درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1priceactionthailand15 USD-23.80 USDC446.17 USDC34 day(s) 28.96 %
2PL-PH-PH-PL30 USD-123.27 USDC935.47 USDC77 day(s) 26.16 %
3Al-Hafizh15 USD-7697.90 USDC202580.82 USDC223 day(s) 22.67 %
4Issasuke15 USD-1881.68 USDC33965.64 USDC700 day(s) 22.48 %
5aBCtrading15 USD-10928.46 EURC253074.14 EURC1006 day(s) 22.38 %
6AsalBiruCabut290 USD-601.27 USDC2238.36 USDC63 day(s) 22.27 %
7MasterGrid20 USD-10344.41 USDC109265.45 USDC549 day(s) 21.50 %
8pipmate30 USD-643.50 USDC1229.50 USDC34 day(s) 19.76 %
9Cool-Sea-Breeze20 USD-2877.57 USDC49515.13 USDC267 day(s) 18.64 %
10ST-OK15 USD-11538.00 USDC50219.15 USDC999 day(s) 16.61 %
11IT-GM-Pro20 USD-209.07 USDC948.34 USDC35 day(s) 16.19 %
12Scheme-Uno40 USD-1417.50 USDC5560.39 USDC83 day(s) 13.33 %
13B251982m20 USD-706.10 USDC1422.44 USDC211 day(s) 12.13 %
14semix80 USD-1926.15 USDC7263.48 USDC199 day(s) 11.84 %
15MegaProfit-0315 USD-2183.74 USDC35091.20 USDC340 day(s) 11.59 %
16Highly-stable115 USD-311.62 USDC5527.31 USDC102 day(s) 11.57 %
17SimpleAlgotrading220 USD-8873.21 USDC99213.14 USDC549 day(s) 9.86 %
18VLG0215 USD-17322.72 USDC85560.92 USDC995 day(s) 7.64 %
19TSniper15 USD-98.46 USDC1023.48 USDC36 day(s) 7.10 %
20BUDriver15 USD-34097.28 USDC236226.83 USDC728 day(s) 6.39 %
21BukanBisheeBishee21 USD-847.17 USDC5783.82 USDC71 day(s) 5.53 %
22GoblinFX-115 USD-873.14 USDC10383.46 USDC83 day(s) 5.14 %
23Antigrid15 USD-984.03 EUR7647.09 EUR718 day(s) 5.05 %
24syaukhi15 USD-887.38 USDC6954.45 USDC69 day(s) 4.68 %
25Midas-Hand35 USD-2326.24 USDC38680.11 USDC180 day(s) 4.43 %
26BollingerReverse-JPY15 USD-4669.37 USDC66089.63 USDC1001 day(s) 4.26 %
27Diamond15 USD-7322.80 USDC24327.00 USDC883 day(s) 4.24 %
28SuperHarvester15 USD-2010.20 USDC3611.12 USDC57 day(s) 3.95 %
29QUICK-INCOME25 USD-1381.73 USDC3463.08 USDC163 day(s) 3.94 %
30Hardcorecent15 USD-14624.61 EURC54611.34 EURC554 day(s) 3.84 %
31ansio25 USD-96.25 USD851.84 USD266 day(s) 3.81 %
32NLsS15 USD-15919.79 EURC177068.13 EURC890 day(s) 3.80 %
33EA-PUMA15 USD-19844.40 USDC22862.58 USDC844 day(s) 3.64 %
34Megas15 USD-113.05 USD47.41 USD99 day(s) 3.50 %
35ScalperLegend15 USD-9500.00 USDC47450.64 USDC1007 day(s) 3.17 %
36Maradona15 USD-28.12 USD65.86 USD21 day(s) 3.08 %
37EASedekah1000 USD-18800.00 USDC37870.59 USDC782 day(s) 2.93 %
38HighRiskProfitmachine77 USD-501.65 EURC7184.42 EURC250 day(s) 2.87 %
39Winner-NRG-215 USD-2351.76 USDC3727.07 USDC110 day(s) 2.74 %
40Watchmaker25 USD-7181.00 USDC13297.06 USDC496 day(s) 2.31 %