درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1AsalBiruCabut290 USD-1638.00 USDC4470.31 USDC976 day(s) 78.27 %
249delta215 USD-1307.82 EURC49053.69 EURC377 day(s) 24.62 %
349delta115 USD-1274.50 EURC53888.71 EURC377 day(s) 22.48 %
4Golden15 USD-1933.75 USDC22386.98 USDC266 day(s) 18.94 %
5Muhasa15 USD-208.95 USD377.85 USD570 day(s) 5.90 %
6MeuInvestimentoBR20 USD-278.93 USDC3328.92 USDC172 day(s) 2.93 %
7AkunCopySatu16 USD-115.80 USDC294.19 USDC164 day(s) 2.73 %
8Number115 USD-1723.03 USDC20070.92 USDC363 day(s) 1.59 %
9FlexPower15 USD-1698.00 USDC17977.65 USDC486 day(s) 1.20 %
10Masturbator15 USD-113.47 EURC2714.32 EURC174 day(s) 1.11 %
11RSGrid15 USD-1336.24 USDC6409.54 USDC347 day(s) 0.51 %
12SpeedInCents15 USD-6321.84 USDC652.69 USDC863 day(s) -0.02 %
13Prosperity15 USD-11503.28 USDC28569.41 USDC560 day(s) -0.62 %
14BUDriver15 USD-73383.80 USDC293518.70 USDC1641 day(s) -1.60 %
15Merchant-FX15 USD-11150.00 USDC-99207.45 USDC1037 day(s) -1.88 %
16Martingeyl-trading-sys15 USD-11308.70 USDC-51979.36 USDC1120 day(s) -2.90 %
17JardoTrader15 USD-30060.03 USDC-85605.84 USDC488 day(s) -3.37 %
18Mega15 USD-1073.28 USDC-4642.30 USDC1122 day(s) -3.57 %
19PaUL50 USD-4.47 USD-177.86 USD558 day(s) -4.01 %
20Robotica115 USD-456.12 USD237.63 USD326 day(s) -4.17 %
21Dyanamic15 USD-3778.56 USDC-9879.59 USDC346 day(s) -4.34 %
22TheUltimateTrader20 USD-9441.00 USD-1339.21 USD1682 day(s) -4.79 %
23NMSmart15 USD-88468.31 USDC-114080.10 USDC1728 day(s) -4.88 %
24LolloFX15 USD-1464.00 USDC-6632.32 USDC821 day(s) -5.63 %
25Steady15 USD-8823.00 USDC-16586.85 USDC1865 day(s) -6.04 %
26MERIDIANFX45 USD-61.71 USD-370.16 USD327 day(s) -6.05 %
27ROBOTCADCHF100 USD-2237.07 USD-1712.41 USD368 day(s) -7.81 %
28V1290 USD-29236.92 EURC-175442.73 EURC529 day(s) -9.17 %
29Habit15 USD-300.65 EUR1249.63 EUR944 day(s) -10.70 %
30Soltanforex150 USD-53.40 USD130.50 USD215 day(s) -14.36 %
31Kdeen-Network-low-risk20 USD-45892.80 USDC-161553.09 USDC1675 day(s) -14.48 %
32DoublePingPong34 USD-1094.40 USDC-10431.34 USDC304 day(s) -15.47 %
33LukyPips70 USD-1759.20 USDC-15691.63 USDC1606 day(s) -15.52 %
34Forexjoe20 USD-573.00 USDC-2360.70 USDC1335 day(s) -18.10 %
35B251982m20 USD-11353.80 USDC4120.45 USDC1123 day(s) -19.55 %