قوانین انقضای قراردادهای آتی CFD

خدمات با کیفیت بالای "آگاه سازی" همواره اولویت برتر شرکت فورت بوده است. ویژگی مهم CFDها عبارت است از دسترسی به تاریخ انقضای هر کدام از قراردادهای آن گروه.

تاریخ انقضا عبارت است از تاریخ بسته شدن تراکنش یا روزی که اعتبار قرارداد اتمام می­یابد.

با نزدیک شدن به حالت تاریخ انقضای " Read only"، تمامی موقعیت­های قبلی در آخرین قیمت­های بازار (قیمت پیشنهادی خرید – برای سفارشات خرید، قیمت پیشنهادی فروش – برای سفارشات فروش) و تمامی دستورهای توقف و همچنین خود قرارداد باید از پایانه معاملاتی حذف شوند.

هرچه به تاریخ انقضای قرارداد نزدیک­تر شویم، احتمال بیشتری وجود دارد که نقدشوندگی پایین و نوسان بالا رخ دهد. بعلاوه، وقوع شکاف­های قیمتی امکان­پذیر است. بواسطه این امر، توجه به یک مجموعه از حقایق در طول محاسبه ریسک­های بالقوه و بطور کلی اصول مدیریت ریسک لازم است.

اطلاعات راجع به تاریخ انقضای هر قرارداد در بخش " Contract specification" ارائه می­شود.

CFD CURRENCIES
نماد ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
6A 18 17 16
6B 18 17 16
6C 19 18 17
6E 18 17 16
6N 18 17 16
6R 15 15 15 15 15 17 15 15 16 15 15
6S 18 17 16
DX 18 17 16
RF 18 17 16
RP 18 17 16
RY 18 17 16
نماد ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
BRN 31 28 29 30 31 28 31 30 30
CL 22 20 20 22 21 20 22 20 20 22
HO 31 28 29 30 31 28 31 30 30 31
NG 29 26 27 26 29 26 29 28 26 29
QM 18 19 19 18 20 19 19 19 19 21
WTI 18 19 19 18 20 19 19 19 19 21
XRB 31 28 29 30 31 28 31 30 30 31
نماد ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
CC 14 15 16 13
C 14 15 16 13
CT 03 0710
JO 19 15 05 07
KC 19 20 19 18
LBS 15 15 15 15 13 15
SB 28 30 28 30
نماد ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ER2 15 21 20
ES 15 21 20
FCE 15 21 20
FDAX 15 21 20
FESX 15 21 20
FSMI 15 21 20
HSI 29 26 27
MC 15 28 20
NKD 03 09
NQ 15 21 20
VIX 16 13 19 17 22 19 17 21 18 16
YM 15 21 20
نماد ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
FGBL 03
FGBM 03
FGBS 03
GE 18 17 15 16
ZB 20 19 19
ZN 20 19 19
نماد ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
GC 26 26 26 28 29
HG 29 26 27 26 29 26 29 28 26 29 26
PA 27 26 26
PL 29 26 29 29
SI 29 27 29 29 26
نماد ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
GF 31 28 18 23 29 26 31 21
HE 04 14 14 14 15 14 14
نماد ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
NI 10
نماد ژانویه فوریه مارس آوریل مه ژوئن ژوئیه اوت سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر
ZC 14 14 13 13
ZL 14 14 14 12 14 13 14
ZM 14 14 14 12 14 13 14
ZO 14 14 12 13
ZR 14 14
ZS 14 14 14 12 14 13 14
ZW 14 14 12 13