درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1Agrotendencias50 USD-597.50 USD570.97 USD395 day(s) 62.60 %
2aBCtrading15 USD-10928.46 EURC210127.55 EURC702 day(s) 27.39 %
3MasterGrid20 USD-7662.28 USDC54099.87 USDC245 day(s) 22.34 %
4Issasuke15 USD-1881.68 USDC23086.90 USDC396 day(s) 22.08 %
5AlgoTrader20 USD-1200.13 USDC21972.83 USDC142 day(s) 17.12 %
6ProstoTrader15 USD-192.32 USD628.22 USD299 day(s) 16.85 %
7NMSmart15 USD-88468.31 USDC340245.46 USDC512 day(s) 16.31 %
8ST-OK15 USD-11538.00 USDC35944.94 USDC695 day(s) 16.28 %
9ViCent15 USD-9382.31 USDC18995.48 USDC127 day(s) 14.59 %
10SystemEFS15 USD-904.50 USDC10791.91 USDC390 day(s) 13.23 %
11AlgoTrader220 USD-3803.69 USDC20089.92 USDC142 day(s) 12.51 %
12Solnyshko420 USD-1322.97 USDC16230.91 USDC58 day(s) 11.05 %
13Solnyshko20 USD-1322.97 USDC17823.92 USDC58 day(s) 11.04 %
14Solnyshko220 USD-1322.97 USDC17610.31 USDC58 day(s) 11.03 %
15Solnyshko320 USD-1327.64 USDC17797.53 USDC58 day(s) 11.03 %
16Invencible420 USD-642.29 EURC9931.50 EURC516 day(s) 10.91 %
17SimpleAlgotrading20 USD-5146.05 USDC98532.24 USDC245 day(s) 9.81 %
18SimpleAlgotrading220 USD-5056.81 USDC52265.92 USDC245 day(s) 9.56 %
19Hardcorecent15 USD-12471.63 EURC115096.51 EURC250 day(s) 9.42 %
20VLG0215 USD-17322.72 USDC82474.44 USDC691 day(s) 9.05 %
21SuperScalpingMethod15 USD-2820.70 USDC27215.80 USDC61 day(s) 7.83 %
22FRODOHOBBIT15 USD-768.60 USDC8861.21 USDC51 day(s) 7.44 %
23Diamond15 USD-7322.80 USDC31623.41 USDC579 day(s) 6.97 %
24IssasukeSmartEa15 USD-1977.65 USDC17345.21 USDC380 day(s) 6.75 %
25KOS15 USD-946.28 USDC4785.98 USDC623 day(s) 6.52 %
26Bohjahat20 USD-5734.78 USDC7902.07 USDC5 day(s) 6.07 %
27superprofit15 USD-362.29 USDC85.45 USDC4 day(s) 4.99 %
28GlobalFxSignal-225 USD-548.00 USDC1012.72 USDC234 day(s) 4.62 %
29BUDriver15 USD-25911.53 USDC179220.37 USDC425 day(s) 4.24 %
30zyco2100 USD-65.03 USD115.31 USD39 day(s) 4.20 %
31shanis15 USD-1377.17 USDC8405.48 USDC51 day(s) 3.86 %
32EA-PUMA15 USD-19844.40 USDC20419.83 USDC541 day(s) 3.60 %
33HAA15 USD-1358.31 USDC8897.65 USDC53 day(s) 3.55 %
34MegaProfit-0315 USD-400.50 USDC398.32 USDC36 day(s) 3.16 %
35kiro15 USD-12398.20 USDC30414.70 USDC563 day(s) 3.01 %
36EASedekah1000 USD-18800.00 USDC37870.59 USDC478 day(s) 2.93 %
37MegaProfit-77715 USD-673.12 USDC1286.79 USDC51 day(s) 2.80 %
38GlobalFxSignal25 USD-30.06 USDC136.69 USDC234 day(s) 2.39 %
39InfinityVryzafx20 USD-6752.00 USDC7460.32 USDC30 day(s) 2.35 %
40NLsS15 USD-10669.34 EURC185708.90 EURC586 day(s) 2.22 %