Cashback 10%

Sertai di dalam promosi ini untuk memanfaatkan sepenuhnya dagangan dengan FortFS:

cent

Ganti-rugi untuk setiap arahan dagangan yang ditutup dengan kerugian

shield

Boleh dikeluarkan sepenuhnya tanpa keperluan perolehan dagangan

calendar

Bersesuaian dengan bonus-bonus deposit

shield

Sehingga $300 daripada jumlah pulangan tunai!

Bagaimana untuk menyertai di dalam promosi ini?

check

Wujudkan akaun dagangan baru atau pilih akaun dagangan sedia ada daripada jenis Fort atau Flex

check

Kekalkan imbangan dagangan sekurang-kurangnya 100 USD

check

Terima pulangan tunai untuk setiap arahan dagangan yang ditutup dengan kerugian!

Segera gunakan promosi ini sebelum Julai 31 dan dapatkan pulangan tunai sebenar!

 

 1. Promosi ini akan tersedia dari 29.06.20 hingga 31.07.20
 2. Hanya akaun-akaun yang dibuka di dalam MetaTrader 5 mengambil bahagian di dalam promo ini
 3. Akaun-akaun PRO dan Newbie tidak mengambil bahagian di dalam promo ini
 4. Baki akaun minimum untuk menyertai promo ini adalah 100 USD atau yang bersamaan di dalam matawang lain. Sekiranya baki akaun adalah kurang, pilihan gantirugi baki tersebut akan dimatikan sehingga baki akaun tersebut meningkat kembali ke paras minimum yang diperlukan
 5. Untuk mengambil bahagian di dalam promo ini akaun anda tidak boleh mempunyai sebarang bonus aktif yang lain
 6. Jumlah gantirugi maksimum keseluruhan untuk satu transaksi adalah 30 USD atau yang bersamaan di dalam matawang lain
 7. Jumlah gantirugi minimum adalah 0.01 USD untuk akaun standard dan 0.01 Sen USD untuk akaun-akaun sen
 8. Jumlah gantirugi maksimum keseluruhan untuk setiap satu akaun dagangan adalah 300 USD atau yang bersamaan di dalam matawang lain
 9. Gantirugi akan dikreditkan kepada satu akaun dagangan yang dibuka di dalam MetaTrader 5 dan hanya jika akaun ini berhubung untuk tindakan promo ini
 10. Untuk mengambil bahagian anda perlu untuk memilih akaun MT5 dan kreditkan akaun anda dengan mendeposit atau membuat ‘internal transfer’ (pindahan dalaman) dengan sebarang jumlah . Pilihan "pulangan tunai 10%" (pulangan tunai terulung) diaktifkan secara automatik sesegera baki akaun adalah bersamaan jumlah 100 USD atau lebih tinggi (atau yang bersamaan di dalam matawang lain). Sesegera akaun ini dihubungkan dengan promo ini komen berikut muncul di dalam sejarah akaun dagangan “#P cashback is activated” (#P Pulangan tunai diaktifkan)
 11. Jika pelanggan memutuskan untuk mengeluarkan dana atau melakukan ‘internal transfer’ (pindahan dalaman) ke satu akaun berbeza (termasuk pindahan akaun rakan kongsi) semasa promo ini, gantirugi baki negatif ini tidak lagi terpakai untuk akaun ini atau mana-mana akaun lain yang dibuka untuk profil yang didaftarkan ini. Sejurus selepas akaun ini dikeluarkan dari tindakan promo komen berikut muncul di dalam sejarah akaun dagangan “#P cashback is stopped” (#P pulangan tunai dihentikan)
 12. Gantirugi baki negatif dikreditkan hanya jika masa di antara penempatan arahan dan penutupan adalah 15 minit masa dagangan, kecuali untuk hujung minggu dan hari kelepasan
 13. Gantirugi dikreditkan hanya jika perbezaan di antara harga pembukaan dan penutupan adalah tidak kurang daripada 25 mata untuk akaun-akaun Flex dan tidak kurang daripada 10 untuk akaun-akaun Fort
 14. Tiada gantirugi yang dikreditkan sekiranya terdapat satu arahan yang dibuka di dalam haluan yang berlawanan dengan kontrak dagangan yang sama dan di dalam 15 minit sebelum atau selepas arahan pertama diletakkan (kunci penuh atau sebahagian)
 15. Tiada gantirugi dikreditkan sekiranya strategi ‘hedging’ (lindung nilai) digunakan (dua arahan dikunci dan dibuka di dalam haluan-haluan bertentangan)
 16. Gantirugi dikreditkan untuk arahan-arahan yang dilaksanakan pada kumpulan kontrak-kontrak Forex dan Komoditi (Logam) sahaja.
 17. Jumlah gantirugi baki negatif dikreditkan ke akaun anda adalah tersedia untuk dikeluarkan pada bila-bila masa tetapi di dalam kes anda membuat permohonan pengeluaran atau ‘internal transfer’ (pindahan dalaman) sebelum akhir promo ini, profil tersebut akan dikeluarkan daripada penyertaan promo ini
 18. Di dalam kes sebarang aktiviti penipuan terdedah syarikat mempunyai hak untuk membatalkan semua gantirugi yang dikreditkan sebelumnya dan menyahaktif kemungkinan untuk mengambil bahagian di dalam promo ini untuk semua akaun yang dibuka untuk profil ini
 19. Semua dana gantirugi adalah dana bonus dan dikawal-selia oleh Peraturan mengenai prosiding untuk bonus dan promosi