Perihal DaganganSalinan

'PenyalinDagangan' (CopyTrading) adalah perkhidmatan secara automatik menyalin dagangan daripada akaun-akaun 'traders' peneraju yang berjaya. Sistem ini membenarkan untuk menguruskan risiko-risiko kewangan dengan menetapkan ratio salinan berdasarkan margin bebas anda. Untuk membantu anda memilih akaun Induk yang sesuai kami membangunkan senarai mudah penarafan yang menunjukkan keefisyenan setiap akaun.

Faedah-faedah utama 'PenyalinDagangan' (CopyTrading):
Jaminan pengembalian semula di dalam kes ketiadaan 'isyarat-isyarat dagangan'.
Senarai kedudukan akaun-akaun 'master' berdasarkan informasi yang relevan.
Kawalan penuh ke atas dagangan anda.
0.1 saat pelaksanaan salinan

Perkhidmatan (platform) kami adalah bertujuan untuk membantu 'traders' berpengalaman untuk mendapat keuntungan tambahan dengan menjual langganan untuk isyarat-isyarat dagangan daripada akaun-akaun Induk mereka.

about-cpt-step1

Pilih sebuan
akaun Induk

about-cpt-step2

Mendeposit ke dalam
sebuah akaun dagangan

about-cpt-step3

Menyalin dagangan

about-cpt-step4

Membuat keuntungan

Penarafan Akaun-Akaun Induk

Penarafan Akaun-Akaun Induk adalah berdasarkan asas berkenaan bagaimana efektifnya akaun Induk tertentu menguruskan modal yang terlibat di dalam dagangan. Ia bermakna bahawa di sebalik baki akaun Induk tersebut, penarafan berkenaan hanya mempertimbangkan kadar pertumbuhan keuntungan kepada margin yang terlibat di dalam transaksi.

'Trader' A mempunyai $ 1,000 di dalam baki akaun. Beliau menjual 1 lot USDJPY, menggunakan $ 100 untuk dagangan ini.
'Trader' A telah memperoleh $ 200, oleh kerana itu keefisienan beliau adalah 200/100 * 100% = 200%
'Trader' B juga mempunyai $ 1,000 di dalam baki dagangan. Beliau menjual 5 lot USDJPY. Margin untuk dagangan ini adalah $ 500. 'Trader' B memperoleh $ 500, oleh itu keefisienan beliau adalah 500/500 * 100% = 100%. '
'Trader' B menunjukkan keefisienan lebih rendah kepada jumlah dana yang terlibat di dalam dagangan, oleh itu posisi beliau di dalam penarafan tersebut adalah lebih rendah daripada posisi 'Trader' A..

Oleh kerana itu, penarafan Akaun-Akaun Induk menunjukkan statistik paling adil untuk setiap prestasi Akaun-Akaun Induk.

Anda boleh mencari penarafan penuh akaun-akaun Induk dan juga statistik terperinci mengenai setiap Akaun Induk di dalam trader account.

JawatanNama akaunHarga langgananPengambilan maksimumKeuntungan semasaUmur akaunKecekapan
1AsalBiruCabut290 USD-1638.00 USDC4294.15 USDC697 day(s) 60.08 %
2Muhasa15 USD-187.74 USD1164.49 USD292 day(s) 18.44 %
3Schmutz50 USD-61.35 EURC1724.52 EURC19 day(s) 16.73 %
449delta215 USD-749.81 EURC18441.07 EURC99 day(s) 14.51 %
5MrPostman415 USD-197.62 USDC2250.68 USDC5 day(s) 13.08 %
649delta115 USD-916.44 EURC21138.53 EURC99 day(s) 12.72 %
7Robotica115 USD-21.14 USD75.98 USD48 day(s) 9.66 %
8MrPostman215 USD-205.41 USDC856.85 USDC9 day(s) 8.25 %
9GridTrader215 USD-69944.80 USDC164807.78 USDC254 day(s) 6.60 %
10Habit15 USD-300.65 EUR1864.65 EUR666 day(s) 6.43 %
11Damanidino30 USD-4.67 USD12.01 USD3 day(s) 3.73 %
12MrPostman15 USD-145.00 USDC617.69 USDC11 day(s) 2.78 %
13Saudagarfx115 USD-4401.30 USDC4538.17 USDC64 day(s) 2.46 %
14Number115 USD-1385.10 USDC11320.68 USDC85 day(s) 2.41 %
15One6715 USD-217.71 USDC1170.90 USDC8 day(s) 2.41 %
16AgentFX20 USD-5088.38 USDC61945.32 USDC252 day(s) 2.16 %
17BollingerReverse-JPY15 USD-4669.37 USDC66350.84 USDC1635 day(s) 1.89 %
18LukyPips70 USD-1759.20 USDC6302.83 USDC1328 day(s) 1.36 %
19RSGrid15 USD-267.42 USDC3587.81 USDC68 day(s) 1.20 %
20FlexPower15 USD-751.40 USDC4751.57 USDC207 day(s) 1.04 %
21Damani30 USD-111.45 USDC376.40 USDC3 day(s) 0.63 %
22TC-Bot15 USD-62785.52 USDC27822.26 USDC311 day(s) 0.23 %
23MrPostman315 USD-178.40 USDC203.04 USDC5 day(s) 0.09 %
24HighRiskProfitmachine77 USD-1832.39 EURC-481.38 EURC885 day(s) -0.14 %
25SpeedInCents15 USD-6321.84 USDC-2998.90 USDC585 day(s) -0.72 %
26BenFxCT15 USD-19.80 USD-4.50 USD54 day(s) -0.94 %
27BUDriver15 USD-73383.80 USDC286543.74 USDC1362 day(s) -1.70 %
28Merchant-FX15 USD-11150.00 USDC-90570.22 USDC759 day(s) -1.75 %
29aksesFS30 USD-11000.00 USDC-199611.71 USDC632 day(s) -1.77 %
30MrPostman515 USD-76.02 USDC216.36 USDC4 day(s) -1.78 %
31MultiProfit15 USD-210.33 USD-459.17 USD842 day(s) -1.81 %
32Martingeyl-trading-sys15 USD-11308.70 USDC-21261.26 USDC842 day(s) -2.11 %
33Blue-Pips-Empire20 USD-2553.60 USDC-2831.83 USDC689 day(s) -2.27 %
34ProtocolImpactMulti30 USD-4008.72 EURC-13539.44 EURC232 day(s) -2.31 %
35Auto-tride15 USD-4651.20 USDC27440.90 USDC40 day(s) -2.64 %
36Prosperity15 USD-11289.60 USDC26936.01 USDC282 day(s) -3.27 %
37BollingerReverse15 USD-4747.71 USDC-51893.38 USDC1636 day(s) -3.85 %
38Wall-street15 USD-59486.60 USDC-23699.78 USDC1616 day(s) -4.00 %
39NMSmart15 USD-88468.31 USDC-114444.71 USDC1450 day(s) -4.85 %
40TheUltimateTrader20 USD-9441.00 USD-1423.23 USD1404 day(s) -5.12 %