1000 USD contest

1000 usd contest

Para pelanggan yang dikasihi!

Dari Oktober 22 hingga November 01, 2019 sempurnakan tugasan di dalam rangkaian-rangkaian sosial: 1000 USD akan diagihkan di kalangan 3 orang pengarang dengan keputusan terbaik!

4 tugasan akan diterbitkan di dalam komuniti Facebook kami pada tarikh-tarikh berikut:

 • Tugasan 1 Oktober 22
 • Tugasan 2 Oktober 25
 • Tugasan 3 Oktober 29
 • Tugasan 4 November 01

Untuk menyertai di dalam peraduan ini, anda perlu untuk:

 1. Melanggan dengan saluran dan ‘chat’ Telegram FortFS rasmi; anda tidak boleh menyahlanggan sehingga akhir peraduan ini
 2. Nantikan tugasan-tugasan ini diterbitkan
 3. Lengkapkan tugasan-tugasan yang diperlukan

1000 USD akan diagihkan di kalangan tiga orang pemenang:

 • 500 USD untuk tempat I
 • 300 USD untuk tempat II
 • 200 USD untuk tempat III

Para pemenang akan diumumkan pada November 06!

Semak syarat-syarat terperinci dan menang!

 1. Peraduan ini diadakan dari October 22 hingga November 01, 2019
 2. Dana hadiah ini adalah bersamaan dengan 1000 USD hanya jika jumlah peserta adalah 11 orang atau lebih. Jika jumlah peserta adalah 10 orang atau kurang, dana hadiah adalah 500 USD
 3. Peserta mestilah seorang ahli kumpulan FortFS rasmi Telegram dan saluran FortFS rasmi di dalam Telegram
 4. Dari Oktober 22 hingga November 03, setiap peserta peraduan ini perlu melengkapkan 4 tugasan, yang akan diterbitkan di dalam komuniti FortFS rasmi di dalam Facebook
 5. Tarikh-tarikh penerbitan tugasan:
  • Tugasan 1 Oktober 22
  • Tugasan 2 October 25
  • Tugasan 3 October 29
  • Tugasan 4 November 01
 6. Tugasan ini boleh dilengkapkan hanya di dalam ‘page’ Facebook peribadi anda sendiri
 7. Setiap tugasan perlu dilengkapkan di dalam 48 jam selepas penerbitannya di dalam komuniti Facebook FortFS rasmi
 8. Keperluan untuk format tugasan:
  • Setiap tugasan lengkap perlu mengandungi:
   1. Bahagian teks
   2. Satu imej dengan logo FortFS
  • Logo FortFS adalah tersedia di sini dan di sini
  • Sebarang imej boleh digunakan, tetapi ia perlu berkaitan dengan tugasan dan teks yang ditulis
  • Teks ulasan tersebut perlulah di dalam Bahasa Inggeris sahaja
  • Jika peserta gagal mematuhi peraturan tersebut, tugasannya tidak akan diterima untuk penyertaan di dalam peraduan ini
 9. Keperluan asas untuk teks:
  • Bahasa Inggeris yang kompeten
  • Jumlah karakter tanpa ruang kosong di dalam teks perlulah sekurang-kurangnya 200
  • Teks ini perlu sekurang-kurangnya 90% unik ( boleh disemak di dalam laman sesawang: https://www.quetext.com/)
  • Menyalin material daripada laman-laman lain, seperti juga salinan daripada sebarang artikel-artikel lain adalah dilarang
  • Teks perlulah mencerminkan kandungan tugasan
  • Teks tersebut boleh mengandungi nama syarikat FortFS
  • Menyatakan nama-nama syarikat-syarikat pesaing FortFS tidak dibenarkan
 10. Jika jumlah peserta adalah 11 orang atau lebih, dana hadiah adalah 1000 USD dan dibahagikan di antara 3 orang pemenang seperti berikut:
  • 500 USD untuk tempat I
  • 300 USD untuk tempat II
  • 200 USD untuk tempat III
 11. Jika jumlah peserta adalah 10 orang atau kurang, dana hadiah adalah 500 USD. Jumlah tersebut sepenuhnya dikreditkan kepada akaun dagangan pemenang yang dibuka di FortFS
 12. Dana hadiah tidak boleh dilaburkan di dalam akaun-akaun S.T.A.R. dan akaun-akaun Newbie sehingga syarat-syarat perolehan dagangan dicapai
 13. Saudara-mara tidak dibenarkan untuk mendapat wang hadiah. Di dalam kes seperti itu, bonus-bonus dan keuntungan di dalam semua akaun-akaun berkaitan akan dibatalkan
 14. Jika pemenang tersebut, untuk sebarang alasan, tidak mengambil hadiah tersebut, ianya secara automatik diberikan kepada pedagang seterusnya, yang dipilih secara rawak daripada senarai peserta
 15. Had masa untuk pengeluaran dana hadiah adalah 3 bulan dari ketika dana dikreditkan ke dalam akaun dagangan
 16. Hadiah ini hanya boleh dikeluarkan jika syarat-syarat perolehan dagangan dicapai: di dalam akaun standard perolehan dagangan yang diperlukan adalah 10 lot secara keseluruhan; di dalam akaun sen - 1000 lot
 17. Selepas mencapai syarat-syarat perolehan dagangan, jumlah pengeluaran dihadkan kepada jumlah hadiah, keuntungan tersebut tidak boleh dikeluarkan
 18. Para pemenang akan diumumkan pada November 06, 2019
 19. Untuk mendapatkan hadiah tersebut. pemenang perlu menghubungi ‘bot’ FortFS di dalam Telegram @FortFSbot
 20. Hadiah tersebut akan dikreditkan di dalam 24 jam selepas bot kami menerima mesej langsung daripada pemenang
 21. Bila menentukan para pemenang di kalangan peserta peraduan ini, para moderator FortFS dipandukan oleh pendapat mereka sendiri, yang mungkin subjektif dan tidak bertepatan dengan pendapat para peserta peraduan ini