CQG Web-Trader

CQG Web-Trader

'CQG Web Trader'- ini adalah platform yang membenarkan 'traders' untuk mendapat akses segera pada kesemua pasaran dan bursa bersepadu.