Peraturan

Fort Financial Services LTD diperbadankan di St. Vincent & the Grenadines sebagai sebuah Syarikat Perniagaan Antarabangsa dengan nombor pendaftaran 25307 BC 2019. Objek-objek Syarikat adalah semua perkara yang tidak dilarang oleh Akta Syarikat Perniagaan Antarabangsa (Pindaan dan Konsolidasi), Pasal 149 Undang-Undang yang Disemak dari Saint Vincent and Grenadines, 2009, khusus tetapi tidak eksklusif kepada semua aktiviti-aktiviti komersil, kewangan, meminjamkan, meminjam, perdagangan, perkhidmatan dan penyertaan di dalam perusahaan-perusahaan lain, serta menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan brokeraj, latihan dan mengurus akaun di dalam matawang, komoditi, indeks, CFD dan instrumen-instrumen kewangan yang dileverajkan.