VIP

شرکت فورت از طریق ارائه یک فهرست وسیع از مزایا، پاداشها و خدمات برای کسانی که به وضعیت VIP دست مییابند، خدمات استثنائی را برای مشتریان فراهم میکند. این خدمت نه تنها با پرستیژ سروکار دارد، بلکه بسیار مناسب و سودآور است.

وضعیت VIP به مشتریانی اختصاص مییابد که مجموع تراز حسابهای تجاری آنها در سیستمهای متاتریدر 4 و متاتردیر 5 به 25000 دلار آمریکا – یا معادل آن به واحد ارزی دیگر - (با استثنای پاداشها) رسیده باشد.

Open Account

حقایق و ارقام

+3%
برای هر تراکنش سودآور
7%
کمیسیون یا کارمزد و جبران اختلاف قیمتها (اسپرد)
0%
کارمزد برای برداشتها
10%
عواید تعهدی نرخ سود (برای حسابهای سوآپ در دسترس است)*

وضعیت VIP به مشتریان ما اجازه میدهد تا از مزایا و دسترسی به پیشنهادات و خدمات منحصربفرد بهرهمند گردند. به برنامه VIP ما بپیوندید و عواید بیشتری را در بازارهای مالی با سهولت و لذت بدست آورید.

tick-icon
خدمات تکمیلی که تنها برای مشتریان VIP در دسترس هستند
 • جبران هر گونه کارمزد برای سپردهها و برداشتها از طرف شرکت.
 • 10% نرخ سود سالانه روی تراز آزاد وجوه در تمامی حسابهای معاملاتی.
 • 7% کارمزد و جبران اختلاف قیمتها.
 • کارمزد روی حسابهای PRO تا 20% کاهش مییابد.
 • 3% بیشتر برای هر تراکنش سودآور.
 • محدودههای ضرر شخصی، توسط مشتری VIP در اتاق معاملهگر (Trader Room) تعیین میشود. در صورتی که معاملات وارد این محدوده شوند، پیامهای هشدار از طریق ایمیل یا SMS ارسال خواهند شد، و میتوان موقعیت معاملاتی را بمنظور جلوگیری از بسته شدن موقعیت یا ضررهای بیشتر قفل کرد.
 • دستیار مدیریت شخصی. هر گونه مسئله (فنی، مالی، ارتباطی) را با کمک مدیر شخصی دپارتمان VIP رفع میکند.
 • تدارک گزارشات تحلیلی عالی و منحصربفرد از سازمانهای تحقیقاتی و بانکهای پیشرو در جهان – استفاده از آن برای همکاران رایگان است.
mark-icon
اطلاعات مهم
 • حداقل تراز برای کسب وضعیت VIP برابر با 25000 دلار آمریکا (یا معادل آن در یک واحد ارزی دیگر) – باستثنای وجوه پاداش – است. همچنین تراز حسابهای CQG، NINJA و STAR از این رقم مستثنی میشود.
 • جایگاه VIP در صورتی لغو میشود که تراز حساب به کمتر از 25000 دلار آمریکا کاهش یابد.
 • اگر مجموع تراز حساب معامله گر به مدت 3 ماه و مداوما، بالای 25000 دلار باقی ماند، وضعیت VIP برای 30 روز دیگر (حتی پس از کاهش تراز به زیر آن مبلغ)، حفظ خواهد شد.
* Available for accounts with swaps