Perihal DaganganSalinan

'PenyalinDagangan' (CopyTrading) adalah perkhidmatan secara automatik menyalin dagangan daripada akaun-akaun 'traders' peneraju yang berjaya. Sistem ini membenarkan untuk menguruskan risiko-risiko kewangan dengan menetapkan ratio salinan berdasarkan margin bebas anda. Untuk membantu anda memilih akaun Induk yang sesuai kami membangunkan senarai mudah penarafan yang menunjukkan keefisyenan setiap akaun.

Faedah-faedah utama 'PenyalinDagangan' (CopyTrading):
Jaminan pengembalian semula di dalam kes ketiadaan 'isyarat-isyarat dagangan'.
Senarai kedudukan akaun-akaun 'master' berdasarkan informasi yang relevan.
Kawalan penuh ke atas dagangan anda.
0.1 saat pelaksanaan salinan

Perkhidmatan (platform) kami adalah bertujuan untuk membantu 'traders' berpengalaman untuk mendapat keuntungan tambahan dengan menjual langganan untuk isyarat-isyarat dagangan daripada akaun-akaun Induk mereka.

about-cpt-step1

Pilih sebuan
akaun Induk

about-cpt-step2

Mendeposit ke dalam
sebuah akaun dagangan

about-cpt-step3

Menyalin dagangan

about-cpt-step4

Membuat keuntungan

Penarafan Akaun-Akaun Induk

Penarafan Akaun-Akaun Induk adalah berdasarkan asas berkenaan bagaimana efektifnya akaun Induk tertentu menguruskan modal yang terlibat di dalam dagangan. Ia bermakna bahawa di sebalik baki akaun Induk tersebut, penarafan berkenaan hanya mempertimbangkan kadar pertumbuhan keuntungan kepada margin yang terlibat di dalam transaksi.

'Trader' A mempunyai $ 1,000 di dalam baki akaun. Beliau menjual 1 lot USDJPY, menggunakan $ 100 untuk dagangan ini.
'Trader' A telah memperoleh $ 200, oleh kerana itu keefisienan beliau adalah 200/100 * 100% = 200%
'Trader' B juga mempunyai $ 1,000 di dalam baki dagangan. Beliau menjual 5 lot USDJPY. Margin untuk dagangan ini adalah $ 500. 'Trader' B memperoleh $ 500, oleh itu keefisienan beliau adalah 500/500 * 100% = 100%. '
'Trader' B menunjukkan keefisienan lebih rendah kepada jumlah dana yang terlibat di dalam dagangan, oleh itu posisi beliau di dalam penarafan tersebut adalah lebih rendah daripada posisi 'Trader' A..

Oleh kerana itu, penarafan Akaun-Akaun Induk menunjukkan statistik paling adil untuk setiap prestasi Akaun-Akaun Induk.

Anda boleh mencari penarafan penuh akaun-akaun Induk dan juga statistik terperinci mengenai setiap Akaun Induk di dalam trader account.

JawatanNama akaunHarga langgananPengambilan maksimumKeuntungan semasaUmur akaunKecekapan
1AsalBiruCabut290 USD-1638.00 USDC4470.31 USDC1022 day(s) 78.27 %
249delta215 USD-1307.82 EURC49053.69 EURC424 day(s) 24.62 %
349delta115 USD-1274.50 EURC53888.71 EURC424 day(s) 22.48 %
4Golden15 USD-1933.75 USDC22386.98 USDC312 day(s) 18.94 %
5Muhasa15 USD-208.95 USD377.85 USD617 day(s) 5.90 %
6MeuInvestimentoBR20 USD-278.93 USDC3328.92 USDC218 day(s) 2.93 %
7AkunCopySatu16 USD-115.80 USDC294.19 USDC210 day(s) 2.73 %
8Number115 USD-1723.03 USDC20070.92 USDC410 day(s) 1.59 %
9FlexPower15 USD-1698.00 USDC17977.65 USDC532 day(s) 1.20 %
10Masturbator15 USD-113.47 EURC2714.32 EURC220 day(s) 1.11 %
11RSGrid15 USD-1336.24 USDC6409.54 USDC393 day(s) 0.51 %
12SpeedInCents15 USD-6321.84 USDC652.69 USDC910 day(s) -0.02 %
13Prosperity15 USD-11503.28 USDC28569.41 USDC606 day(s) -0.62 %
14BUDriver15 USD-73383.80 USDC293518.70 USDC1687 day(s) -1.60 %
15Merchant-FX15 USD-11150.00 USDC-99207.45 USDC1084 day(s) -1.88 %
16Martingeyl-trading-sys15 USD-11308.70 USDC-51979.36 USDC1167 day(s) -2.90 %
17JardoTrader15 USD-30060.03 USDC-85605.84 USDC534 day(s) -3.37 %
18Mega15 USD-1073.28 USDC-4642.30 USDC1169 day(s) -3.57 %
19PaUL50 USD-4.47 USD-177.86 USD604 day(s) -4.01 %
20Robotica115 USD-456.12 USD237.63 USD373 day(s) -4.17 %
21Dyanamic15 USD-3778.56 USDC-9879.59 USDC393 day(s) -4.34 %
22TheUltimateTrader20 USD-9441.00 USD-1339.21 USD1728 day(s) -4.79 %
23NMSmart15 USD-88468.31 USDC-114080.10 USDC1775 day(s) -4.88 %
24LolloFX15 USD-1464.00 USDC-6632.32 USDC867 day(s) -5.63 %
25Steady15 USD-8823.00 USDC-16586.85 USDC1911 day(s) -6.04 %
26MERIDIANFX45 USD-61.71 USD-370.16 USD373 day(s) -6.05 %
27ROBOTCADCHF100 USD-2237.07 USD-1712.41 USD414 day(s) -7.81 %
28V1290 USD-29236.92 EURC-175442.73 EURC576 day(s) -9.17 %
29Habit15 USD-300.65 EUR1249.63 EUR991 day(s) -10.70 %
30Soltanforex150 USD-53.40 USD130.50 USD261 day(s) -14.36 %
31Kdeen-Network-low-risk20 USD-45892.80 USDC-161553.09 USDC1722 day(s) -14.48 %
32DoublePingPong34 USD-1094.40 USDC-10431.34 USDC351 day(s) -15.47 %
33LukyPips70 USD-1759.20 USDC-15691.63 USDC1653 day(s) -15.52 %
34Forexjoe20 USD-573.00 USDC-2360.70 USDC1382 day(s) -18.10 %
35B251982m20 USD-11353.80 USDC4120.45 USDC1170 day(s) -19.55 %