راجع به STAR

about star

سرمایه­گذاری S.T.A.R. یک سرمایه­گذاری کوتاه­مدت است که سرمایه­گذاری شما را شفاف و منصفانه می­سازد.

آن یک سیستم مدیریت محرمانه است که به یک سرمایه­گذار ارائه می­شود و به او اجازه می­دهد تا وجوه خود را بصورت امانی در اختیار یک مدیر سرمایه­گذاری قرار دهد. این مدیر سرمایه­گذاری در چارچوب­های مربوط به یک حساب، پول سرمایه­گذار را هدایت می­کند. مطابق با پارامترهای این حساب، یک سود سهام بین شرکت کنندگان توزیع می­گردد.

مزایای اصلی S.T.A.R.
سود روی سرمایه­گذاری های کوتاه مدت
سپرده­ها/برداشت­های راحت
سیستم شفاف تسهیم سود
سازوکار محدود کردن ضرر

هر سرمایه­گذار می­تواند با توجه به معیارهای خاص خود، یک یا چند مدیر سرمایه­گذاری را از فهرست رده­بندی حساب­های S.T.A.R. انتخاب کند.

سرمایه­گذاران S.T.A.R. می­توانند بازده هر سرمایه­گذاری را مورد نظارت قرار دهند، مجددا وجوه را سرمایه­گذاری کنند یا سود را از طریق سیستم پرداخت یا انتقال الکترونیکی برداشت کنند.

مدیران سرمایه­گذاری می­توانند از پلت فرم S.T.A.R. جهت تدارک خدمات به سرمایه­گذاران، بمنظور نگهداری وجوه آنها و دریافت اجرت از سود بدست آمده، استفاده کنند.

about-star-step1

یک مدیر سرمایه­گذاری را انتخاب کنید.

about-star-step2

یک سپرده را افتتاح کنید.

about-star-step3

Manager makes profits

about-star-step4

توزیع سود

خدمت S.T.A.R. تنها برای مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران در دسترس است. شرکت فورت هیچ مسئولیت و یا سهمی در ریسک­های مالی در برنامه سرمایه­گذاری S.T.A.R. ندارد.

شرکت فورت هیچ خدمت مشاوره­ای را برای مدیر سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران فراهم نمی­کند و مسئولیتی در قبال کار مدیران سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاران ندارد. نتایج مطلوب معامله قبل، سود آتی را ضمانت نمی­کنند و ریسک­های سرمایه­گذاری بالقوه را کاهش نمی­دهند.

S.T.A.R. Accounts Rating

TitleAccount age (in days)Investment amount (USD)Min investment amountManager's fundsEfficiency ratio
Pioneer90431918.42250.00500.0068.9894
Luxembourg109721522.61100.00500.0014.1927
FORMULA92441383.24100.0036345.1611.5345
ProfitFx110060723.52100.001000.0010.6333
BobCat848500.00300.00500.006.4038
MetalMoney827500.00200.00500.003.2639
ZQ01799271.00100.00500.001.5358
Smart-Investment2101916.58100.001916.581.4928
GLORIA820500.00150.00500.001.3321
PlutoPlus6821505.51100.0020357.701.2076
Supersonic10131950.12100.00501.001.0497
NightMoney787500.00100.00500.001.0358
MarsPlus01000.00500.001000.001.0132
Ricco61500.00100.00500.001.0000
Konserva1110500.00100.00500.000.9802
TurtleProfit177510.00100.00510.000.9109
FFSprofit1019500.00100.00500.000.7273
FixM15hand44500.00100.00500.000.6303
MovePerformance413400.11300.00600.000.5493
Ultra7401014.40100.001014.400.0207
sasakor782500.00100.00500.000.0142
rksl1019600.00100.00600.000.0088
Karni7301020500.00100.00500.000.0071
Bachuna1020500.00100.00500.000.0064
profit781500.00100.00500.000.0038
urka1019550.00100.00550.000.0032
Kaio888500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor2886500.00100.00500.000.0021
4321783500.00100.00500.000.0019
big-tortilla782500.00100.00500.000.0016
magicprofit812783.00100.00783.000.0014