راجع به STAR

about star

سرمایه­گذاری S.T.A.R. یک سرمایه­گذاری کوتاه­مدت است که سرمایه­گذاری شما را شفاف و منصفانه می­سازد.

آن یک سیستم مدیریت محرمانه است که به یک سرمایه­گذار ارائه می­شود و به او اجازه می­دهد تا وجوه خود را بصورت امانی در اختیار یک مدیر سرمایه­گذاری قرار دهد. این مدیر سرمایه­گذاری در چارچوب­های مربوط به یک حساب، پول سرمایه­گذار را هدایت می­کند. مطابق با پارامترهای این حساب، یک سود سهام بین شرکت کنندگان توزیع می­گردد.

مزایای اصلی S.T.A.R.
سود روی سرمایه­گذاری های کوتاه مدت
سپرده­ها/برداشت­های راحت
سیستم شفاف تسهیم سود
سازوکار محدود کردن ضرر

هر سرمایه­گذار می­تواند با توجه به معیارهای خاص خود، یک یا چند مدیر سرمایه­گذاری را از فهرست رده­بندی حساب­های S.T.A.R. انتخاب کند.

سرمایه­گذاران S.T.A.R. می­توانند بازده هر سرمایه­گذاری را مورد نظارت قرار دهند، مجددا وجوه را سرمایه­گذاری کنند یا سود را از طریق سیستم پرداخت یا انتقال الکترونیکی برداشت کنند.

مدیران سرمایه­گذاری می­توانند از پلت فرم S.T.A.R. جهت تدارک خدمات به سرمایه­گذاران، بمنظور نگهداری وجوه آنها و دریافت اجرت از سود بدست آمده، استفاده کنند.

about-star-step1

یک مدیر سرمایه­گذاری را انتخاب کنید.

about-star-step2

یک سپرده را افتتاح کنید.

about-star-step3

Manager makes profits

about-star-step4

توزیع سود

خدمت S.T.A.R. تنها برای مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران در دسترس است. شرکت فورت هیچ مسئولیت و یا سهمی در ریسک­های مالی در برنامه سرمایه­گذاری S.T.A.R. ندارد.

شرکت فورت هیچ خدمت مشاوره­ای را برای مدیر سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران فراهم نمی­کند و مسئولیتی در قبال کار مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران ندارد. نتایج مطلوب معامله قبل، سود آتی را ضمانت نمی­کنند و ریسک­های سرمایه­گذاری بالقوه را کاهش نمی­دهند.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer126626635.13250.00500.0056.6688
FORMULA128664747.41100.0056011.1220.4289
ProfitFx146267371.09100.001000.0014.8712
Luxembourg145920058.91100.00500.0013.0506
Supersonic13751660.02100.00501.001.1436
Saxx8810000.00500.0010000.001.1091
StepBy19505.00100.00505.001.0773
Itriad-10502122851000.00100.001000.001.0544
Ricco423500.00100.00500.001.0000
FFSprofit1381500.00100.00500.000.7273
GLORIA1182500.00150.00500.000.6183
rubikon1052525356774.00100.00774.000.5144
TH2EA_INVEST242500.00100.00500.000.5057
FixM15hand406500.00100.00500.000.0517
Fxmaster311501.00100.00501.000.0399
Night_Scalper304500.00100.00500.000.0283
v0240fo317500.00100.00500.000.0274
Ultra11021014.40100.001014.400.0207
Mecury3011200.001000.001200.000.0201
sasakor1144500.00100.00500.000.0142
FxGaruda118500.00100.00500.000.0141
rksl1381600.00100.00600.000.0088
MarsPlus3621000.00500.001000.000.0082
Karni7301382500.00100.00500.000.0071
Bachuna1382500.00100.00500.000.0064
profit1143500.00100.00500.000.0038
urka1381550.00100.00550.000.0032
Kaio1250500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21248500.00100.00500.000.0021
43211145500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1144500.00100.00500.000.0016
magicprofit1174783.00100.00783.000.0014