Fort Financial Services sangat komited dalam memastikan setiap peniaga boleh bekerja secara produktif bersama-sama syarikat ini; dan hasil yang diperoleh juga sangat memberangsangkan dan di luar jangkaan kami!

Dengan sistem bonus deposit kami yang canggih, anda boleh meningkatkan jumlah deposit anda sehingga 50% pada bila-bila masa! Telah diakui, bahawa sekiranya lebih banyak dana awal yang didepositkan ke dalam akaun anda, lebih banyak keuntungan yang anda bakal perolehi melalui perdagangan ini!

Bagi mendapatkan bonus berkenaan, anda perlu pergi ke "Bilik Peniaga" dan pilih tabʺ Deposit Danaʺ, sebelum melakukan deposit, tanda pada kotak "Dapatkan Bonus" dan pilih peratusan jumlah deposit yang anda ingin masukkan ke dalam akaun anda: 10%, 20%, 30%, 40% o 50%.

Terma sistem "Bonus Deposit":

 1. Bonus deposit boleh dikeluarkan daripada akaun dagangan tanpa sebarang halangan sekiranya dalam masa tiga bulan, peniaga melakukan urusniaga untuk jumlah lot berikut:
 2. Jumlah urusniaga = Saiz Bonus dalam USD/4.

  Contoh: Anda memasukkan $1,000 Dolar ke dalam akaun, kemudian memilih untuk menerima 50% bonus dan memperoleh tambahan $500 dalam jumlah deposit awal. Untuk mengeluarkan bonus yang terakru dengan akaun berkenaan, anda perlu melakukan sejumlah urusniaga dalam masa tiga bulan bagi memperoleh jumlah lot keseluruhan sebanyak 125 lot ($500 Dolar Amerika / 4 = $125 Dolar)

 3. Keuntungan yang diterima selepas daripada bonus deposit boleh dikeluarkan oleh peniaga tanpa sebarang halangan. Untung merujuk kepada lebihan wang yang diperoleh selain daripada bonus deposit di dalam akaun dagangan. Pengeluaran bagi jumlah deposit yang sama boleh dilakukan sekiranya peniaga enggan menerima bonus, telah menerima bonus atau telah memenuhi syarat dagangan.
 4. Sebagai contoh: Anda memasukkan $ 1,000 Dolar ke dalam akaun, kemudian memilih untuk menerima 50% bonus dan memperoleh tambahan $500. Kemudian, anda memperoleh keuntungan sebanyak $750 Dolar Amerika. Dalam hal ini, anda hanya boleh melakukan pengeluaran dana keuntungan sebanyak $ 750 sekiranya jumlah bonus yang diperlukan masih tidak mencukupi. Sekiranya anda memilih untuk tidak menerima sebarang bonus deposit, anda boleh melakukan pengeluaran terhadap keseluruhan dana di dalam akaun anda tanpa sebarang halangan.

 5. Setiap akaun dagangan boleh memperoleh sehingga tiga bonus deposit aktif. Bagi mendapatkan bonus deposit yang baru, peniaga harus memenuhi syarat dagangan terhadap keuntungan atau mengabaikan bonus terdahulu yang diterima. Penyertaan dalam program Bonus Selamat Datang tidak memberikan sebarang kesan kepada bonus deposit.
 6. Sekiranya dana akaun dagangan anda kurang sehingga mencapai tahap yang sama dengan jumlah deposit keseluruhan yang telah anda terima dan akaun anda masih aktif, maka bonus berkenaan akan ditarik balik mengikut turutan, bermula dengan yang terbaru.
 7. Sekiranya anda menerima banyak bonus sekali gus dan masih belum mencapai bilangan lot yang diperlukan, penyempurnaan syarat keuntungan akan dimulakan dengan bonus yang mula-mula diterima. Kami telah membangunkan sistem penjejakan statistik yang canggih bagi memudahkan anda menyemak bonus-bonus anda. Untuk melakukannya, pergi ke "Bilik Peniaga" dan lihat pada seksyen "Bonus", anda akan dapati semua maklumat yang diperlukan: saiz bonus, tarikh resit, dan jumlah terkumpul yang anda perolehi. Sila ambil perhatian bahawa anda boleh melakukan pengeluaran bonus melalui laman sesawang ini pada bila-bila masa.
 8. Jumlah keseluruhan bagi semua bonus deposit dalam satu akaun dagangan (tanpa mengira matawang dan jenis akaun) tidak boleh lebih daripada 5,000 USD / 3,500 EURO.
 9. Jumlah keseluruhan bagi bonus deposit yang tidak diproses dalam semua akaun dagangan peniaga tidak boleh melebihi $15,000 atau nilai yang sama dengannya dalam matawang lain.
 10. Saham CFD perdagangan serta dagangan ETF CFD tidak diambil banyak pengiraan untuk pengeluaran bonus
 11. Kenaikan maksimum yang dibenarkan bagi bonus deposit ialah 1:500.
 12. Sila ambil perhatian bahawa sekiranya kami mendapati terdapatnya sebarang aktiviti penyelewengan berlaku dalam kalangan pelanggan, maka kami berhak untuk membatalkan segala bonus dan jumlah keuntungan yang diperoleh mereka tanpa sebarang notis.