Expiration history and rules for CFD futures

Perkhidmatan informatif paras tinggi yang disediakan oleh syarikat adalah keutamaan tertinggi FortFS. Sifat penting CFD adalah adanya tarikh luput untuk setiap kontrak kumpulan tersebut.

Tarikh luput adalah tarikh tutup transaksi dagangan atau hari bila kesahihan kontrak luput.

Menghampiri tarikh luput mod “Baca sahaja” yang ditetapkan untuk kontrak, kesemua posisi-posisi yang ditempatkan sebelumnya pada harga pasaran terakhir (Bidaan - untuk pesanan-pesanan belian, Pertanyaan - untuk pesanan-pesanan jualan) dan kesemua pesanan-pesanan belum selesai dan juga kontrak akan dikeluarkan daripada terminal dagangan.

Lebih hampir kepada tarikh luput kontrak adalah paling berkemungkinan bahawa kecairan yang rendah dan pergerakan turun-naik tinggi adalah boleh berlaku. Lebih-lebih lagi terjadinya jurang harga adalah berkemungkinan. Disebabkan ini adalah perlu untuk memberikan perhatian kepada set fakta seperti itu semasa pengiraan risiko yang berpotensi dan berdasarkan prinsip-prinsip pengurusan risiko secara am.

*Berikan perhatian anda bahawa dagangan hari tamat tempoh terakhir berakhir separuh daripada hari tersebut.

CFD CURRENCIES
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
6A 18 17 16 16
6B 18 17 16 16
6C 19 18 17 17
6E 18 17 16 16
6N 18 17 16 16
6R 15 15 15 15 15 17 15 15 16 15 15 16
6S 18 17 16 16
DX 18 17 16 16
RF 18 17 16 16
RP 18 17 16 16
RY 18 17 16 16
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
BRN 31 28 29 30 31 28 31 30 30 31 29
CL 22 20 20 22 21 20 22 20 20 22 20 19
HO 31 28 29 30 31 28 31 30 30 31 29
NG 29 26 27 26 29 26 29 28 26 29 26 27
QM 18 19 19 18 20 19 19 19 19 21 18 18
WTI 18 19 19 18 20 19 19 19 19 21 15 18
XRB 31 28 29 30 31 28 31 30 30 31 29
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
CC 14 15 16 13 13
C 14 15 16 13 13
CT 03 0710 06
JO 19 15 05 0708
KC 19 20 19 18 18
LBS 15 15 15 15 13 15
SB 28 30 28 30
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
ER2 15 21 20 20
ES 15 21 20 20
FCE 15 21 20 20
FDAX 15 21 20 20
FESX 15 21 20 20
FSMI 15 21 20 20
HSI 29 26 27 26 29 26 29 28 26 29 27 27
MC 15 20 20
NKD 12 12
NQ 15 21 20 20
YM 15 21 20 20
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
FGBL 06 03 06 06
FGBM 06 03 06 06
FGBS 06 03 06 06
GE 18 17 15 16 16
ZB 20 19 19 19
ZN 20 19 19 19
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
GC 26 26 26 28 29 27
HG 29 26 27 26 29 26 29 28 26 29 26 27
PA 27 26 26 27
PL 29 26 29 29
SI 29 27 29 29 26 27
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
GF 31 28 18 23 29 26 31 21
HE 04 14 14 14 15 14 14 13
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
NI 10
Simbol Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
ZC 14 14 13 13 13
ZL 14 14 14 12 14 13 14 13
ZM 14 14 14 12 14 13 14 13
ZO 14 14 12 13 13
ZR 14 14
ZS 14 14 14 12 14 13 14
ZW 14 14 12 13 13