درباره COPYTRADING

CopyTrading یک خدمت خودکار برای الگوبرداری از حساب­های معامله­گران موفق است. این سیستم امکان مدیریت ریسک­های مالی را با تنظیم نسبت الگوبرداری، طبق حاشیه (مارجین) آزاد حساب شما، فراهم می­آورد. ما بمنظور کمک به شما در انتخاب یک حساب برتر، یک فهرست رده­بندی مناسب را توسعه دادیم که بازده هر حساب را نشان می­دهد.

مزایای اصلی CopyTrading:
ضمانت تامین مالی مجدد در صورت
فقدان سیگنال­های معاملاتی.
فهرست رده­بندی حساب­های برتر بر
اساس اطلاعات مربوطه.
کنترل کامل بر
معامله شما.
اجرای لحظه­ای
فرمان کپی.

(پلت فرم) ما همچنین به معامله گران مجرب کمک می­کند تا طریق فروش این اشتراک (یعنی نمایش حساب برتر خود) سود بیشتری کسب کنند.

about-cpt-step1

یک حساب برتر
را انتخاب کنید

about-cpt-step2

حساب معاملاتی
خود را شارژ کنید

about-cpt-step3

معاملات را کپی کنید

about-cpt-step4

سود کسب کنید

Master accounts rating

رتبه­بندی حساب­های برتر نشان می­دهد که یک حساب برتر چقدر توانسته است به طور اثربخش سرمایه موجود در داد و ستد را مدیریت کند. آن بدین معنا است که برخلاف تراز حساب، رتبه­بندی تنها نرخ رشد سود را نسبت به حاشیه سود درگیر در تراکنش در نظر می­گیرد.

معامله­گر الف ، 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 1 لات USD/JPY را می­فروشد و 100 دلار برای این داد و ستد کسب می­کند.
این معامله­گر 200 دلار کسب کرده است، بنابراین بازده او عبارت است از 200/100* 100% = 200%.
همچنین معامله­گر ب نیز 1000 دلار در تراز حساب خود دارد. او 5 لات USD/JPY را می­فروشد. حاشیه سود برای این معامله 500 دلار است. معامله­گر ب 500 دلار بدست می­آورد، بنابراین بازدهی او برابر است با 500/500 * 100% = 100%.
معامله­گر ب بازدهی پایین­تری را با توجه به مقدار وجوه درگیر در داد و ستد نشان داد، بنابراین جایگاه او در این رنکینگ پایین­تر از معامله­گر الف است.

بنابراین، رده­بندی حساب­های برتر منصفانه­ترین آمارها را از عملکرد هر حساب برتر نشان می­دهد.

شما می­توانید رتبه­بندی کامل حساب­های برتر و همچنین آمارهای تفصیلی در مورد هر حساب برتر را در حساب معامله­گر مشاهده کنید.

موقعیتنام حسابهزینه اشتراکحداکثر دراودانسود در حال حاظرعمر حسابکارایی
1AsalBiruCabut290 USD-1638.00 USDC4294.15 USDC697 day(s) 60.08 %
2Muhasa15 USD-187.74 USD1164.49 USD292 day(s) 18.44 %
3Schmutz50 USD-61.35 EURC1724.52 EURC19 day(s) 16.73 %
449delta215 USD-749.81 EURC18441.07 EURC99 day(s) 14.51 %
5MrPostman415 USD-197.62 USDC2250.68 USDC5 day(s) 13.08 %
649delta115 USD-916.44 EURC21138.53 EURC99 day(s) 12.72 %
7Robotica115 USD-21.14 USD75.98 USD48 day(s) 9.66 %
8MrPostman215 USD-205.41 USDC856.85 USDC9 day(s) 8.25 %
9GridTrader215 USD-69944.80 USDC164807.78 USDC254 day(s) 6.60 %
10Habit15 USD-300.65 EUR1864.65 EUR666 day(s) 6.43 %
11Damanidino30 USD-4.67 USD12.01 USD3 day(s) 3.73 %
12MrPostman15 USD-145.00 USDC617.69 USDC11 day(s) 2.78 %
13Saudagarfx115 USD-4401.30 USDC4538.17 USDC64 day(s) 2.46 %
14Number115 USD-1385.10 USDC11320.68 USDC85 day(s) 2.41 %
15One6715 USD-217.71 USDC1170.90 USDC8 day(s) 2.41 %
16AgentFX20 USD-5088.38 USDC61945.32 USDC252 day(s) 2.16 %
17BollingerReverse-JPY15 USD-4669.37 USDC66350.84 USDC1635 day(s) 1.89 %
18LukyPips70 USD-1759.20 USDC6302.83 USDC1328 day(s) 1.36 %
19RSGrid15 USD-267.42 USDC3587.81 USDC68 day(s) 1.20 %
20FlexPower15 USD-751.40 USDC4751.57 USDC207 day(s) 1.04 %
21Damani30 USD-111.45 USDC376.40 USDC3 day(s) 0.63 %
22TC-Bot15 USD-62785.52 USDC27822.26 USDC311 day(s) 0.23 %
23MrPostman315 USD-178.40 USDC203.04 USDC5 day(s) 0.09 %
24HighRiskProfitmachine77 USD-1832.39 EURC-481.38 EURC885 day(s) -0.14 %
25SpeedInCents15 USD-6321.84 USDC-2998.90 USDC585 day(s) -0.72 %
26BenFxCT15 USD-19.80 USD-4.50 USD54 day(s) -0.94 %
27BUDriver15 USD-73383.80 USDC286543.74 USDC1362 day(s) -1.70 %
28Merchant-FX15 USD-11150.00 USDC-90570.22 USDC759 day(s) -1.75 %
29aksesFS30 USD-11000.00 USDC-199611.71 USDC632 day(s) -1.77 %
30MrPostman515 USD-76.02 USDC216.36 USDC4 day(s) -1.78 %
31MultiProfit15 USD-210.33 USD-459.17 USD842 day(s) -1.81 %
32Martingeyl-trading-sys15 USD-11308.70 USDC-21261.26 USDC842 day(s) -2.11 %
33Blue-Pips-Empire20 USD-2553.60 USDC-2831.83 USDC689 day(s) -2.27 %
34ProtocolImpactMulti30 USD-4008.72 EURC-13539.44 EURC232 day(s) -2.31 %
35Auto-tride15 USD-4651.20 USDC27440.90 USDC40 day(s) -2.64 %
36Prosperity15 USD-11289.60 USDC26936.01 USDC282 day(s) -3.27 %
37BollingerReverse15 USD-4747.71 USDC-51893.38 USDC1636 day(s) -3.85 %
38Wall-street15 USD-59486.60 USDC-23699.78 USDC1616 day(s) -4.00 %
39NMSmart15 USD-88468.31 USDC-114444.71 USDC1450 day(s) -4.85 %
40TheUltimateTrader20 USD-9441.00 USD-1423.23 USD1404 day(s) -5.12 %