راجع به STAR

about star

سرمایه­گذاری S.T.A.R. یک سرمایه­گذاری کوتاه­مدت است که سرمایه­گذاری شما را شفاف و منصفانه می­سازد.

آن یک سیستم مدیریت محرمانه است که به یک سرمایه­گذار ارائه می­شود و به او اجازه می­دهد تا وجوه خود را بصورت امانی در اختیار یک مدیر سرمایه­گذاری قرار دهد. این مدیر سرمایه­گذاری در چارچوب­های مربوط به یک حساب، پول سرمایه­گذار را هدایت می­کند. مطابق با پارامترهای این حساب، یک سود سهام بین شرکت کنندگان توزیع می­گردد.

مزایای اصلی S.T.A.R.
سود روی سرمایه­گذاری های کوتاه مدت
سپرده­ها/برداشت­های راحت
سیستم شفاف تسهیم سود
سازوکار محدود کردن ضرر

هر سرمایه­گذار می­تواند با توجه به معیارهای خاص خود، یک یا چند مدیر سرمایه­گذاری را از فهرست رده­بندی حساب­های S.T.A.R. انتخاب کند.

سرمایه­گذاران S.T.A.R. می­توانند بازده هر سرمایه­گذاری را مورد نظارت قرار دهند، مجددا وجوه را سرمایه­گذاری کنند یا سود را از طریق سیستم پرداخت یا انتقال الکترونیکی برداشت کنند.

مدیران سرمایه­گذاری می­توانند از پلت فرم S.T.A.R. جهت تدارک خدمات به سرمایه­گذاران، بمنظور نگهداری وجوه آنها و دریافت اجرت از سود بدست آمده، استفاده کنند.

about-star-step1

یک مدیر سرمایه­گذاری را انتخاب کنید.

about-star-step2

یک سپرده را افتتاح کنید.

about-star-step3

Manager makes profits

about-star-step4

توزیع سود

خدمت S.T.A.R. تنها برای مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران در دسترس است. شرکت فورت هیچ مسئولیت و یا سهمی در ریسک­های مالی در برنامه سرمایه­گذاری S.T.A.R. ندارد.

شرکت فورت هیچ خدمت مشاوره­ای را برای مدیر سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران فراهم نمی­کند و مسئولیتی در قبال کار مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران ندارد. نتایج مطلوب معامله قبل، سود آتی را ضمانت نمی­کنند و ریسک­های سرمایه­گذاری بالقوه را کاهش نمی­دهند.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer145525237.90250.00500.0064.6740
FORMULA147470600.95100.0062685.7124.1169
Luxembourg164720615.39100.00500.0018.8017
ProfitFx165049550.65100.001000.0010.5849
GLORIA13701000.00150.00500.002.5045
StepBy208940.00100.00940.001.5638
Saxx27710000.00500.0010000.001.1091
Itriad-10502124731100.00100.001000.001.0998
Supersonic15631696.87100.00501.001.0720
Ricco611500.00100.00500.001.0000
rubikon1052525544990.44100.00990.440.8402
FFSprofit1570500.00100.00500.000.7273
FixM15hand594500.00100.00500.000.0517
Fxmaster500501.00100.00501.000.0399
v0240fo506500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection18500.00300.00500.000.0249
Ultra12911014.40100.001014.400.0207
Mecury4901200.001000.001200.000.0201
sasakor1333500.00100.00500.000.0142
FxGaruda306500.00100.00500.000.0141
rksl1570600.00100.00600.000.0088
MarsPlus5501000.00500.001000.000.0082
Karni7301570500.00100.00500.000.0071
Bachuna1570500.00100.00500.000.0064
profit1331500.00100.00500.000.0038
urka1570550.00100.00550.000.0032
Kaio1438500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21437500.00100.00500.000.0021
43211333500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1332500.00100.00500.000.0016
magicprofit1363783.00100.00783.000.0014