درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
135Percent15 USD-16.53 USD93.60 USD54 day(s) 2219.74 %
2aBCtrading15 USD-10928.46 EURC338678.59 EURC1236 day(s) 59.58 %
3PL-PH-PH-PL15 USD-848.57 USDC18996.53 USDC306 day(s) 30.41 %
4AsalBiruCabut290 USD-601.27 USDC2557.75 USDC293 day(s) 23.29 %
5Antigrid15 USD-1475.42 EUR21720.21 EUR947 day(s) 20.96 %
6Al-Hafizh15 USD-7697.90 USDC362081.79 USDC452 day(s) 19.23 %
7DD-1515 USD-109.36 USDC1319.56 USDC98 day(s) 16.62 %
8XazaRobots215 USD-5417.48 USDC108626.53 USDC189 day(s) 10.64 %
9INDIGO-FINANCE-EUR15 USD-1742.90 EURC3731.47 EURC62 day(s) 10.47 %
10SimpleAlgotrading220 USD-8873.21 USDC122139.89 USDC779 day(s) 8.72 %
11VLG0215 USD-22638.93 USDC85560.76 USDC1224 day(s) 8.51 %
12HuyFX30 USD-19.12 USD108.41 USD109 day(s) 8.21 %
13MMD15 USD-1229.20 USDC2078.30 USDC201 day(s) 7.48 %
14BUDriver15 USD-39256.42 USDC260805.15 USDC958 day(s) 6.93 %
15XazaRobots315 USD-375.70 USDC5689.27 USDC57 day(s) 6.78 %
16GridFS35 USD-3859.84 EURC26096.22 EURC86 day(s) 6.59 %
17B251982m20 USD-3788.56 USDC1411.53 USDC440 day(s) 5.99 %
18UFC-FG-FSS370 USD-11433.08 EURC29257.58 EURC128 day(s) 5.59 %
19VFSystem15 USD-1414.02 EURC5625.13 EURC180 day(s) 5.54 %
20Diamond-Trade100 USD-60833.95 USDC65086.94 USDC101 day(s) 4.18 %
21VictoryFX50 USD-1.66 USD1.82 USD4 day(s) 3.93 %
22INDIGO-FINANCE15 USD-3843.93 USDC2676.25 USDC69 day(s) 3.82 %
23VolatileFX15 USD-29.78 USDC5153.49 USDC172 day(s) 3.36 %
24HH-1515 USD-98.67 USDC156.61 USDC98 day(s) 3.35 %
25QUICK-INCOME25 USD-1381.73 USDC3807.93 USDC393 day(s) 3.33 %
26Highly-stable115 USD-2092.20 USDC14637.18 USDC331 day(s) 3.25 %
27BollingerReverse-JPY15 USD-4669.37 USDC45065.65 USDC1231 day(s) 2.98 %
28Watchmaker25 USD-7181.00 USDC20242.41 USDC726 day(s) 2.64 %
29Profit0215 USD-46.84 USD75.35 USD215 day(s) 2.51 %
30MegaProfit-0515 USD-26.28 USD74.62 USD209 day(s) 2.50 %
31Passive115 USD-4.94 USD12.83 USD5 day(s) 1.97 %
32INDIGO-MEGA-PROTECT15 USD-2774.78 EURC774.74 EURC62 day(s) 1.90 %
33HighRiskProfitmachine77 USD-1832.39 EURC7575.35 EURC480 day(s) 1.42 %
34BB-1515 USD-240.75 USDC116.95 USDC98 day(s) 1.16 %
35MultiProfit15 USD-210.33 USD81.34 USD438 day(s) 0.49 %
36FX-Pro-executive30 USD-2276.50 USDC2542.07 USDC88 day(s) 0.42 %
37Gold-men15 USD-132129.40 USDC48447.79 USDC95 day(s) 0.32 %
38SNIPPER30 USD-11712.00 USDC48332.89 USDC130 day(s) 0.21 %
39pilot-trader15 USD-4848.43 USDC1259.68 USDC537 day(s) 0.17 %
40MegaProfit-0415 USD-1703.63 USDC102.75 USDC569 day(s) 0.10 %