Perihal DaganganSalinan

'PenyalinDagangan' (CopyTrading) adalah perkhidmatan secara automatik menyalin dagangan daripada akaun-akaun 'traders' peneraju yang berjaya. Sistem ini membenarkan untuk menguruskan risiko-risiko kewangan dengan menetapkan ratio salinan berdasarkan margin bebas anda. Untuk membantu anda memilih akaun Induk yang sesuai kami membangunkan senarai mudah penarafan yang menunjukkan keefisyenan setiap akaun.

Faedah-faedah utama 'PenyalinDagangan' (CopyTrading):
Jaminan pengembalian semula di dalam kes ketiadaan 'isyarat-isyarat dagangan'.
Senarai kedudukan akaun-akaun 'master' berdasarkan informasi yang relevan.
Kawalan penuh ke atas dagangan anda.
0.1 saat pelaksanaan salinan

Perkhidmatan (platform) kami adalah bertujuan untuk membantu 'traders' berpengalaman untuk mendapat keuntungan tambahan dengan menjual langganan untuk isyarat-isyarat dagangan daripada akaun-akaun Induk mereka.

about-cpt-step1

Pilih sebuan
akaun Induk

about-cpt-step2

Mendeposit ke dalam
sebuah akaun dagangan

about-cpt-step3

Menyalin dagangan

about-cpt-step4

Membuat keuntungan

Penarafan Akaun-Akaun Induk

Penarafan Akaun-Akaun Induk adalah berdasarkan asas berkenaan bagaimana efektifnya akaun Induk tertentu menguruskan modal yang terlibat di dalam dagangan. Ia bermakna bahawa di sebalik baki akaun Induk tersebut, penarafan berkenaan hanya mempertimbangkan kadar pertumbuhan keuntungan kepada margin yang terlibat di dalam transaksi.

'Trader' A mempunyai $ 1,000 di dalam baki akaun. Beliau menjual 1 lot USDJPY, menggunakan $ 100 untuk dagangan ini.
'Trader' A telah memperoleh $ 200, oleh kerana itu keefisienan beliau adalah 200/100 * 100% = 200%
'Trader' B juga mempunyai $ 1,000 di dalam baki dagangan. Beliau menjual 5 lot USDJPY. Margin untuk dagangan ini adalah $ 500. 'Trader' B memperoleh $ 500, oleh itu keefisienan beliau adalah 500/500 * 100% = 100%. '
'Trader' B menunjukkan keefisienan lebih rendah kepada jumlah dana yang terlibat di dalam dagangan, oleh itu posisi beliau di dalam penarafan tersebut adalah lebih rendah daripada posisi 'Trader' A..

Oleh kerana itu, penarafan Akaun-Akaun Induk menunjukkan statistik paling adil untuk setiap prestasi Akaun-Akaun Induk.

Anda boleh mencari penarafan penuh akaun-akaun Induk dan juga statistik terperinci mengenai setiap Akaun Induk di dalam trader account.

JawatanNama akaunHarga langgananPengambilan maksimumKeuntungan semasaUmur akaunKecekapan
1AsalBiruCabut290 USD-1638.00 USDC2948.83 USDC503 day(s) 49.25 %
2Rincewind15 USD-22705.65 USDC578001.52 USDC105 day(s) 43.59 %
3Antigrid15 USD-3724.20 EUR22954.24 EUR1158 day(s) 21.86 %
4Muhasa15 USD-48.08 USD110.97 USD98 day(s) 21.49 %
5GridTrader215 USD-8117.60 USDC51635.76 USDC59 day(s) 12.29 %
6Habit15 USD-300.65 EUR911.45 EUR472 day(s) 9.17 %
7MMD15 USD-1229.20 USDC2566.34 USDC411 day(s) 7.11 %
8AgentFX20 USD-4442.00 USDC12189.03 USDC57 day(s) 6.22 %
9JardoTrader15 USD-71.24 USDC787.35 USDC15 day(s) 4.41 %
10FRODOHOBBIT15 USD-7844.42 USDC47900.82 USDC795 day(s) 3.97 %
11ProtocolImpactMulti30 USD-1294.17 EURC3541.15 EURC38 day(s) 3.90 %
12LukyPips70 USD-1759.20 USDC3268.40 USDC1134 day(s) 3.62 %
13QUICK-INCOME25 USD-1381.73 USDC4256.68 USDC603 day(s) 3.49 %
14Nazirul15 USD-6100.00 USDC9978.05 USDC27 day(s) 3.41 %
15qw115 USD-25897.33 USDC8501.10 USDC25 day(s) 3.21 %
16BUDriver15 USD-73383.80 USDC285501.03 USDC1168 day(s) 2.75 %
17GridTrader315 USD-5981.30 USDC7049.58 USDC45 day(s) 2.49 %
18FlexPower15 USD-667.32 USDC1119.92 USDC13 day(s) 2.44 %
19BollingerReverse-JPY15 USD-4669.37 USDC34888.41 USDC1441 day(s) 2.26 %
20Invencible20 USD-31193.08 EURC43924.24 EURC1346 day(s) 1.60 %
21TC-Bot15 USD-10823.65 USDC5999.90 USDC117 day(s) 0.90 %
22TheRoboticTrader-HFT215 USD-90.11 USD936.34 USD189 day(s) 0.89 %
23Rasheeth15 USD-189.98 USDC878.21 USDC12 day(s) 0.88 %
24HighRiskProfitmachine77 USD-1832.39 EURC2523.24 EURC690 day(s) 0.70 %
25MegaProfit-0415 USD-1703.63 USDC950.68 USDC780 day(s) 0.61 %
26MultiProfit15 USD-210.33 USD-90.62 USD648 day(s) -0.37 %
27Merchant-FX15 USD-11150.00 USDC-30067.31 USDC565 day(s) -0.74 %
28EuroWin15 USD-1422.27 EURC-9867.53 EURC674 day(s) -1.09 %
29pilot-trader15 USD-5490.72 USDC2255.74 USDC747 day(s) -1.28 %
30DTPE89 USD-368.00 USD-7221.06 USD884 day(s) -1.50 %
31CarloDrum15 USD-117.80 EUR-1195.84 EUR574 day(s) -1.56 %
32aksesFS30 USD-11000.00 USDC-182234.99 USDC437 day(s) -1.63 %
33Fix8915 USD-1090.00 USDC-1402.43 USDC20 day(s) -1.63 %
34Brazil-System15 USD-1339.80 USDC-3012.33 USDC964 day(s) -2.15 %
35Prosperity15 USD-5424.80 USDC9351.78 USDC87 day(s) -2.27 %
36Gold-men15 USD-1055760.00 USDC664149.93 USDC305 day(s) -2.81 %
37BollingerReverse15 USD-4747.71 USDC-85250.19 USDC1442 day(s) -3.67 %
38Wall-street15 USD-59486.60 USDC-25300.68 USDC1422 day(s) -4.06 %
39LolloFX15 USD-1464.00 USDC-3742.28 USDC348 day(s) -4.41 %
40TheUltimateTrader20 USD-9441.00 USD-1453.92 USD1209 day(s) -5.20 %