درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1AsalBiruCabut290 USD-1638.00 USDC2948.83 USDC503 day(s) 49.19 %
2Rincewind15 USD-22705.65 USDC578001.52 USDC105 day(s) 44.00 %
3Antigrid15 USD-3724.20 EUR22954.24 EUR1158 day(s) 21.86 %
4Muhasa15 USD-48.08 USD110.97 USD98 day(s) 19.90 %
5GridTrader215 USD-8117.60 USDC51742.16 USDC59 day(s) 12.00 %
6Habit15 USD-300.65 EUR911.45 EUR472 day(s) 9.16 %
7MMD15 USD-1229.20 USDC2566.34 USDC412 day(s) 7.11 %
8AgentFX20 USD-4442.00 USDC12207.77 USDC57 day(s) 6.24 %
9JardoTrader15 USD-71.24 USDC827.65 USDC15 day(s) 4.57 %
10FRODOHOBBIT15 USD-7844.42 USDC47900.82 USDC795 day(s) 3.97 %
11ProtocolImpactMulti30 USD-1294.17 EURC3547.22 EURC38 day(s) 3.90 %
12LukyPips70 USD-1759.20 USDC3268.40 USDC1134 day(s) 3.59 %
13QUICK-INCOME25 USD-1381.73 USDC4256.68 USDC603 day(s) 3.49 %
14qw115 USD-25897.33 USDC8501.10 USDC25 day(s) 3.44 %
15Nazirul15 USD-6100.00 USDC9978.05 USDC27 day(s) 3.41 %
16BUDriver15 USD-73383.80 USDC285501.03 USDC1168 day(s) 2.76 %
17GridTrader315 USD-5981.30 USDC7067.18 USDC45 day(s) 2.49 %
18FlexPower15 USD-667.32 USDC1126.64 USDC13 day(s) 2.46 %
19BollingerReverse-JPY15 USD-4669.37 USDC34894.41 USDC1441 day(s) 2.26 %
20Invencible20 USD-31193.08 EURC43924.24 EURC1346 day(s) 1.60 %
21Rasheeth15 USD-189.98 USDC878.21 USDC12 day(s) 1.02 %
22TheRoboticTrader-HFT215 USD-90.11 USD936.34 USD189 day(s) 1.02 %
23TC-Bot15 USD-10823.65 USDC5999.90 USDC117 day(s) 0.90 %
24HighRiskProfitmachine77 USD-1832.39 EURC2523.24 EURC690 day(s) 0.70 %
25MegaProfit-0415 USD-1703.63 USDC950.68 USDC780 day(s) 0.62 %
26MultiProfit15 USD-210.33 USD-90.62 USD648 day(s) -0.37 %
27Merchant-FX15 USD-11150.00 USDC-30067.31 USDC565 day(s) -0.74 %
28EuroWin15 USD-1422.27 EURC-9867.53 EURC674 day(s) -1.09 %
29pilot-trader15 USD-5490.72 USDC2255.74 USDC747 day(s) -1.28 %
30Fix8915 USD-1090.00 USDC-1402.43 USDC20 day(s) -1.44 %
31DTPE89 USD-368.00 USD-7221.06 USD884 day(s) -1.50 %
32CarloDrum15 USD-117.80 EUR-1195.84 EUR574 day(s) -1.56 %
33aksesFS30 USD-11000.00 USDC-182234.99 USDC437 day(s) -1.63 %
34Brazil-System15 USD-1339.80 USDC-3012.33 USDC964 day(s) -2.14 %
35Prosperity15 USD-5424.80 USDC9351.78 USDC87 day(s) -2.22 %
36Gold-men15 USD-1055760.00 USDC664149.93 USDC305 day(s) -2.82 %
37BollingerReverse15 USD-4747.71 USDC-85245.13 USDC1442 day(s) -3.67 %
38Wall-street15 USD-59486.60 USDC-25300.68 USDC1422 day(s) -4.06 %
39LolloFX15 USD-1464.00 USDC-3742.28 USDC348 day(s) -4.47 %
40TheUltimateTrader20 USD-9441.00 USD-1453.92 USD1210 day(s) -5.20 %