درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
135Percent15 USD-16.53 USD144.78 USD96 day(s) 994.25 %
2Al-Hafizh15 USD-7697.90 USDC425388.17 USDC494 day(s) 29.56 %
3AsalBiruCabut290 USD-601.27 USDC2894.29 USDC335 day(s) 26.67 %
4Antigrid15 USD-1475.42 EUR21531.69 EUR989 day(s) 20.92 %
5VFSistemEURUSD15 USD-453.64 EURC6130.79 EURC17 day(s) 16.90 %
626968815 USD-160.55 USDC3268.36 USDC12 day(s) 12.46 %
7UFC-FS-NEW400 USD-291.41 EURC689.89 EURC10 day(s) 12.28 %
8VFSystem15 USD-1414.02 EURC23546.58 EURC222 day(s) 11.48 %
9B251982m20 USD-3788.56 USDC2333.37 USDC482 day(s) 10.27 %
10XazaRobots215 USD-5417.48 USDC138166.31 USDC231 day(s) 9.13 %
11MegaProfit-0315 USD-3837.51 USDC30529.01 USDC611 day(s) 8.65 %
12VLG0215 USD-22638.93 USDC85560.76 USDC1266 day(s) 7.90 %
13MMD15 USD-1229.20 USDC2517.77 USDC243 day(s) 7.15 %
14BUDriver15 USD-39256.42 USDC267832.00 USDC1000 day(s) 7.04 %
15Highly-stable115 USD-2677.52 USDC19209.17 USDC373 day(s) 6.82 %
16HuyFX30 USD-27.59 USD149.63 USD151 day(s) 6.55 %
17UFC-FG-FSS370 USD-11433.08 EURC34672.84 EURC170 day(s) 5.12 %
18GridFS35 USD-3859.84 EURC50223.28 EURC128 day(s) 4.35 %
19Midas-Hand35 USD-2326.24 USDC47923.30 USDC452 day(s) 4.05 %
20QUICK-INCOME25 USD-1381.73 USDC3827.74 USDC435 day(s) 3.34 %
21BollingerReverse-JPY15 USD-4669.37 USDC52526.06 USDC1273 day(s) 2.99 %
22Watchmaker25 USD-7181.00 USDC22750.99 USDC768 day(s) 2.79 %
23StarBot30 USD-10620.03 USDC3485.15 USDC159 day(s) 2.46 %
24MegaProfits15 USD-116.80 USDC630.50 USDC481 day(s) 2.22 %
25MegaProfit-0515 USD-29.30 USD73.95 USD251 day(s) 1.49 %
26XazaRobots415 USD-16.50 USDC3409.65 USDC10 day(s) 1.45 %
27HighRiskProfitmachine77 USD-1832.39 EURC6746.67 EURC522 day(s) 1.14 %
28VictoryFX15 USD-19.97 USD24.30 USD46 day(s) 0.96 %
29FX-Pro-executive30 USD-2276.50 USDC3784.69 USDC129 day(s) 0.94 %
30SNIPPER30 USD-11712.00 USDC8842.52 USDC172 day(s) 0.86 %
31Piphunter30 USD-590.10 USDC3309.69 USDC20 day(s) 0.82 %
32Febuz18 USD-18758.37 EURC8674.31 EURC21 day(s) 0.72 %
33Profit0215 USD-46.84 USD18.24 USD257 day(s) 0.57 %
34MultiProfit15 USD-210.33 USD81.41 USD480 day(s) 0.49 %
35pilot-trader15 USD-4848.43 USDC1836.42 USDC579 day(s) 0.00 %
36Habit15 USD-74.74 EUR15.09 EUR304 day(s) 0.00 %
37Invencible20 USD-31193.08 EURC-1211.30 EURC1178 day(s) -0.06 %
38MegaProfit-0415 USD-1703.63 USDC-239.50 USDC611 day(s) -0.19 %
39Merchant-FX15 USD-9582.00 USDC-21851.29 USDC397 day(s) -0.62 %
40VolatileFX15 USD-29.78 USDC3918.88 USDC214 day(s) -0.70 %