CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

مثال:

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1ProWaveTrader15 USD-3793.39 USD47013.94 USD514 day(s) 61.81 %
2Agrotendencias50 USD-597.50 USD1075.02 USD329 day(s) 37.46 %
3aBCtrading15 USD-10928.46 EURC203711.43 EURC637 day(s) 29.48 %
4nguyenvananh20 USD-10.57 USD53.79 USD22 day(s) 22.03 %
5MasterGrid20 USD-7662.28 USDC40466.54 USDC180 day(s) 20.43 %
6Fiddler15 USD-918.97 USDC9552.23 USDC532 day(s) 19.23 %
7ProstoTrader15 USD-192.32 USD450.40 USD233 day(s) 18.78 %
8Super-Engle15 USD-3010.36 USDC20718.99 USDC121 day(s) 17.99 %
9Issasuke15 USD-1881.68 USDC17463.13 USDC330 day(s) 17.93 %
10NMSmart15 USD-88468.31 USDC310853.60 USDC447 day(s) 17.09 %
1110until70profits15 USD-12.66 USD33.17 USD20 day(s) 15.28 %
12ST-OK15 USD-11538.00 USDC37239.81 USDC630 day(s) 12.38 %
13VLG0215 USD-17322.72 USDC77996.80 USDC625 day(s) 10.87 %
14SimpleAlgotrading20 USD-5146.05 USDC74153.55 USDC180 day(s) 10.29 %
15Donnie15 USD-57.88 USD339.80 USD253 day(s) 10.26 %
16Invencible420 USD-642.29 EURC8491.99 EURC450 day(s) 10.19 %
17SimpleAlgotrading220 USD-5056.81 USDC34568.95 USDC180 day(s) 9.54 %
18NinjaTrader33 USD-1057.80 USDC1994.64 USDC211 day(s) 8.59 %
19KLASTER15 USD-705.03 USDC7474.63 USDC15 day(s) 8.43 %
20BUDriver15 USD-25911.53 USDC213761.22 USDC359 day(s) 7.48 %
21KLASTER215 USD-791.49 USDC4886.53 USDC15 day(s) 7.37 %
22Hardcorecent15 USD-12471.63 EURC81091.49 EURC184 day(s) 6.81 %
23EAMifxV215 USD-31.95 USDC1240.06 USDC32 day(s) 6.71 %
24KOS15 USD-946.28 USDC4971.48 USDC558 day(s) 6.45 %
25Sebastian-FortFS16 USD-3471.36 USDC17063.36 USDC523 day(s) 6.06 %
26Diamond15 USD-890.09 USDC24221.24 USDC514 day(s) 5.82 %
27RebateMaster15 USD-97.25 USDC1679.76 USDC58 day(s) 5.45 %
28Vryzafx15 USD-380.07 USDC2610.45 USDC6 day(s) 5.39 %
29Martingale-inside-out15 USD-2396.62 USDC21954.54 USDC37 day(s) 5.32 %
30KFXC-ScalpingEA15 USD-783.42 USDC43582.70 USDC127 day(s) 5.16 %
31MegaProfit15 USD-86.00 USDC424.99 USDC45 day(s) 4.57 %
32Brazil-System15 USD-1339.80 USDC3572.92 USDC155 day(s) 3.94 %
33SngCent15 USD-408.40 USDC3973.88 USDC37 day(s) 3.85 %
34EA-PUMA15 USD-19844.40 USDC19908.19 USDC475 day(s) 3.66 %
35SystemEFS15 USD-904.50 USDC5798.32 USDC324 day(s) 3.32 %
36Vendokho15 USD-8683.44 USDC240763.18 USDC486 day(s) 3.19 %
37EASedekah1000 USD-18800.00 USDC37678.69 USDC413 day(s) 2.90 %
38MAGMA-215 USD-32007.59 EURC55577.76 EURC609 day(s) 2.79 %
39AlfaTrade15 USD-4149.52 USDC9486.43 USDC337 day(s) 2.53 %
40kiro15 USD-12398.20 USDC16993.94 USDC497 day(s) 2.27 %