راجع به STAR

about star

سرمایه­گذاری S.T.A.R. یک سرمایه­گذاری کوتاه­مدت است که سرمایه­گذاری شما را شفاف و منصفانه می­سازد.

آن یک سیستم مدیریت محرمانه است که به یک سرمایه­گذار ارائه می­شود و به او اجازه می­دهد تا وجوه خود را بصورت امانی در اختیار یک مدیر سرمایه­گذاری قرار دهد. این مدیر سرمایه­گذاری در چارچوب­های مربوط به یک حساب، پول سرمایه­گذار را هدایت می­کند. مطابق با پارامترهای این حساب، یک سود سهام بین شرکت کنندگان توزیع می­گردد.

مزایای اصلی S.T.A.R.
سود روی سرمایه­گذاری های کوتاه مدت
سپرده­ها/برداشت­های راحت
سیستم شفاف تسهیم سود
سازوکار محدود کردن ضرر

هر سرمایه­گذار می­تواند با توجه به معیارهای خاص خود، یک یا چند مدیر سرمایه­گذاری را از فهرست رده­بندی حساب­های S.T.A.R. انتخاب کند.

سرمایه­گذاران S.T.A.R. می­توانند بازده هر سرمایه­گذاری را مورد نظارت قرار دهند، مجددا وجوه را سرمایه­گذاری کنند یا سود را از طریق سیستم پرداخت یا انتقال الکترونیکی برداشت کنند.

مدیران سرمایه­گذاری می­توانند از پلت فرم S.T.A.R. جهت تدارک خدمات به سرمایه­گذاران، بمنظور نگهداری وجوه آنها و دریافت اجرت از سود بدست آمده، استفاده کنند.

about-star-step1

یک مدیر سرمایه­گذاری را انتخاب کنید.

about-star-step2

یک سپرده را افتتاح کنید.

about-star-step3

Manager makes profits

about-star-step4

توزیع سود

خدمت S.T.A.R. تنها برای مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران در دسترس است. شرکت فورت هیچ مسئولیت و یا سهمی در ریسک­های مالی در برنامه سرمایه­گذاری S.T.A.R. ندارد.

شرکت فورت هیچ خدمت مشاوره­ای را برای مدیر سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران فراهم نمی­کند و مسئولیتی در قبال کار مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران ندارد. نتایج مطلوب معامله قبل، سود آتی را ضمانت نمی­کنند و ریسک­های سرمایه­گذاری بالقوه را کاهش نمی­دهند.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer108433562.30250.00500.0074.0221
FORMULA110453299.59100.0046009.5015.7548
Luxembourg127720243.78100.00500.0012.6089
ProfitFx128064006.84100.001000.0012.5693
Stream86700.00100.00500.002.4455
Supersonic11932676.58100.00501.001.9488
GLORIA999500.00150.00500.001.8962
TurtleProfit356510.00100.00510.001.1365
PlutoPlus248500.00100.00500.001.1047
rubikon10525251731000.00100.001000.001.0770
Itriad-10502121031000.00100.001000.001.0064
ForexorPRO-2344000.001000.00500.001.0012
Ricco241500.00100.00500.001.0000
NightMoney966500.00100.00500.000.8406
TH2EA_INVEST602132.69100.00500.000.7481
FFSprofit1199500.00100.00500.000.7273
MarsPlus1801000.00500.001000.000.5113
Fxmaster129501.00100.00501.000.0399
FixM15hand224500.00100.00500.000.0303
Night_Scalper122500.00100.00500.000.0283
v0240fo135500.00100.00500.000.0274
Ultra9201014.40100.001014.400.0207
Mecury1191200.001000.001200.000.0201
sasakor962500.00100.00500.000.0142
rksl1199600.00100.00600.000.0088
Karni7301200500.00100.00500.000.0071
Bachuna1200500.00100.00500.000.0064
profit961500.00100.00500.000.0038
urka1199550.00100.00550.000.0032
Kaio1068500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21066500.00100.00500.000.0021
4321962500.00100.00500.000.0019
big-tortilla962500.00100.00500.000.0016
magicprofit992783.00100.00783.000.0014