درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1aBCtrading15 USD-10928.46 EURC338080.85 EURC1179 day(s) 69.44 %
2PL-PH-PH-PL15 USD-848.57 USDC16686.11 USDC250 day(s) 36.09 %
3GG-1515 USD-33.09 USDC498.90 USDC42 day(s) 35.49 %
4DD-1515 USD-109.36 USDC1191.80 USDC42 day(s) 28.77 %
5HH-1515 USD-21.34 USDC80.94 USDC42 day(s) 27.74 %
6Al-Hafizh15 USD-7697.90 USDC313238.65 USDC396 day(s) 25.27 %
7Antigrid15 USD-1475.42 EUR21720.21 EUR891 day(s) 21.15 %
8AsalBiruCabut290 USD-601.27 USDC2350.52 USDC236 day(s) 17.41 %
9MegaProfits15 USD-110.89 USDC991.17 USDC383 day(s) 12.12 %
10Highly-stable115 USD-2092.20 USDC11213.20 USDC275 day(s) 11.47 %
11MegaProfit-0315 USD-2183.74 USDC33998.67 USDC513 day(s) 10.90 %
12SimpleAlgotrading220 USD-8873.21 USDC129030.72 USDC722 day(s) 9.94 %
13VolatileFX15 USD-29.78 USDC5680.45 USDC116 day(s) 9.78 %
14Test-115 USD-62.04 USDC338.73 USDC48 day(s) 9.71 %
15MMD15 USD-1229.20 USDC1682.77 USDC145 day(s) 9.48 %
16HuyFX30 USD-18.13 USD67.67 USD52 day(s) 8.95 %
17XazaRobots215 USD-5417.48 USDC51749.69 USDC132 day(s) 8.50 %
18constantD115 USD-110.24 USDC825.50 USDC2 day(s) 7.15 %
19BUDriver15 USD-39256.42 USDC259635.30 USDC902 day(s) 6.69 %
20FF-1515 USD-36.00 USDC143.95 USDC42 day(s) 6.27 %
21VLG0215 USD-22638.93 USDC85560.76 USDC1168 day(s) 6.26 %
22VFSystem15 USD-1414.02 EURC4674.10 EURC123 day(s) 5.91 %
23UFC-FG-FSS370 USD-11433.08 EURC27509.01 EURC72 day(s) 5.46 %
24Diamond-Trade100 USD-2538.50 USDC100268.39 USDC45 day(s) 4.45 %
25MegaProfit-0615 USD-28.06 USD77.92 USD153 day(s) 4.42 %
26LolloFX15 USD-1464.00 USDC1667.48 USDC81 day(s) 4.25 %
27TFS-1515 USD-2648.10 USDC3235.58 USDC41 day(s) 4.11 %
28Profit15 USD-20.20 USD87.04 USD159 day(s) 3.42 %
29QUICK-INCOME25 USD-1381.73 USDC3781.43 USDC336 day(s) 3.32 %
30EA-PUMA15 USD-19844.40 USDC19192.35 USDC1018 day(s) 3.32 %
31AA-1515 USD-47.60 USDC398.77 USDC42 day(s) 3.20 %
32MegaProfit-0515 USD-26.28 USD87.58 USD153 day(s) 3.00 %
33Project-FX15 USD-52.55 USD62.97 USD38 day(s) 2.80 %
34Profit0215 USD-46.84 USD79.82 USD159 day(s) 2.75 %
35Hamster15 USD-7392.00 USDC25755.95 USDC1180 day(s) 2.74 %
36Watchmaker25 USD-7181.00 USDC18326.10 USDC669 day(s) 2.68 %
37HighRiskProfitmachine77 USD-1832.39 EURC8376.70 EURC424 day(s) 2.54 %
38GridFS35 USD-3859.84 EURC3632.60 EURC30 day(s) 2.50 %
39BB-1515 USD-240.75 USDC533.07 USDC42 day(s) 2.22 %
40FX-Pro-executive30 USD-628.34 USDC2160.92 USDC31 day(s) 1.89 %