Perihal DaganganSalinan

'PenyalinDagangan' (CopyTrading) adalah perkhidmatan secara automatik menyalin dagangan daripada akaun-akaun 'traders' peneraju yang berjaya. Sistem ini membenarkan untuk menguruskan risiko-risiko kewangan dengan menetapkan ratio salinan berdasarkan margin bebas anda. Untuk membantu anda memilih akaun Induk yang sesuai kami membangunkan senarai mudah penarafan yang menunjukkan keefisyenan setiap akaun.

Faedah-faedah utama 'PenyalinDagangan' (CopyTrading):
Jaminan pengembalian semula di dalam kes ketiadaan 'isyarat-isyarat dagangan'.
Senarai kedudukan akaun-akaun 'master' berdasarkan informasi yang relevan.
Kawalan penuh ke atas dagangan anda.
0.1 saat pelaksanaan salinan

Perkhidmatan (platform) kami adalah bertujuan untuk membantu 'traders' berpengalaman untuk mendapat keuntungan tambahan dengan menjual langganan untuk isyarat-isyarat dagangan daripada akaun-akaun Induk mereka.

about-cpt-step1

Pilih sebuan
akaun Induk

about-cpt-step2

Mendeposit ke dalam
sebuah akaun dagangan

about-cpt-step3

Menyalin dagangan

about-cpt-step4

Membuat keuntungan

Penarafan Akaun-Akaun Induk

Penarafan Akaun-Akaun Induk adalah berdasarkan asas berkenaan bagaimana efektifnya akaun Induk tertentu menguruskan modal yang terlibat di dalam dagangan. Ia bermakna bahawa di sebalik baki akaun Induk tersebut, penarafan berkenaan hanya mempertimbangkan kadar pertumbuhan keuntungan kepada margin yang terlibat di dalam transaksi.

'Trader' A mempunyai $ 1,000 di dalam baki akaun. Beliau menjual 1 lot USDJPY, menggunakan $ 100 untuk dagangan ini.
'Trader' A telah memperoleh $ 200, oleh kerana itu keefisienan beliau adalah 200/100 * 100% = 200%
'Trader' B juga mempunyai $ 1,000 di dalam baki dagangan. Beliau menjual 5 lot USDJPY. Margin untuk dagangan ini adalah $ 500. 'Trader' B memperoleh $ 500, oleh itu keefisienan beliau adalah 500/500 * 100% = 100%. '
'Trader' B menunjukkan keefisienan lebih rendah kepada jumlah dana yang terlibat di dalam dagangan, oleh itu posisi beliau di dalam penarafan tersebut adalah lebih rendah daripada posisi 'Trader' A..

Oleh kerana itu, penarafan Akaun-Akaun Induk menunjukkan statistik paling adil untuk setiap prestasi Akaun-Akaun Induk.

Anda boleh mencari penarafan penuh akaun-akaun Induk dan juga statistik terperinci mengenai setiap Akaun Induk di dalam trader account.

JawatanNama akaunHarga langgananPengambilan maksimumKeuntungan semasaUmur akaunKecekapan
1AsalBiruCabut290 USD-1638.00 USDC4461.07 USDC812 day(s) 73.21 %
249delta215 USD-1307.82 EURC48850.07 EURC213 day(s) 26.86 %
349delta115 USD-1274.50 EURC53685.47 EURC213 day(s) 24.43 %
4Golden15 USD-1933.75 USDC22386.98 USDC102 day(s) 18.94 %
5Muhasa15 USD-208.95 USD325.87 USD406 day(s) 5.30 %
6MeuInvestimentoBR20 USD-240.12 USDC1545.73 USDC8 day(s) 2.00 %
7FlexPower15 USD-1698.00 USDC15369.05 USDC321 day(s) 1.05 %
8Number115 USD-1723.03 USDC13504.71 USDC199 day(s) 0.96 %
9SpeedInCents15 USD-6321.84 USDC618.42 USDC699 day(s) -0.18 %
10RSGrid15 USD-1336.24 USDC6939.76 USDC183 day(s) -0.22 %
11Merchant-FX15 USD-11150.00 USDC-99206.79 USDC873 day(s) -1.88 %
12Prosperity15 USD-11289.60 USDC29366.15 USDC396 day(s) -2.23 %
13BUDriver15 USD-73383.80 USDC290980.39 USDC1477 day(s) -2.44 %
14Martingeyl-trading-sys15 USD-11308.70 USDC-36579.16 USDC956 day(s) -3.21 %
15JardoTrader15 USD-30060.03 USDC-86454.22 USDC324 day(s) -3.48 %
16PaUL50 USD-4.47 USD-161.82 USD394 day(s) -3.79 %
17Wall-street15 USD-59486.60 USDC-26799.78 USDC1730 day(s) -4.04 %
18TheUltimateTrader20 USD-9441.00 USD-1359.21 USD1518 day(s) -4.67 %
19Robotica115 USD-302.04 USD237.63 USD162 day(s) -4.84 %
20NMSmart15 USD-88468.31 USDC-114207.55 USDC1564 day(s) -4.87 %
21LolloFX15 USD-1464.00 USDC-6599.84 USDC656 day(s) -5.24 %
22Damani30 USD-4577.10 USDC-40798.42 USDC117 day(s) -5.35 %
23Steady15 USD-8823.00 USDC-16631.44 USDC1700 day(s) -5.79 %
24Dyanamic15 USD-3778.56 USDC-11085.37 USDC182 day(s) -6.40 %
25V1290 USD-29236.92 EURC-175509.58 EURC365 day(s) -9.17 %
26AkunCopySatu16 USD-5.04 USDC0.00 USDC0 day(s) -11.91 %
27Habit15 USD-300.65 EUR1763.15 EUR780 day(s) -13.50 %
28Kdeen-Network-low-risk20 USD-45892.80 USDC-161553.09 USDC1511 day(s) -14.48 %
29LukyPips70 USD-1759.20 USDC-15691.63 USDC1442 day(s) -14.74 %
30DoublePingPong34 USD-1094.40 USDC-10149.83 USDC140 day(s) -15.29 %
31B251982m20 USD-11353.80 USDC4120.45 USDC959 day(s) -15.37 %
32Auto-tride15 USD-41494.91 USDC-201427.43 USDC154 day(s) -15.38 %
33Forexjoe20 USD-573.00 USDC-2360.70 USDC1171 day(s) -18.05 %
34Soltanforex150 USD-44.90 USD95.60 USD51 day(s) -44.57 %