راجع به STAR

about star

سرمایه­گذاری S.T.A.R. یک سرمایه­گذاری کوتاه­مدت است که سرمایه­گذاری شما را شفاف و منصفانه می­سازد.

آن یک سیستم مدیریت محرمانه است که به یک سرمایه­گذار ارائه می­شود و به او اجازه می­دهد تا وجوه خود را بصورت امانی در اختیار یک مدیر سرمایه­گذاری قرار دهد. این مدیر سرمایه­گذاری در چارچوب­های مربوط به یک حساب، پول سرمایه­گذار را هدایت می­کند. مطابق با پارامترهای این حساب، یک سود سهام بین شرکت کنندگان توزیع می­گردد.

مزایای اصلی S.T.A.R.
سود روی سرمایه­گذاری های کوتاه مدت
سپرده­ها/برداشت­های راحت
سیستم شفاف تسهیم سود
سازوکار محدود کردن ضرر

هر سرمایه­گذار می­تواند با توجه به معیارهای خاص خود، یک یا چند مدیر سرمایه­گذاری را از فهرست رده­بندی حساب­های S.T.A.R. انتخاب کند.

سرمایه­گذاران S.T.A.R. می­توانند بازده هر سرمایه­گذاری را مورد نظارت قرار دهند، مجددا وجوه را سرمایه­گذاری کنند یا سود را از طریق سیستم پرداخت یا انتقال الکترونیکی برداشت کنند.

مدیران سرمایه­گذاری می­توانند از پلت فرم S.T.A.R. جهت تدارک خدمات به سرمایه­گذاران، بمنظور نگهداری وجوه آنها و دریافت اجرت از سود بدست آمده، استفاده کنند.

about-star-step1

یک مدیر سرمایه­گذاری را انتخاب کنید.

about-star-step2

یک سپرده را افتتاح کنید.

about-star-step3

Manager makes profits

about-star-step4

توزیع سود

خدمت S.T.A.R. تنها برای مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران در دسترس است. شرکت فورت هیچ مسئولیت و یا سهمی در ریسک­های مالی در برنامه سرمایه­گذاری S.T.A.R. ندارد.

شرکت فورت هیچ خدمت مشاوره­ای را برای مدیر سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران فراهم نمی­کند و مسئولیتی در قبال کار مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران ندارد. نتایج مطلوب معامله قبل، سود آتی را ضمانت نمی­کنند و ریسک­های سرمایه­گذاری بالقوه را کاهش نمی­دهند.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer212013956.20250.00500.0038.3203
FORMULA214087054.72100.0077604.7631.8909
Luxembourg231317388.17100.00500.0013.1346
ProfitFx231645297.67100.001000.0012.1911
StepBy8731372.21100.001128.742.0451
rubikon105252512101032.64100.001032.641.1890
Itriad-105021211391000.00100.001000.001.1485
Saxx94210000.00500.0010000.001.1091
Supersonic22291408.57100.00501.001.0651
Ricco1277500.00100.00500.001.0000
FFSprofit2235500.00100.00500.000.7273
Calm2608500.00100.00500.000.7007
Calm1612500.00100.00500.000.3442
Calm3608500.00100.00500.000.1260
FixM15hand1260500.00100.00500.000.0517
Fxmaster1165501.00100.00501.000.0399
v0240fo1171500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection684500.00300.00500.000.0249
Ultra19561014.40100.001014.400.0207
Mecury11551200.001000.001200.000.0201
sasakor1998500.00100.00500.000.0142
FxGaruda972500.00100.00500.000.0141
rksl2235600.00100.00600.000.0088
MarsPlus12161000.00500.001000.000.0082
Karni7302236500.00100.00500.000.0071
Bachuna2236500.00100.00500.000.0064
profit1997500.00100.00500.000.0038
urka2235550.00100.00550.000.0032
Kaio2104500.00100.00500.000.0030
GLORIA2036500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor22102500.00100.00500.000.0021
43211999500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1998500.00100.00500.000.0016
magicprofit2028783.00100.00783.000.0014