Berita Syarikat

Wanga Bonus

Biasa

WANGA BONUS

Untuk ulang tahun ke 7, FortFS menawarkan para pelanggannya satu promosi unik - WANGA BONUS!

Semua akaun dagangan dengan baki melebihi 100 USD (atau bersamaan) mengambil bahagian di dalam promosi unik ini. Tidak kira berapa lama anda telah membuat deposit ke dalam akaun anda satu perkara yang penting adalah bonus yang anda akan dapat di dalam akaun dagangan anda untuk setiap lot ke 10 yang diselesaikan. Anda boleh mengeluarkan bonus anda atau menggunakannya untuk dagangan akaun anda seterusnya . Lebih tinggi baki akaun yang anda ada ketika penyelesaian dagangan lebih tinggi jumlah bonus yang anda dapat.

GET BONUS

Bonus dikira seperti di dalam jadual:

Standard accounts
(U.S. dollars atau setara)
Cent accounts
(U.S. cents atau setara)
Baki akaun Bonus untuk setiap 10 lot yang ditutup Baki akaun Bonus untuk setiap 10 lot yang ditutup
Daripada 100 kepada 250 2 Daripada 10000 kepada 25000 2
Daripada 250 kepada 500 5 Daripada 25000 kepada 50000 5
Daripada 500 kepada 750 7 Daripada 50000 kepada 75000 7
Daripada 750 kepada 1000 10 Daripada 75000 kepada 100000 10
Daripada 1000 kepada 1500 12 Daripada 100000 kepada 150000 12
Over 1500 15 Over 150000 15

Syarat-syarat promo-tindakan “WANGA BONUS”:

  1. Bonus maksimum untuk satu akaun dibataskan kepada 500 USD. Secara lazim, kesemua akaun pelanggan dengan automatik mengambil bahagian di dalam kempen tidak termasuk akaun-akaun “FLEX NEWBIE”, PRO and S.T.A.R.
  2. Hanya lot yang diniagakan di dalam Forex dan spot logam dipertimbangkan untuk pengiraan bonus.
  3. Lot adalah dikira secara berasingan untuk setiap akaun 'trader'.
  4. Di dalam kes baki akuan menjadi lebih rendah daripada 100 USD, akaun ini akan dikeluarkan daripada tindakan bonus ini. Di dalam kes baki akaun ini cukup untuk turut-serta di dalam promosi ini, pengiraan lot akan bermula daripada permulaan dan lot yang diniagakan sebelumnya tidak akan dikira.
  5. Posisi terkunci dan pelbagai arah tidak mengambil tempat di dalam promosi ini.
  6. Syarikat mempunyai hak untuk membatalkan kesemua bonus yang dikira sekiranya penipuan atau pelanggaran syarat-syarat promo-tindakan ditemukan, terutamanya, penipuan dengan jumlah dagangan dengan apa cara sekalipun.
  7. Kesemua jumlah adalah di dalam dollar U.S (atau sen U.S), nilai yang bersamaan adalah dikira untuk akaun-akaun matawang yang lain berdasarkan kadar semasa.
  8. Semua pengiraan adalah dilakukan di dalam dollar dan sen US, untuk akaun di dalam matawang lain pengiraan tersebut adalah dibuat pada kadar pertukaran semasa.
  9. Promosi ini sah dari 24.07.2017 hingga 25.08.2017

Untuk menolak daripada menyertai di dalam promo-tindakan ini sila hantar permohonan kepada support@fortfs.com atau gunakan sistem permohonan di dalam 'Trader's Cabinet' anda.

Jangan kehilangan peluang ini, hanya tetap membuat dagangan dan terima bonus-bonus anda!