راجع به STAR

about star

سرمایه­گذاری S.T.A.R. یک سرمایه­گذاری کوتاه­مدت است که سرمایه­گذاری شما را شفاف و منصفانه می­سازد.

آن یک سیستم مدیریت محرمانه است که به یک سرمایه­گذار ارائه می­شود و به او اجازه می­دهد تا وجوه خود را بصورت امانی در اختیار یک مدیر سرمایه­گذاری قرار دهد. این مدیر سرمایه­گذاری در چارچوب­های مربوط به یک حساب، پول سرمایه­گذار را هدایت می­کند. مطابق با پارامترهای این حساب، یک سود سهام بین شرکت کنندگان توزیع می­گردد.

مزایای اصلی S.T.A.R.
سود روی سرمایه­گذاری های کوتاه مدت
سپرده­ها/برداشت­های راحت
سیستم شفاف تسهیم سود
سازوکار محدود کردن ضرر

هر سرمایه­گذار می­تواند با توجه به معیارهای خاص خود، یک یا چند مدیر سرمایه­گذاری را از فهرست رده­بندی حساب­های S.T.A.R. انتخاب کند.

سرمایه­گذاران S.T.A.R. می­توانند بازده هر سرمایه­گذاری را مورد نظارت قرار دهند، مجددا وجوه را سرمایه­گذاری کنند یا سود را از طریق سیستم پرداخت یا انتقال الکترونیکی برداشت کنند.

مدیران سرمایه­گذاری می­توانند از پلت فرم S.T.A.R. جهت تدارک خدمات به سرمایه­گذاران، بمنظور نگهداری وجوه آنها و دریافت اجرت از سود بدست آمده، استفاده کنند.

about-star-step1

یک مدیر سرمایه­گذاری را انتخاب کنید.

about-star-step2

یک سپرده را افتتاح کنید.

about-star-step3

Manager makes profits

about-star-step4

توزیع سود

خدمت S.T.A.R. تنها برای مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران در دسترس است. شرکت فورت هیچ مسئولیت و یا سهمی در ریسک­های مالی در برنامه سرمایه­گذاری S.T.A.R. ندارد.

شرکت فورت هیچ خدمت مشاوره­ای را برای مدیر سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران فراهم نمی­کند و مسئولیتی در قبال کار مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران ندارد. نتایج مطلوب معامله قبل، سود آتی را ضمانت نمی­کنند و ریسک­های سرمایه­گذاری بالقوه را کاهش نمی­دهند.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer102433384.45250.00500.0075.4524
FORMULA104448113.07100.0042649.8514.3268
Luxembourg121720247.32100.00500.0013.2451
ProfitFx122060201.50100.001000.0010.5895
GLORIA940500.00150.00500.002.9197
ZQ011994343.99100.00500.002.5817
Supersonic11331861.49100.00501.001.3260
Night_Scalper62500.00100.00500.001.2618
Stream27500.00100.00500.001.2120
Trader-X796989.681000.001000.001.2022
TurtleProfit297510.00100.00510.001.0707
Daemos44500.00500.00500.001.0449
rubikon10525251141000.00100.001000.001.0360
TH2EA_INVEST0500.00100.00500.001.0286
Itriad-1050212431000.00100.001000.001.0113
Ricco181500.00100.00500.001.0000
NightMoney907500.00100.00500.000.8490
PlutoPlus18811405.69100.009811.370.7649
FFSprofit1139500.00100.00500.000.7273
MarsPlus1203048.00500.001000.000.7002
FixM15hand164500.00100.00500.000.1875
Fxmaster69501.00100.00501.000.0495
v0240fo75500.00100.00500.000.0274
Ultra8601014.40100.001014.400.0207
Mecury591200.001000.001200.000.0201
sasakor902500.00100.00500.000.0142
Smart-Investment330500.00100.00500.000.0092
rksl1139600.00100.00600.000.0088
Karni7301140500.00100.00500.000.0071
Bachuna1140500.00100.00500.000.0064
profit901500.00100.00500.000.0038
urka1139550.00100.00550.000.0032
Kaio1008500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21006500.00100.00500.000.0021
4321903500.00100.00500.000.0019
big-tortilla902500.00100.00500.000.0016
magicprofit932783.00100.00783.000.0014