CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

مثال:

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1Agrotendencias50 USD-597.50 USD1009.79 USD274 day(s) 90.63 %
2ProWaveTrader15 USD-3793.39 USD41228.77 USD459 day(s) 71.72 %
3aBCtrading15 USD-10928.46 EURC185928.24 EURC582 day(s) 27.46 %
4MasterGrid20 USD-7662.28 USDC31862.57 USDC125 day(s) 23.47 %
5AlgoTrader20 USD-1200.13 USDC11082.14 USDC22 day(s) 21.31 %
6ProstoTrader15 USD-192.32 USD327.66 USD179 day(s) 19.74 %
7Fiddler15 USD-918.97 USDC9470.10 USDC477 day(s) 19.11 %
8Super-Engle15 USD-3010.36 USDC16899.17 USDC66 day(s) 17.95 %
9NMSmart15 USD-88468.31 USDC284772.28 USDC392 day(s) 17.28 %
10ST-OK15 USD-11244.00 USDC33405.30 USDC575 day(s) 16.28 %
11AlgoTrader220 USD-3803.69 USDC9206.19 USDC22 day(s) 14.96 %
12ViCent15 USD-253.59 USDC1244.70 USDC7 day(s) 14.34 %
13Invencible420 USD-642.29 EURC7697.96 EURC396 day(s) 10.06 %
14SimpleAlgotrading20 USD-5146.05 USDC55575.63 USDC125 day(s) 9.97 %
15VLG0215 USD-17322.72 USDC60130.91 USDC571 day(s) 9.76 %
16SimpleAlgotrading220 USD-5056.81 USDC23330.45 USDC125 day(s) 8.80 %
17Issasuke15 USD-1489.67 USDC8229.40 USDC276 day(s) 8.79 %
18NinjaTrader33 USD-1057.80 USDC1452.25 USDC156 day(s) 8.24 %
19Donnie15 USD-53.62 USD247.19 USD198 day(s) 8.04 %
20KOS15 USD-946.28 USDC4528.65 USDC503 day(s) 7.46 %
21BUDriver15 USD-25911.53 USDC189916.81 USDC304 day(s) 6.78 %
22Sebastian-FortFS16 USD-3471.36 USDC16456.65 USDC468 day(s) 6.41 %
23Hardcorecent15 USD-12471.63 EURC58661.90 EURC130 day(s) 6.40 %
24Vendokho15 USD-8683.44 USDC212090.96 USDC431 day(s) 5.48 %
25Diamond15 USD-890.09 USDC19369.33 USDC459 day(s) 5.36 %
26White15 USD-11813.46 USDC28404.36 USDC451 day(s) 4.27 %
27DTPE89 USD-83.58 USD1780.52 USD20 day(s) 3.60 %
28EA-PUMA15 USD-19844.40 USDC19399.38 USDC421 day(s) 3.55 %
29Siamteam615 USD-6216.31 USDC30454.06 USDC92 day(s) 3.38 %
30KFXC-ScalpingEA15 USD-313.60 USDC16637.11 USDC73 day(s) 3.33 %
31BOT15 USD-3700.53 USDC4419.23 USDC15 day(s) 3.13 %
32PriceActionStrategy15 USD-4163.83 USDC55416.77 USDC31 day(s) 2.99 %
33EASedekah1000 USD-18800.00 USDC37679.59 USDC358 day(s) 2.91 %
34BlackStar15 USD-96.66 USD272.21 USD86 day(s) 2.84 %
35MAGMA-215 USD-32007.59 EURC54076.33 EURC555 day(s) 2.84 %
36OKEYNA50 USD-67.60 USD102.22 USD129 day(s) 2.33 %
37SvenbobsMPM15 USD-1488.57 EURC20052.42 EURC38 day(s) 2.29 %
38kiro15 USD-12398.20 USDC12427.85 USDC443 day(s) 1.99 %
39Brazil-System15 USD-1339.80 USDC1463.51 USDC100 day(s) 1.92 %
40ForexGump3025 USD-1215.41 USD3218.37 USD213 day(s) 1.74 %