hak, pada budibicaranya sendiri, untuk mempertimbangkan dagangan yang tidak mematuhi dengan terma-terma promosi atau dagangan-dagangan yang dilaksanakan semata-mata dengan tujuan untuk menerima gantirugi kerugian. Tiada gantirugi yang dibayar untuk dagangan-dagangan seperti itu.
 11. Pelanggan bersetuju dengan hakikat keputusan berkenaan gantirugi dan juga jumlah yang digantirugi dibuat oleh jabatan ‘dealing’ (urusniaga). Sekali keputusan seperti itu dibuat ia tidak boleh disemak semula.
 12. Di dalam kes terdedahnya pencabulan terma-terma promosi atau tindakan-tindakan yang disasarkan kepada penggunaan tidak wajar perkhidmatan syarikat (seperti penjanaan lot tidak bermakna, penggunaan perkhidmatan yang menyediakan ketidaktahuan dll.) syarikat mempunyai hak untuk membatalkan semua gantirugi untuk pelanggan tersebut.