Bonus deposit

FortFS komited untuk memastikan bahawa setiap ‘trader’ bekerja dengan produktif dan hasil kewangan mengatasi jangkaan! Oleh kerana itu, sistem bonus kami membenarkan untuk meningkatkan jumlah setiap deposit sehingga 50%!

Program bonus ini bekerja pada asas kekal dan tersedia kepada kesemua pelanggan FortFS. Ketika membuat deposit ke dalam akaun dagangan yang sesuai dengan pilihan pembayaran anda, anda boleh memilih peratusan yang anda mahu tambah ke dalam jumlah deposit anda: 10%, 20%, 30%, 40% atau 50% di dalam kotak “Get Bonus”. Untuk maklumat terperinci mengenai bagaimana untuk menerima Bonus Deposit, sila periksa saluran YouTube kami.

bonus-step1

LOG MASUK KE DALAM
‘TRADER’S ROOM’ ANDA

bonus-step2

MEMBUAT DEPOSIT

bonus-step3

PILIH JUMLAH BONUS
(10%, 20%, 30%, 40% ATAU 50% UNTUK DEPOSIT ANDA)

bonus-step4

NIKMATI FAEDAH-FAEDAH
BONUS DEPOSIT

Anda boleh menjejaki statistik mengenai kesemua bonus-bonus anda di dalam ‘Trader’s room’ anda. Sila teruskan kepada seksyen “Bonus” di dalam ‘Trader’s room’ anda dan pergi kepada sub-seksyen “Deposit bonus”. Di sana anda akan mampu melihat kesemua informasi yang perlu: jumlah bonus, tarikh bonus anda dikreditkan ke dalam akaun anda dan perolehan yang anda buat menggunakan bonus tersebut. Juga, pada muka surat sama anda boleh membatalkan bonus anda pada sebarang masa.

Terma-terma dan syarat-syarat “Deposit Bonus”:

 1. Bonus deposit boleh dikeluarkan daripada akaun dagangan tanpa sebarang halangan jika di dalam 3 bulan kalendar bermula daripada tarikh bonus dikreditkan perolehan dagangan yang diperlukan dijanakan. Perolehan yang diperlukan dikira menurut kepada formula:

  Volum transaksi = Saiz bonus di dalam USD/4.

  info

  Contoh: Anda mendeposit $1,000 di dalam akaun anda, memilih bonus 50% dan mendapat 500 dollar tambahan ke dalam jumlah deposit awal. Untuk mengeluarkan bonus terakru daripada akaun tersebut, anda perlu melibatkan sebarang angka berkenaan transaksi di dalam 3 bulan, dengan jumlah volum 125 lot (500 USD / 4 = 125).

 2. Keuntungan yang dibuat dengan bantuan jumlah bonus boleh dikeluarkan pada bila-bila masa tanpa sebarang halangan. Keuntungan merujuk kepada jumlah wang melebihi jumlah bonus deposit di dalam akaun dagangan.
 3. Dana yang didepositkan boleh dikeluarkan hanya selepas syarat-syarat bonus dicapai atau bonus yang diterima dibatalkan oleh ‘trader’.
  info

  Contoh: Anda telah mendepositkan $1,000 ke dalam akaun anda dan memilih untuk bonus 50% di atas deposit anda. Oleh kerana itu anda menerima dana bonus tambahan sebanyak 500 dollar di dalam akaun anda. Kemudian sila andaikan anda telah memperoleh $750. Di dalam kes ini anda hanya boleh mengeluarkan $750 sebagai jumlah keuntungan anda sekiranya perolehan yang diperlukan belum dijanakan lagi. Di dalam kes anda membatalkan bonus deposit anda, anda boleh mengeluarkan kesemua dana tanpa halangan.

 4. Seorang ‘trader’ tidak boleh mempunyai 3 bonus deposit yang aktif untuk setiap akaun dagangan. Untuk mendapatkan bonus deposit baru, seorang ‘trader’ perlu mencapai syarat-syarat bonus untuk perolehan atau membatalkan bonus yang diterima sebelumnya.
 5. ‘Traders’ boleh menyertai di dalam kedua-dua promo ‘Welcome bonus’ dan promo ‘Deposit bonus’ pada masa yang sama.
 6. Dana bonus tidak menyokong posisi-posisi terbuka semasa kemerosotan. Bila tidak terdapat dana Pelanggan sendiri di dalam akaun dagangannya untuk menyokong posisi-posisi terbuka, semua bonus yang aktif akan dibatalkan secara otomatik.
 7. Jika anda menerima beberapa bonus di dalam sebuah akaun dagangan dan belum menjanakan angka lot yang diperlukan, pemenuhan syarat-syarat untuk perolehan bermula dengan bonus yang diterima pada awalnya.
 8. Jumlah kesemua bonus-bonus deposit di dalam satu akaun dagangan (tanpa mengira jenis matawang dan akaun) tidak boleh melebihi 5000 USD / 3500 EUR.
 9. Jumlah amaun bonus-bonus deposit yang diterima dibataskan kepada $ 15 000 atau jumlah yang bersamaan di dalam matawang lain setiap seorang pelanggan.
 10. Dagangan-dagangan yang dilaksanakan di dalam Forex dan Komoditi (Logam) dikira ke dalam perolehan dagangan yang diperlukan.
 11. Leveraj maksimum yang dibenarkan untuk bonus deposit adalah 1:500.
 12. Sekiranya aktiviti-aktiviti penipuan (seperti bonus yang diterima oleh seorang pelanggan untuk beberapa akaun, pesanan-pesanan pelbagai haluan, penjanaan lot tanpa makna dan sebagainya), syarikat mempunyai hak untuk membatalkan akaun (-akaun) tersebut, jumlah bonus dan keuntungan yang diperoleh dengan bonus ini tanpa notis.
 13. Bonus deposit adalah tidak tersedia pada akaun-akaun Flex Newbie, Pro dan S.T.A.R. dan juga akaun-akaun demo.