Technical analytics

USD/CAD

USDCAD

Người mua không thể vượt qua ngưỡng cản 1.2900. Họ đã cố gắng tấn công mức này nhiều lần, tuy nhiên, người bán bảo vệ mức này khá tốt và không cho phép người mua thậm chí vượt qua rào cản này. Cặp USD / CAD đã giảm ngay sau khi cuộc tấn công không thành công. Cặp tiền giảm xuống 1.2800, trong đó EMA50 cùng với EMA200 đã ngừng đà bán ra. Mức kháng cự là 1.2900, mức hỗ trợ là 1.2800.

Nếu người bán vẫn kiểm soát, mức đóng cửa dưới 1.2800 sẽ dẫn đến sự suy giảm về phía 1.2700.