Integrated clients

CQG Integrated Clients

نماد CQG Integrated Client یک راه حل حرفه­ای فناورانه برای معامله­ در بازارهای قراردادهای آتی و اختیارات معامله است. CQG IC بخاطر دهه­ها عملیات قابل اطمینان، از یک اعتبار قوی برخورد است، که یک واسطه معامله نوآورانه را برای معامله­گران بهمراه داده­های دقیق بازار جهانی، ابزارهای تحلیلی حرفه­ای و رهگیری سفارش ارتقاء یافته فراهم می­کند. CQG IC در دپارتمان­های داد و ستد بزرگترین بانک­ها و شرکت­های مدیریت سفارش جهان رایج است.

ویژگی­های CQG IC:

  • رهگیری هدف، که به هرگونه پایانه CQG ثالث وصل می­شود
  • پیمایش دو سطحی عمق بازار قراردادهای آتی و اختیارات معامله
  • چارت­هایی با واسطه رهگیری معامله و پنجره سفارش
  • بیش از 200 مولفه داده­های بازار
  • اسپردهای ترکیبی و سهامی
  • نمایش ارزش شاخص­های گمرک در DOMTrader
  • مدیریت ریسک اساسی.