'PenyalinDagangan' (CopyTrading) adalah perkhidmatan secara automatik menyalin dagangan daripada akaun-akaun 'traders' peneraju yang berjaya. Sistem ini membenarkan untuk menguruskan risiko-risiko kewangan dengan menetapkan ratio salinan berdasarkan margin bebas anda. Untuk membantu anda memilih akaun Induk yang sesuai kami membangunkan senarai mudah penarafan yang menunjukkan keefisyenan setiap akaun.

Faedah-faedah utama 'PenyalinDagangan' (CopyTrading):
Jaminan pengembalian semula di dalam kes ketiadaan 'isyarat-isyarat dagangan'.
Senarai kedudukan akaun-akaun 'master' berdasarkan informasi yang relevan.
Kawalan penuh ke atas dagangan anda.
0.1 saat pelaksanaan salinan

Perkhidmatan (platform) kami adalah bertujuan untuk membantu 'traders' berpengalaman untuk mendapat keuntungan tambahan dengan menjual langganan untuk isyarat-isyarat dagangan daripada akaun-akaun Induk mereka.

about-cpt-step1

Pilih sebuan
akaun Induk

about-cpt-step2

Mendeposit ke dalam
sebuah akaun dagangan

about-cpt-step3

Menyalin dagangan

about-cpt-step4

Membuat keuntungan

Penarafan Akaun-Akaun Induk

Penarafan Akaun-Akaun Induk adalah berdasarkan asas berkenaan bagaimana efektifnya akaun Induk tertentu menguruskan modal yang terlibat di dalam dagangan. Ia bermakna bahawa di sebalik baki akaun Induk tersebut, penarafan berkenaan hanya mempertimbangkan kadar pertumbuhan keuntungan kepada margin yang terlibat di dalam transaksi.

Contoh:

'Trader' A mempunyai $ 1,000 di dalam baki akaun. Beliau menjual 1 lot USDJPY, menggunakan $ 100 untuk dagangan ini.
'Trader' A telah memperoleh $ 200, oleh kerana itu keefisienan beliau adalah 200/100 * 100% = 200%
'Trader' B juga mempunyai $ 1,000 di dalam baki dagangan. Beliau menjual 5 lot USDJPY. Margin untuk dagangan ini adalah $ 500. 'Trader' B memperoleh $ 500, oleh itu keefisienan beliau adalah 500/500 * 100% = 100%. '
'Trader' B menunjukkan keefisienan lebih rendah kepada jumlah dana yang terlibat di dalam dagangan, oleh itu posisi beliau di dalam penarafan tersebut adalah lebih rendah daripada posisi 'Trader' A..

Oleh kerana itu, penarafan Akaun-Akaun Induk menunjukkan statistik paling adil untuk setiap prestasi Akaun-Akaun Induk.

Anda boleh mencari penarafan penuh akaun-akaun Induk dan juga statistik terperinci mengenai setiap Akaun Induk di dalam trader account.

PositionAccount nameSubscription priceMax drawdownCurrent profitAccount ageEfficiency
1ProWaveTrader15 USD-3793.39 USD35851.81 USD385 day(s) 52.02 %
2aBCtrading15 USD-10928.46 EURC134362.80 EURC508 day(s) 35.09 %
3MasterGrid20 USD-7662.28 USDC20182.61 USDC51 day(s) 24.21 %
4Agrotendencias50 USD-597.50 USD1768.67 USD200 day(s) 23.65 %
5raketa20 USD-124.20 USDC2091.07 USDC21 day(s) 21.63 %
6Fiddler15 USD-918.97 USDC8320.76 USDC403 day(s) 20.41 %
7Profit-X2815 USD-9249.52 USDC15218.01 USDC43 day(s) 18.27 %
8NMSmart15 USD-88468.31 USDC252193.50 USDC318 day(s) 17.14 %
9OKEYNA50 USD-19.60 USD143.12 USD55 day(s) 16.22 %
10Brazil-System15 USD-130.24 USDC1241.19 USDC26 day(s) 13.20 %
11ST-OK15 USD-6960.00 USDC28315.19 USDC501 day(s) 13.10 %
12SimpleAlgotrading20 USD-1236.15 USDC23391.76 USDC51 day(s) 13.01 %
13SimpleAlgotrading220 USD-543.58 USDC10833.20 USDC51 day(s) 12.68 %
14Minion15 USD-3.33 USD27.95 USD10 day(s) 11.96 %
15Murtas20215 USD-1223.61 EURC5471.49 EURC32 day(s) 11.79 %
16GALACTICOS15 USD-198.10 EURC2630.45 EURC20 day(s) 11.49 %
17Sure-Profitable20 USD-991.70 USDC15339.13 USDC32 day(s) 10.99 %
18Invencible420 USD-555.12 EURC6962.14 EURC322 day(s) 10.74 %
19KOS15 USD-859.43 USDC15426.21 USDC429 day(s) 10.63 %
20NinjaTrader33 USD-1057.80 USDC1345.65 USDC82 day(s) 10.16 %
21VLG0215 USD-4329.60 USDC54722.70 USDC497 day(s) 10.05 %
22Issasuke15 USD-1489.67 USDC6899.89 USDC202 day(s) 10.05 %
23Sama-sama-Naik15 USD-443.13 USDC4177.71 USDC74 day(s) 10.03 %
24TakeProfit15 USD-148.11 USDC1693.01 USDC124 day(s) 9.27 %
25White15 USD-11813.46 USDC26141.66 USDC377 day(s) 8.18 %
26Murtas20115 USD-1327.85 EURC6427.25 EURC32 day(s) 8.17 %
27Hardcorecent15 USD-12471.63 EURC29535.71 EURC56 day(s) 7.64 %
28JustAccount15 USD-543.36 USDC4242.41 USDC81 day(s) 7.61 %
29Sebastian-FortFS16 USD-3471.36 USDC15691.69 USDC394 day(s) 7.60 %
30USA22 USD-743.58 USDC347.21 USDC75 day(s) 7.01 %
31BUDriver15 USD-25911.53 USDC151783.73 USDC230 day(s) 6.61 %
32solar15 USD-24078.46 USDC151459.66 USDC263 day(s) 6.33 %
33Murtas15 USD-1256.26 EURC4997.58 EURC41 day(s) 6.21 %
34AlfaTrade15 USD-4149.52 USDC15678.96 USDC208 day(s) 5.47 %
35Vendokho15 USD-8683.44 USDC169562.41 USDC357 day(s) 5.04 %
36MagnetUSD15 USD-128.00 USD320.60 USD121 day(s) 5.03 %
37MAGMA-215 USD-32007.59 EURC56796.45 EURC481 day(s) 5.00 %
38SerKram30 USD-11476.02 USDC36210.19 USDC22 day(s) 4.92 %
39Deafx15 USD-187.00 USD282.78 USD320 day(s) 4.77 %
40SKasih30 USD-8.05 USD7.04 USD0 day(s) 4.59 %