Trading signals

XAUUSD

Emas memperolehi momentum ketika coronavirus tersebar ke seberang.  

GBPUSD

Tajuk-tajuk mengenai Coronavirus menghantar para pedagang kepadadollar US yang selamat.

EURUSD

Ucapan Lagarde adalah agak sama dengan yang ditawarkan di dalam bulanDisember. Puan Lagarde berkeputusan untuk tidak mengubah situasi dantidak membekalkan sebarang pembayang apa yang perlu dijangkakandaripada pengawal-selia tersebut.

XAUUSD

Hari Rabu adalah tidak menarik untuk emas yang tersekat di dalam satujajaran sempit. Pengelakan mengambil risiko di tengah-tengahmerebaknya coronavirus sedang menyokong logam kuning ini.

GBPUSD

Parlimen UK meluluskan bil berkenaan Brexit, bagaimanapunpasaran-pasaran mengabaikannya dan cenderung memberi fokus kepada dataUK dan berita mengenai coronavirus.

EURUSD

Presiden Trump terus mengancam EU dengan tarif-tarif baru. 

XAUUSD

Presiden Trump mengembalikan ancaman tarif beliau terhadap baeanganEropah. 

GBPUSD

Pertumbuhan gaji yang lebih baik daripada dijangka di UK menawarkansokongan kepada pound. 

EURUSD

Angka-angka EU yang positif menggalakkan permintaan untuk matawangtunggal tersebut. 

XAUUSD

Pendakwaan ke atas Trump di dalam tumpuan sekali lagi. Drama politikini harus menarik perhatian kita minggu ini.