درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1AsalBiruCabut290 USD-1638.00 USDC4016.88 USDC612 day(s) 51.49 %
2Muhasa15 USD-50.86 USD915.27 USD207 day(s) 42.38 %
3Rincewind15 USD-22705.65 USDC403975.28 USDC214 day(s) 36.00 %
4Habit15 USD-300.65 EUR1219.62 EUR581 day(s) 10.09 %
5GridTrader215 USD-69944.80 USDC149650.23 USDC168 day(s) 9.97 %
6MegaProfit-0315 USD-3837.51 USDC30474.46 USDC889 day(s) 7.94 %
7CADTrader15 USD-3631.73 USDC22890.14 USDC97 day(s) 6.38 %
8AgentFX20 USD-5088.38 USDC39483.12 USDC167 day(s) 5.82 %
9honourable441950 USD-5168.00 USDC42518.78 USDC50 day(s) 5.21 %
10ProtocolImpactMulti30 USD-1294.17 EURC12487.67 EURC147 day(s) 4.71 %
11rubbleextrim20 USD-36991.14 RUR277963.05 RUR99 day(s) 4.53 %
12LukyPips70 USD-1759.20 USDC4785.92 USDC1243 day(s) 4.51 %
13Breakthrough34 USD-46.75 USD46.82 USD43 day(s) 2.64 %
14BollingerReverse-JPY15 USD-4669.37 USDC49703.83 USDC1550 day(s) 2.60 %
15qw115 USD-61530.00 USDC97833.40 USDC134 day(s) 2.05 %
16BUDriver15 USD-73383.80 USDC286477.94 USDC1277 day(s) 1.99 %
17TC-Bot15 USD-62785.52 USDC145501.63 USDC226 day(s) 1.95 %
18FlexPower15 USD-751.40 USDC3797.87 USDC122 day(s) 1.68 %
19HighRiskProfitmachine77 USD-1832.39 EURC-1173.02 EURC799 day(s) -0.34 %
20EuroWin15 USD-1422.27 EURC-9881.87 EURC783 day(s) -1.09 %
21Merchant-FX15 USD-11150.00 USDC-70331.67 USDC674 day(s) -1.49 %
22DTPE89 USD-368.00 USD-7609.92 USD993 day(s) -1.55 %
23aksesFS30 USD-11000.00 USDC-199218.59 USDC546 day(s) -1.77 %
24Number115 USD-12.70 USDC25.21 USDC0 day(s) -1.93 %
25AAthebest33 USD-37.10 USD-97.28 USD49 day(s) -2.11 %
26ROBOTCADCHF100 USD-84.05 USD69.57 USD4 day(s) -2.16 %
2749delta215 USD-210.76 EURC1887.95 EURC14 day(s) -3.28 %
28BollingerReverse15 USD-4747.71 USDC-69882.05 USDC1551 day(s) -3.39 %
29JardoTrader15 USD-30060.03 USDC-84209.16 USDC124 day(s) -3.65 %
30MegaProfit-0615 USD-78.87 USD-419.59 USD529 day(s) -3.75 %
31Blue-Pips-Empire20 USD-2553.60 USDC-4700.38 USDC603 day(s) -3.97 %
3249delta115 USD-301.08 EURC2166.66 EURC14 day(s) -3.97 %
33Wall-street15 USD-59486.60 USDC-25060.38 USDC1531 day(s) -4.02 %
34NMSmart15 USD-88468.31 USDC-116429.69 USDC1365 day(s) -4.97 %
35PaUL50 USD-4.47 USD-104.89 USD194 day(s) -5.06 %
36TheUltimateTrader20 USD-9441.00 USD-1422.75 USD1319 day(s) -5.11 %
37RoboCADCHF100 USD-110.32 USD180.35 USD19 day(s) -5.29 %
38Prosperity15 USD-6778.73 USDC21991.74 USDC196 day(s) -5.48 %
39LolloFX15 USD-1464.00 USDC-6773.04 USDC457 day(s) -5.67 %
40BollingerReverse-Crosses15 USD-4890.39 USDC-99283.65 USDC1550 day(s) -5.70 %