درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1AsalBiruCabut290 USD-1638.00 USDC4461.07 USDC812 day(s) 73.25 %
249delta215 USD-1307.82 EURC48850.07 EURC213 day(s) 26.77 %
349delta115 USD-1274.50 EURC53685.47 EURC213 day(s) 24.35 %
4Golden15 USD-1933.75 USDC22386.98 USDC102 day(s) 18.94 %
5Muhasa15 USD-208.95 USD325.87 USD406 day(s) 5.34 %
6MeuInvestimentoBR20 USD-240.12 USDC1539.87 USDC8 day(s) 2.33 %
7FlexPower15 USD-1698.00 USDC15369.05 USDC321 day(s) 1.07 %
8Number115 USD-1723.03 USDC13498.35 USDC199 day(s) 0.98 %
9SpeedInCents15 USD-6321.84 USDC618.42 USDC699 day(s) -0.18 %
10RSGrid15 USD-1336.24 USDC6939.76 USDC183 day(s) -0.25 %
11Merchant-FX15 USD-11150.00 USDC-99206.79 USDC873 day(s) -1.88 %
12Prosperity15 USD-11289.60 USDC29366.15 USDC396 day(s) -2.29 %
13BUDriver15 USD-73383.80 USDC290980.39 USDC1477 day(s) -2.51 %
14Martingeyl-trading-sys15 USD-11308.70 USDC-36579.16 USDC956 day(s) -3.20 %
15JardoTrader15 USD-30060.03 USDC-86454.22 USDC324 day(s) -3.45 %
16PaUL50 USD-4.47 USD-161.82 USD394 day(s) -3.79 %
17Wall-street15 USD-59486.60 USDC-26799.78 USDC1730 day(s) -4.04 %
18TheUltimateTrader20 USD-9441.00 USD-1359.21 USD1518 day(s) -4.67 %
19NMSmart15 USD-88468.31 USDC-114207.55 USDC1564 day(s) -4.87 %
20Robotica115 USD-302.04 USD237.63 USD162 day(s) -4.91 %
21LolloFX15 USD-1464.00 USDC-6599.84 USDC656 day(s) -5.24 %
22Damani30 USD-4577.10 USDC-40798.42 USDC117 day(s) -5.35 %
23Steady15 USD-8823.00 USDC-16631.44 USDC1700 day(s) -5.80 %
24Dyanamic15 USD-3778.56 USDC-11087.80 USDC182 day(s) -6.40 %
25V1290 USD-29236.92 EURC-175509.58 EURC365 day(s) -9.17 %
26Habit15 USD-300.65 EUR1763.15 EUR780 day(s) -13.60 %
27Kdeen-Network-low-risk20 USD-45892.80 USDC-161553.09 USDC1511 day(s) -14.48 %
28LukyPips70 USD-1759.20 USDC-15691.63 USDC1442 day(s) -14.74 %
29DoublePingPong34 USD-1094.40 USDC-10149.83 USDC140 day(s) -15.26 %
30Auto-tride15 USD-41494.91 USDC-201427.43 USDC154 day(s) -15.38 %
31B251982m20 USD-11353.80 USDC4120.45 USDC959 day(s) -15.52 %
32Forexjoe20 USD-573.00 USDC-2360.70 USDC1171 day(s) -18.05 %
33Soltanforex150 USD-44.90 USD95.60 USD51 day(s) -45.26 %