درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1RSSTAGE730 USD-2435.00 USDC33820.24 USDC163 day(s) 50.37 %
2DummyMaster50 USD-74.60 USD0.85 USD5 day(s) 44.72 %
3Venus30 USD-167.52 USDC1486.60 USDC64 day(s) 37.07 %
4Neptune30 USD-84.72 USDC1101.37 USDC64 day(s) 25.66 %
5Agrotendencias50 USD-597.50 USD1018.52 USD564 day(s) 24.43 %
6Issasuke15 USD-1881.68 USDC31228.23 USDC565 day(s) 22.33 %
7Majestas15 USD-23.05 USDC774.52 USDC6 day(s) 21.71 %
8MasterGrid20 USD-10344.41 USDC86772.54 USDC414 day(s) 20.74 %
9ST-OK15 USD-11538.00 USDC43190.50 USDC864 day(s) 18.98 %
10Pluto-C30 USD-710.40 USDC14925.11 USDC54 day(s) 18.62 %
11Cool-Sea-Breeze20 USD-2877.57 USDC33514.53 USDC132 day(s) 18.54 %
12Pluto30 USD-73.20 USDC523.60 USDC64 day(s) 18.21 %
13ProstoTrader15 USD-192.32 USD1089.54 USD468 day(s) 18.11 %
14aBCtrading15 USD-10928.46 EURC221728.89 EURC871 day(s) 17.71 %
15SystemEFS15 USD-904.50 USDC15568.91 USDC559 day(s) 14.81 %
16Fhais-Hedge-Account15 USD-1140.05 USDC9894.39 USDC31 day(s) 14.79 %
17SetkaTLP30 USD-240.96 USDC3673.65 USDC32 day(s) 13.57 %
18Forex-King-125 USD-871.09 USDC11280.71 USDC6 day(s) 13.38 %
19Forex-King-325 USD-871.09 USDC11279.44 USDC6 day(s) 13.35 %
20Forex-King-225 USD-890.58 USDC11183.77 USDC6 day(s) 13.17 %
21GoldPlated50 USD-1240.50 USD1158.43 USD32 day(s) 12.00 %
22AsalBiruCabut120 USD-120.96 USD352.36 USD83 day(s) 11.63 %
23Invencible420 USD-681.61 EURC12672.74 EURC685 day(s) 11.62 %
24miser04129 USD-4841.10 USDC8981.21 USDC156 day(s) 11.59 %
25IssasukeSmartEa15 USD-1977.65 USDC39884.18 USDC549 day(s) 11.38 %
26EurUsdCentMaster20 USD-1024.66 EURC16360.40 EURC69 day(s) 9.85 %
27Forexjoe20 USD-415.63 USDC1417.78 USDC288 day(s) 9.74 %
28Hani-Power-Scalping15 USD-2956.19 USDC7805.34 USDC32 day(s) 9.68 %
29Al-Hafizh15 USD-7697.90 USDC47471.90 USDC88 day(s) 9.62 %
30B251982m20 USD-175.19 USDC344.67 USDC76 day(s) 9.46 %
31Plan-E15 USD-1520.34 USDC5768.30 USDC88 day(s) 9.31 %
32SimpleAlgotrading220 USD-8873.21 USDC86269.84 USDC414 day(s) 9.15 %
33AutoDagangGlobal18 USD-33.82 USDC213.90 USDC15 day(s) 9.14 %
34Diamond15 USD-7322.80 USDC43225.35 USDC748 day(s) 7.92 %
35VLG0215 USD-17322.72 USDC85560.92 USDC860 day(s) 6.89 %
36Vovchic20 USD-1125.32 USDC12936.28 USDC137 day(s) 6.36 %
37BUDriver15 USD-28817.74 USDC226096.90 USDC594 day(s) 6.20 %
38AveragingMaster20 USD-1256.61 USDC10936.52 USDC36 day(s) 5.84 %
39BudakUbat18110715 USD-109.65 USDC1216.37 USDC33 day(s) 5.57 %
40QUICK-INCOME25 USD-1381.73 USDC2149.63 USDC28 day(s) 5.29 %