درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1MXT-FX-V20 USD-700.09 USDC1165.79 USDC6 day(s) 52.86 %
2Pluto30 USD-2.30 USDC37.11 USDC8 day(s) 29.96 %
3aBCtrading15 USD-10928.46 EURC216434.96 EURC816 day(s) 22.45 %
4Issasuke15 USD-1881.68 USDC28801.92 USDC510 day(s) 21.91 %
5MasterGrid20 USD-10344.41 USDC79793.66 USDC359 day(s) 20.65 %
6B251982m20 USD-122.12 USDC142.74 USDC21 day(s) 19.81 %
7ST-OK15 USD-11538.00 USDC41217.22 USDC809 day(s) 19.55 %
8ProstoTrader15 USD-192.32 USD935.73 USD413 day(s) 17.18 %
9Cool-Sea-Breeze20 USD-1014.78 USDC18657.03 USDC77 day(s) 16.63 %
10SystemEFS15 USD-904.50 USDC13922.76 USDC503 day(s) 13.77 %
11Invencible420 USD-681.61 EURC11597.66 EURC630 day(s) 11.25 %
12miser04129 USD-4841.10 USDC5686.09 USDC101 day(s) 10.73 %
13EurUsdCentMaster20 USD-794.02 EURC5337.92 EURC14 day(s) 10.28 %
14SimpleAlgotrading220 USD-8873.21 USDC73420.59 USDC359 day(s) 9.95 %
15Agrotendencias50 USD-597.50 USD802.94 USD508 day(s) 9.30 %
16IssasukeSmartEa15 USD-1977.65 USDC29652.96 USDC493 day(s) 8.97 %
17VLG0215 USD-17322.72 USDC85084.01 USDC804 day(s) 8.55 %
18Diamond15 USD-7322.80 USDC41616.85 USDC693 day(s) 8.07 %
19FRODOHOBBIT15 USD-3871.50 USDC48193.36 USDC165 day(s) 8.04 %
20HighRiskProfitmachine77 USD-376.34 EURC6977.12 EURC60 day(s) 6.89 %
21SVHR-Master15 USD-501.17 EURC3170.81 EURC30 day(s) 6.83 %
22Al-Hafizh15 USD-7697.90 USDC12936.20 USDC33 day(s) 5.89 %
23Plan-C15 USD-1996.92 USDC31944.62 USDC110 day(s) 5.31 %
24BUDriver15 USD-28146.51 USDC223218.74 USDC538 day(s) 5.28 %
25Phoenix6515 USD-258.07 USD362.61 USD75 day(s) 4.97 %
26AsalBiruCabut120 USD-48.11 USD29.62 USD28 day(s) 4.52 %
27Vovchic20 USD-673.05 USDC4812.78 USDC82 day(s) 4.46 %
28Trader8850 USD-380.00 USD304.24 USD19 day(s) 3.97 %
29FxNomads50 USD-22.77 EUR126.96 EUR6 day(s) 3.96 %
30Hardcorecent15 USD-14624.61 EURC49922.21 EURC363 day(s) 3.82 %
31EA-PUMA15 USD-19844.40 USDC20829.94 USDC654 day(s) 3.52 %
32Mega15 USD-2.72 USDC5.84 USDC20 day(s) 3.46 %
33ScalperLegend15 USD-9500.00 USDC47450.64 USDC817 day(s) 3.43 %
34NLsS15 USD-10669.34 EURC227220.90 EURC700 day(s) 3.25 %
35EASedekah1000 USD-18800.00 USDC37870.59 USDC592 day(s) 2.93 %
36kiro15 USD-12398.20 USDC34893.28 USDC677 day(s) 2.82 %
37Bentop15 USD-2962.40 USDC5016.65 USDC40 day(s) 2.81 %
38MasterYim15 USD-41.67 USD141.00 USD10 day(s) 2.61 %
39MegaProfit-77715 USD-673.12 USDC2375.24 USDC165 day(s) 1.93 %
40AlgoTrader220 USD-5668.20 USDC31195.61 USDC256 day(s) 1.92 %