راجع به STAR

about star

سرمایه­گذاری S.T.A.R. یک سرمایه­گذاری کوتاه­مدت است که سرمایه­گذاری شما را شفاف و منصفانه می­سازد.

آن یک سیستم مدیریت محرمانه است که به یک سرمایه­گذار ارائه می­شود و به او اجازه می­دهد تا وجوه خود را بصورت امانی در اختیار یک مدیر سرمایه­گذاری قرار دهد. این مدیر سرمایه­گذاری در چارچوب­های مربوط به یک حساب، پول سرمایه­گذار را هدایت می­کند. مطابق با پارامترهای این حساب، یک سود سهام بین شرکت کنندگان توزیع می­گردد.

مزایای اصلی S.T.A.R.
سود روی سرمایه­گذاری های کوتاه مدت
سپرده­ها/برداشت­های راحت
سیستم شفاف تسهیم سود
سازوکار محدود کردن ضرر

هر سرمایه­گذار می­تواند با توجه به معیارهای خاص خود، یک یا چند مدیر سرمایه­گذاری را از فهرست رده­بندی حساب­های S.T.A.R. انتخاب کند.

سرمایه­گذاران S.T.A.R. می­توانند بازده هر سرمایه­گذاری را مورد نظارت قرار دهند، مجددا وجوه را سرمایه­گذاری کنند یا سود را از طریق سیستم پرداخت یا انتقال الکترونیکی برداشت کنند.

مدیران سرمایه­گذاری می­توانند از پلت فرم S.T.A.R. جهت تدارک خدمات به سرمایه­گذاران، بمنظور نگهداری وجوه آنها و دریافت اجرت از سود بدست آمده، استفاده کنند.

about-star-step1

یک مدیر سرمایه­گذاری را انتخاب کنید.

about-star-step2

یک سپرده را افتتاح کنید.

about-star-step3

Manager makes profits

about-star-step4

توزیع سود

خدمت S.T.A.R. تنها برای مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران در دسترس است. شرکت فورت هیچ مسئولیت و یا سهمی در ریسک­های مالی در برنامه سرمایه­گذاری S.T.A.R. ندارد.

شرکت فورت هیچ خدمت مشاوره­ای را برای مدیر سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران فراهم نمی­کند و مسئولیتی در قبال کار مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران ندارد. نتایج مطلوب معامله قبل، سود آتی را ضمانت نمی­کنند و ریسک­های سرمایه­گذاری بالقوه را کاهش نمی­دهند.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer175612845.10250.00500.0034.3544
FORMULA177683576.08100.0074209.0429.8359
Luxembourg194918106.81100.00500.0013.2167
ProfitFx195243840.24100.001000.0010.6747
StepBy5091153.71100.00853.712.4503
Calm3244500.00100.00500.001.8789
Saxx57810000.00500.0010000.001.1091
rubikon1052525845978.31100.00978.311.0600
Itriad-10502127751000.00100.001000.001.0532
Ricco913500.00100.00500.001.0000
Supersonic18651334.07100.00501.000.8382
FFSprofit1871500.00100.00500.000.7273
Calm2244500.00100.00500.000.7007
Calm1248500.00100.00500.000.3442
FixM15hand896500.00100.00500.000.0517
Fxmaster801501.00100.00501.000.0399
v0240fo807500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection319500.00300.00500.000.0249
Ultra15921014.40100.001014.400.0207
Mecury7911200.001000.001200.000.0201
sasakor1634500.00100.00500.000.0142
FxGaruda608500.00100.00500.000.0141
rksl1871600.00100.00600.000.0088
MarsPlus8521000.00500.001000.000.0082
Karni7301872500.00100.00500.000.0071
Bachuna1872500.00100.00500.000.0064
profit1633500.00100.00500.000.0038
urka1871550.00100.00550.000.0032
Kaio1739500.00100.00500.000.0030
GLORIA1671500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor21738500.00100.00500.000.0021
43211634500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1634500.00100.00500.000.0016
magicprofit1664783.00100.00783.000.0014