درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1BlackJack15 USD-201.74 USDC1015.99 USDC6 day(s) 174.17 %
2AsalBiruCabut290 USD-601.27 USDC2898.34 USDC406 day(s) 27.91 %
3Antigrid15 USD-3724.20 EUR20798.75 EUR1060 day(s) 20.28 %
4Rincewind15 USD-22705.65 USDC-36683.41 USDC7 day(s) 18.21 %
5MegaProfit-0315 USD-3837.51 USDC30356.83 USDC682 day(s) 8.26 %
6TheRoboticTrader-HFT115 USD-600.40 USD1014.94 USD91 day(s) 8.06 %
7TC-Bot15 USD-900.14 USDC5087.15 USDC19 day(s) 7.81 %
8Azim15 USD-186.57 USD2443.62 USD12 day(s) 4.90 %
9BUDriver15 USD-73383.80 USDC269531.07 USDC1071 day(s) 3.75 %
10QUICK-INCOME25 USD-1381.73 USDC4002.91 USDC505 day(s) 3.40 %
11Q-Robot50 USD-27.29 USD30.52 USD23 day(s) 3.13 %
12VLG0215 USD-25140.93 USDC24125.16 USDC1337 day(s) 2.94 %
13TheRoboticTrader-HFT215 USD-82.00 USD588.98 USD91 day(s) 2.43 %
14Highly-stable115 USD-4214.68 USDC30611.19 USDC444 day(s) 1.18 %
15Invencible20 USD-31193.08 EURC24672.77 EURC1248 day(s) 0.97 %
16MegaProfit-0615 USD-61.36 USD29.41 USD322 day(s) 0.53 %
17MegaProfit-0415 USD-1703.63 USDC572.65 USDC682 day(s) 0.50 %
18Profit0215 USD-46.84 USD11.25 USD328 day(s) 0.27 %
19HighRiskProfitmachine77 USD-1832.39 EURC1376.64 EURC593 day(s) 0.14 %
20Merchant-FX15 USD-9582.00 USDC-22449.55 USDC467 day(s) -0.63 %
21MultiProfit15 USD-210.33 USD-189.64 USD550 day(s) -0.80 %
22pilot-trader15 USD-5490.72 USDC3167.34 USDC650 day(s) -1.33 %
23DTPE89 USD-368.00 USD-6353.45 USD787 day(s) -1.36 %
24CarloDrum15 USD-117.80 EUR-1334.57 EUR477 day(s) -1.48 %
25Brazil-System15 USD-1339.80 USDC-3012.33 USDC867 day(s) -1.53 %
26aksesFS30 USD-11000.00 USDC-174383.44 USDC340 day(s) -1.58 %
27Gold-men15 USD-1055760.00 USDC933619.91 USDC208 day(s) -1.87 %
28Locomotive2424 USD-1200.48 USD-1650.95 USD1138 day(s) -2.05 %
29PakatanXharapan15 USD-4300.00 USDC-59528.63 USDC641 day(s) -2.26 %
30Watchmaker25 USD-7181.00 USDC-17947.37 USDC839 day(s) -2.26 %
31UFC-FG-FSS370 USD-11433.08 EURC-18909.39 EURC241 day(s) -2.72 %
32Mega15 USD-379.00 USDC-2435.20 USDC552 day(s) -2.79 %
33King100 USD-166000.00 USDC-338476.34 USDC1348 day(s) -2.84 %
34Habit15 USD-300.65 EUR229.24 EUR374 day(s) -2.99 %
35LukyPips70 USD-1759.20 USDC1111.76 USDC1036 day(s) -3.21 %
36RAM-all-gain15 USD-450.44 EUR-1708.69 EUR578 day(s) -3.22 %
37XazaRobots415 USD-47.40 USDC-24144.22 USDC81 day(s) -4.42 %
38Dargombez30 USD-2221.44 USDC-10186.88 USDC126 day(s) -4.55 %
39MegaProfit-0515 USD-209.31 USD-169.41 USD322 day(s) -4.61 %
40XazaRobots215 USD-251552.27 USDC138225.18 USDC302 day(s) -4.67 %