Expiration history and rules for CFD futures

Perkhidmatan informatif paras tinggi yang disediakan oleh syarikat adalah keutamaan tertinggi FortFS. Sifat penting CFD adalah adanya tarikh luput untuk setiap kontrak kumpulan tersebut.

Tarikh luput adalah tarikh tutup transaksi dagangan atau hari bila kesahihan kontrak luput.

Menghampiri tarikh luput mod “Baca sahaja” yang ditetapkan untuk kontrak, kesemua posisi-posisi yang ditempatkan sebelumnya pada harga pasaran terakhir (Bidaan - untuk pesanan-pesanan belian, Pertanyaan - untuk pesanan-pesanan jualan) dan kesemua pesanan-pesanan belum selesai dan juga kontrak akan dikeluarkan daripada terminal dagangan.

Lebih hampir kepada tarikh luput kontrak adalah paling berkemungkinan bahawa kecairan yang rendah dan pergerakan turun-naik tinggi adalah boleh berlaku. Lebih-lebih lagi terjadinya jurang harga adalah berkemungkinan. Disebabkan ini adalah perlu untuk memberikan perhatian kepada set fakta seperti itu semasa pengiraan risiko yang berpotensi dan berdasarkan prinsip-prinsip pengurusan risiko secara am.

*Berikan perhatian anda bahawa dagangan hari tamat tempoh terakhir berakhir separuh daripada hari tersebut.

CFD CURRENCIES
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
6A 16 15 14
6B 16 15 14
6C 17 16 15
6E 16 15 14
6N 16 15 14
6R 15 18 16 15 15 15 15 17 15
6S 16 15 14
DX 16 15 14
RF 16 15 14
RP 16 15 14
RY 16 15 14
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
BRN 31 28 31 30 29 30 31
CL 21 20 20 21 19 22 21 20
HO 31 28 31 30 29 30 31 31
NG 29 26 27 28 27 26 29 27
QM 17 19 19 20 18 19 20 19
WTI 17 19 19 20 18 19 20 19
XRB 31 28 31 30 29 30 31 31
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
CC 16 13 16 15
C 16 13 16 15
CT 09 06 09
JO 10 11 08 13 10
KC 19 18 21 18
LBS 15 13 15 15 15
SB 28 30 30
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
ER2 20 19 18
ES 20 19 18
FCE 20 19 18
FDAX 20 19 18
FESX 20 19 18
FSMI 20 19 18
HSI 29 26
MC 20 19 18
NKD 12 11 10
NQ 20 19 18
YM 20 19 18
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
FGBL 06 08 08
FGBM 06 08 08
FGBS 06 08 08
GE 16 15 14
ZB 20 19 21
ZN 20 19 21
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
GC 26 28 26 27
HG 29 26 27 28 27 26 29 27 28
PA 27 26 28
PL 29 28 29
SI 29 27 27 29 28
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
GF 30 26 30 21 27 24
HE 14 15 14 12 15 14
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
ZC 13 14 14 14
ZL 14 13 14 14 14 14
ZM 14 13 14 14 14 14
ZO 13 14 14 14
ZS 14 13 14 14 14 14
ZW 13 14 14 14