'PenyalinDagangan' (CopyTrading) adalah perkhidmatan secara automatik menyalin dagangan daripada akaun-akaun 'traders' peneraju yang berjaya. Sistem ini membenarkan untuk menguruskan risiko-risiko kewangan dengan menetapkan ratio salinan berdasarkan margin bebas anda. Untuk membantu anda memilih akaun Induk yang sesuai kami membangunkan senarai mudah penarafan yang menunjukkan keefisyenan setiap akaun.

Faedah-faedah utama 'PenyalinDagangan' (CopyTrading):
Jaminan pengembalian semula di dalam kes ketiadaan 'isyarat-isyarat dagangan'.
Senarai kedudukan akaun-akaun 'master' berdasarkan informasi yang relevan.
Kawalan penuh ke atas dagangan anda.
0.1 saat pelaksanaan salinan

Perkhidmatan (platform) kami adalah bertujuan untuk membantu 'traders' berpengalaman untuk mendapat keuntungan tambahan dengan menjual langganan untuk isyarat-isyarat dagangan daripada akaun-akaun Induk mereka.

about-cpt-step1

Pilih sebuan
akaun Induk

about-cpt-step2

Mendeposit ke dalam
sebuah akaun dagangan

about-cpt-step3

Menyalin dagangan

about-cpt-step4

Membuat keuntungan

Penarafan Akaun-Akaun Induk

Penarafan Akaun-Akaun Induk adalah berdasarkan asas berkenaan bagaimana efektifnya akaun Induk tertentu menguruskan modal yang terlibat di dalam dagangan. Ia bermakna bahawa di sebalik baki akaun Induk tersebut, penarafan berkenaan hanya mempertimbangkan kadar pertumbuhan keuntungan kepada margin yang terlibat di dalam transaksi.

Contoh:

'Trader' A mempunyai $ 1,000 di dalam baki akaun. Beliau menjual 1 lot USDJPY, menggunakan $ 100 untuk dagangan ini.
'Trader' A telah memperoleh $ 200, oleh kerana itu keefisienan beliau adalah 200/100 * 100% = 200%
'Trader' B juga mempunyai $ 1,000 di dalam baki dagangan. Beliau menjual 5 lot USDJPY. Margin untuk dagangan ini adalah $ 500. 'Trader' B memperoleh $ 500, oleh itu keefisienan beliau adalah 500/500 * 100% = 100%. '
'Trader' B menunjukkan keefisienan lebih rendah kepada jumlah dana yang terlibat di dalam dagangan, oleh itu posisi beliau di dalam penarafan tersebut adalah lebih rendah daripada posisi 'Trader' A..

Oleh kerana itu, penarafan Akaun-Akaun Induk menunjukkan statistik paling adil untuk setiap prestasi Akaun-Akaun Induk.

Anda boleh mencari penarafan penuh akaun-akaun Induk dan juga statistik terperinci mengenai setiap Akaun Induk di dalam trader account.

JawatanNama akaunHarga langgananPengambilan maksimumKeuntungan semasaUmur akaunKecekapan
1Agrotendencias50 USD-597.50 USD1006.78 USD269 day(s) 67.71 %
2ProWaveTrader15 USD-3793.39 USD41228.77 USD454 day(s) 65.65 %
3aBCtrading15 USD-10928.46 EURC185065.72 EURC577 day(s) 28.62 %
4MasterGrid20 USD-7662.28 USDC30793.96 USDC120 day(s) 22.58 %
5ProstoTrader15 USD-192.32 USD310.40 USD174 day(s) 20.03 %
6Fiddler15 USD-918.97 USDC9464.68 USDC472 day(s) 19.05 %
7Super-Engle15 USD-3010.36 USDC15569.45 USDC61 day(s) 17.89 %
8NMSmart15 USD-88468.31 USDC283171.66 USDC387 day(s) 17.41 %
9AlgoTrader20 USD-1200.13 USDC8476.42 USDC17 day(s) 16.04 %
10AlgoTrader220 USD-3803.69 USDC9198.22 USDC17 day(s) 15.07 %
11ST-OK15 USD-11244.00 USDC32899.98 USDC570 day(s) 14.19 %
12Invencible420 USD-642.29 EURC7893.61 EURC391 day(s) 10.68 %
13VLG0215 USD-17322.72 USDC58927.56 USDC566 day(s) 9.73 %
14SimpleAlgotrading20 USD-5146.05 USDC53338.81 USDC120 day(s) 9.58 %
15SimpleAlgotrading220 USD-5056.81 USDC23092.11 USDC120 day(s) 8.79 %
16NinjaTrader33 USD-1057.80 USDC1452.25 USDC151 day(s) 8.24 %
17Issasuke15 USD-1489.67 USDC8200.95 USDC271 day(s) 7.62 %
18KOS15 USD-946.28 USDC4529.80 USDC498 day(s) 7.46 %
19Donnie15 USD-53.62 USD246.76 USD193 day(s) 6.80 %
20Sebastian-FortFS16 USD-3471.36 USDC16414.00 USDC463 day(s) 6.47 %
21BUDriver15 USD-25911.53 USDC186549.68 USDC299 day(s) 6.12 %
22Vendokho15 USD-8683.44 USDC208424.18 USDC426 day(s) 5.52 %
23Diamond15 USD-890.09 USDC18969.97 USDC454 day(s) 5.26 %
24KFXC-ScalpingEA15 USD-313.60 USDC14135.90 USDC68 day(s) 4.56 %
25White15 USD-11813.46 USDC27522.23 USDC446 day(s) 4.34 %
26SvenbobsMPM15 USD-1450.48 EURC17393.51 EURC33 day(s) 3.84 %
27DTPE89 USD-72.22 USD1337.17 USD15 day(s) 3.65 %
28ScalpingM5VeryLowRisk15 USD-1012.25 USDC28377.98 USDC244 day(s) 3.58 %
29EA-PUMA15 USD-19844.40 USDC19350.51 USDC416 day(s) 3.54 %
30MAGMA-215 USD-32007.59 EURC57660.94 EURC550 day(s) 3.37 %
31Siamteam615 USD-6216.31 USDC26872.35 USDC87 day(s) 3.36 %
32BOT15 USD-3700.53 USDC4653.01 USDC10 day(s) 3.24 %
33PriceActionStrategy15 USD-4163.83 USDC48441.33 USDC26 day(s) 2.99 %
34EASedekah1000 USD-18800.00 USDC37679.59 USDC353 day(s) 2.90 %
35Hardcorecent15 USD-12471.63 EURC55810.92 EURC125 day(s) 2.78 %
36BlackStar15 USD-96.66 USD232.72 USD81 day(s) 2.52 %
37GlobalFxSignal-225 USD-78.40 USDC142.40 USDC109 day(s) 2.44 %
38OKEYNA50 USD-67.60 USD104.33 USD124 day(s) 2.42 %
39ViCent15 USD-8.04 USDC6.63 USDC2 day(s) 2.30 %
40GlobalFxSignal25 USD-30.06 USDC59.65 USDC109 day(s) 2.25 %