درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1TokBoom30 USD-105.15 USD-0.57 USD55 day(s) 156.62 %
2Issasuke15 USD-1881.68 USDC27450.46 USDC450 day(s) 20.50 %
3putra-trading15 USD-8.96 USD184.42 USD8 day(s) 20.42 %
4MasterGrid20 USD-7662.28 USDC61585.73 USDC300 day(s) 19.97 %
5ProstoTrader15 USD-192.32 USD783.28 USD353 day(s) 17.67 %
6AlgoTrader20 USD-2729.81 USDC41529.42 USDC196 day(s) 16.35 %
7ST-OK15 USD-11538.00 USDC38642.27 USDC750 day(s) 15.78 %
8Cool-Sea-Breeze20 USD-877.93 USDC6298.94 USDC18 day(s) 15.76 %
9aBCtrading15 USD-10928.46 EURC215687.15 EURC757 day(s) 15.04 %
10tarm115 USD-16.35 USD224.82 USD23 day(s) 12.61 %
11AlgoTrader220 USD-4635.58 USDC40835.91 USDC196 day(s) 12.39 %
12SystemEFS15 USD-904.50 USDC13365.01 USDC444 day(s) 12.23 %
13Harry15 USD-1360.17 USDC9786.79 USDC17 day(s) 12.02 %
14miser04129 USD-383.28 USDC2956.38 USDC42 day(s) 10.99 %
15Invencible420 USD-681.61 EURC11134.80 EURC570 day(s) 10.75 %
16andika-GBPJPY15 USD-1636.20 USDC4589.34 USDC8 day(s) 10.74 %
17SimpleAlgotrading20 USD-5146.05 USDC116755.86 USDC300 day(s) 10.61 %
18SimpleAlgotrading220 USD-5056.81 USDC61274.18 USDC300 day(s) 10.16 %
19FRODOHOBBIT15 USD-3474.00 USDC42757.72 USDC106 day(s) 9.91 %
20Agrotendencias50 USD-597.50 USD673.54 USD449 day(s) 9.19 %
21Hardcorecent15 USD-12471.63 EURC142218.21 EURC304 day(s) 8.86 %
22Diamond15 USD-7322.80 USDC35580.70 USDC634 day(s) 7.59 %
23superprofit15 USD-525.74 USDC717.77 USDC59 day(s) 7.18 %
24KOS15 USD-946.28 USDC5610.26 USDC678 day(s) 7.04 %
25VLG0215 USD-17322.72 USDC83646.21 USDC745 day(s) 6.77 %
26SuperScalpingMethod15 USD-2820.70 USDC35881.87 USDC116 day(s) 6.64 %
27NMSmart15 USD-88468.31 USDC334645.10 USDC567 day(s) 5.52 %
28HighRiskProfitmachine77 USD-21.88 EURC233.46 EURC1 day(s) 5.44 %
29IssasukeSmartEa15 USD-1977.65 USDC26167.97 USDC434 day(s) 5.21 %
30GlobalFxSignal-225 USD-791.00 USDC2249.31 USDC288 day(s) 4.96 %
31Vovchic20 USD-106.83 USDC739.16 USDC23 day(s) 4.90 %
32Plan-C15 USD-742.26 USDC8354.76 USDC50 day(s) 4.56 %
33InfinityVryzafx20 USD-9629.43 USDC20200.80 USDC84 day(s) 4.53 %
34HIZH100 USD-1565.03 USDC3574.75 USDC26 day(s) 4.43 %
35avanti-bit30 USD-2574.00 USDC3211.00 USDC2 day(s) 4.34 %
36ForzaFX15 USD-1218.93 EURC5377.10 EURC37 day(s) 3.77 %
37EA-PUMA15 USD-19844.40 USDC20576.53 USDC595 day(s) 3.44 %
38ScalperLegend15 USD-9500.00 USDC47450.64 USDC758 day(s) 3.29 %
39kiro15 USD-12398.20 USDC34287.59 USDC617 day(s) 3.28 %
40BUDriver15 USD-25911.53 USDC202663.82 USDC479 day(s) 3.28 %