راجع به STAR

about star

سرمایه­گذاری S.T.A.R. یک سرمایه­گذاری کوتاه­مدت است که سرمایه­گذاری شما را شفاف و منصفانه می­سازد.

آن یک سیستم مدیریت محرمانه است که به یک سرمایه­گذار ارائه می­شود و به او اجازه می­دهد تا وجوه خود را بصورت امانی در اختیار یک مدیر سرمایه­گذاری قرار دهد. این مدیر سرمایه­گذاری در چارچوب­های مربوط به یک حساب، پول سرمایه­گذار را هدایت می­کند. مطابق با پارامترهای این حساب، یک سود سهام بین شرکت کنندگان توزیع می­گردد.

مزایای اصلی S.T.A.R.
سود روی سرمایه­گذاری های کوتاه مدت
سپرده­ها/برداشت­های راحت
سیستم شفاف تسهیم سود
سازوکار محدود کردن ضرر

هر سرمایه­گذار می­تواند با توجه به معیارهای خاص خود، یک یا چند مدیر سرمایه­گذاری را از فهرست رده­بندی حساب­های S.T.A.R. انتخاب کند.

سرمایه­گذاران S.T.A.R. می­توانند بازده هر سرمایه­گذاری را مورد نظارت قرار دهند، مجددا وجوه را سرمایه­گذاری کنند یا سود را از طریق سیستم پرداخت یا انتقال الکترونیکی برداشت کنند.

مدیران سرمایه­گذاری می­توانند از پلت فرم S.T.A.R. جهت تدارک خدمات به سرمایه­گذاران، بمنظور نگهداری وجوه آنها و دریافت اجرت از سود بدست آمده، استفاده کنند.

about-star-step1

یک مدیر سرمایه­گذاری را انتخاب کنید.

about-star-step2

یک سپرده را افتتاح کنید.

about-star-step3

Manager makes profits

about-star-step4

توزیع سود

خدمت S.T.A.R. تنها برای مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران در دسترس است. شرکت فورت هیچ مسئولیت و یا سهمی در ریسک­های مالی در برنامه سرمایه­گذاری S.T.A.R. ندارد.

شرکت فورت هیچ خدمت مشاوره­ای را برای مدیر سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران فراهم نمی­کند و مسئولیتی در قبال کار مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران ندارد. نتایج مطلوب معامله قبل، سود آتی را ضمانت نمی­کنند و ریسک­های سرمایه­گذاری بالقوه را کاهش نمی­دهند.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer132623578.90250.00500.0054.5341
FORMULA134665346.18100.0058055.2621.9082
Luxembourg151919401.90100.00500.0013.5439
ProfitFx152251234.92100.001000.0010.4996
GLORIA1242500.00150.00500.002.0167
StepBy79505.00100.00505.001.2626
Itriad-10502123451000.00100.001000.001.1220
Saxx14810000.00500.0010000.001.1091
Ricco483500.00100.00500.001.0000
Supersonic14351541.86100.00501.000.9883
rubikon1052525416774.00100.00774.000.7646
FFSprofit1441500.00100.00500.000.7273
FixM15hand466500.00100.00500.000.0517
Fxmaster371501.00100.00501.000.0399
v0240fo377500.00100.00500.000.0274
Ultra11621014.40100.001014.400.0207
Mecury3611200.001000.001200.000.0201
sasakor1204500.00100.00500.000.0142
FxGaruda178500.00100.00500.000.0141
rksl1441600.00100.00600.000.0088
MarsPlus4221000.00500.001000.000.0082
Karni7301442500.00100.00500.000.0071
Bachuna1442500.00100.00500.000.0064
profit1203500.00100.00500.000.0038
urka1441550.00100.00550.000.0032
Kaio1310500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21308500.00100.00500.000.0021
43211205500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1204500.00100.00500.000.0016
magicprofit1234783.00100.00783.000.0014