شرایط

ما از دیدن شما در تیم خود خوشحال خواهیم شد!

از زمان معرفی برنامههای همکاری شرکت، صدها نفر اولین سرمایههای خود را با همکاری ما بدست آوردند. شرکت خدمات مالی فورت "برنامههای همکار" را بگونهای توسعه داده است که هر کسی میتواند مناسبترین برنامه را انتخاب نموده، در آن شرکت کند و از سودهای تضمینی بهرهمند گردد.

best forex broker
best forex broker asia
best ecn/stp broker
best partnership program

ما اطمینان داریم که همکاران، درآمد در حال رشد مستمری را دریافت میکنند، و بهمین دلیل شرکت ما سادهترین و قابل فهم ترین برنامهها را با شرایط شفاف و پاداشهای بالا ارائه میکند.

More than
$10 000 000
Was paid to the partners since the foundation of the company

درجه بالای شناخت برند، شرایط تجاری عالی، اجرای سریع سفارشات معاملاتی، پردازش سریع سپردهها و برداشتهای وجوه و اقدامات ترفیعی مداوم، مزایای رقابتی جدی را در بازار برای شما فراهم میکنند. بنابراین، شما میتوانید بسادگی خدمات فورت را تبلیغ کنید و به مشتریان بالقوه ارائه نمایید.

حقایق و ارقام

حداکثر 65%
از اختلاف قیمت (اسپرد)
حداکثر 25 دلار
بازای هر لات استاندارد
حداکثر 10%
برگشت مالی
پیشنهادات انحصاری
منحصربفرد برای همکاران منطقهای

Affiliate Programs

شما میتوانید مناسبترین برنامه همکاری را برای خود انتخاب کنید.

Broker
Get the highest % acquiring new clients to FortFS
Webmaster
Build multilevel network acquiring new clients and get your profit from every sublevel
S.T.A.R.
Get your reward for every acquired investment
Copytrading
Get your reward for every CopyTrading subscription

Get more privileges with FortFS

  • مدیر حساب شخصی
  • آمارهای تفصیلی در حساب همکار (Partner Cabinet) شما
  • Promo actions for partners
  • اقدامات ترفیعی برای مشتریان
  • راههای آسان برداشت پاداشهای همکاری
  • گزارشات و آمارهای بهنگام
  • پشتیبانی 24 ساعته و 7 روز هفته
  • استفاده از 10 زبان مختلف در مواد تبلیغاتی.
  • برداشت پاداش همکاری در هر زمان و بدون محدودیت

Important information

میتوانید اطلاعات بیشتر در مورد محاسبه کارمزدهای همکاری را در بخش شرایط و قوانین برنامه همکار مشاهده نمایید. پرداخت پاداشهای همکاری با شرایط MTP (حداقل امتیازات معامله/حداقل طول معامله) صورت میگیرد. این شرایط بدان معنا است که کارمزد همکاری تنها در صورتی ارائه میگردد که طول یک معامله بالاتر یا برابر با یک تعداد معین از نقاط نوسان قیمتی (و نه کمتر از آن) باشد. برای مثال، یک معاملهگر یورو/دلار را 1.3515 خریداری و 1.3518 به فروش رساند – در این حالت نقاط نوسان قیمت برابر با 3 هستند و شرایط MTP برآورده میشوند و کارمزدها بستانکار خواهند شد. برای حسابهای PRO، MTP در صفر تعیین میشود! کارمزد همکار برای معاملات باز شده یا بسته شده با روش "معاملات دارای قفل"، که یک معامله چندجهتی با قرارداد و حجم یکسان و در عرض 10 دقیقه است، صفر خواهد بود.

پاداش همکار برای برگشت مالی صورت گرفته در حسابهای نوع تازه کار فلکس، در تراکنشهای صورت گرفته با استفاده از مبالغ پاداش ثبت نام و سودهای دریافتی حاصل از استفاده از وجوه پاداش بستانکار نمیشود، البته تا زمانیکه تعداد لازم لاتها کسب شود (طبق شرایط و مقررات پاداش).

شرکت در هر زمانی از این حق برخوردار است که مجموع کارمزدهای همکاری را تا 20% از سپردههای خالص مشتریان همکار (ما به التفاوت بین تمامی سپردهها و تمامی برداشتها) محدود کند. در صورتیکه مجموع پرداختها به همکار از محدوده بیان شده تجاوز کند، شرکت میتواند هر زمان که بخواهد کل پرداخت مازاد را از هر کدام از حسابهای متعلق به همکار (معاملاتی یا همکاری)، کسر کند.